کهنه یادداشت


انتخاب گروه : انتخاب سال : انتخاب ماه :
گوهر آشنایی / دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی - بخش دوم و پایانی | ۹:۲۲,۱۳۹۷/۵/۱۶|

این هم‌دهی ما، با پیشنهاد تأسیس یونسکو، به عقیده من، تعهدی را که در برابر بشریت داشته به انجام رسانیده و مخارجی را که برای تحصیل او در زمان جنگ و پیش از جنگ در پاریس کرده بودند، حلال کرده است؛ ولی آیا همه کسانی که از نعمات فهم و تحصیل و اعتلای فکری بهره‌ور شده و یک سر و گردن از عامه مردم بالاتر رفته‌اند، خودم را هم می‌گویم و خر خودم را هم جزء علّاف‌ها می‌رانم ـ آیا همه ماها واقعاً بار خود را به منزل رسانده‌ایم؟ بار میوه و حاصل مدنیّت را؟۱

عدالت علوی / علامه محمدتقی جعفری - بخش دوم | ۹:۲۰,۱۳۹۷/۵/۱۶|

آیات متعدد قرآن مجید با صراحت کامل نابودی اجتماعات گذشته را معلول ظلم و ستمگاری معرفی می‌نماید که عبارت است از تضاد با عدالت و یا بی‌اعتنایی درباره آن. و بالعکس، هیچ اعتلا و تمدن اصیل را در تاریخ بشری بدون درنظر گرفتن عامل عدالت، نمی‌توان تحلیل و تفسیر نمود؛ زیرا عدالت آب حیات شئون سازنده بشری است.

گوهر آشنایی / دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی - بخش اول | ۸:۵۹,۱۳۹۷/۵/۱۵|

خوانندگان گرامی کمابیش به یاد دارند که هرچند وقت یک‌بار، این صفحه مزین به نوشتاری بلند از مرحوم استاد باستانی پاریزی بود. اخیراً فرزند برومندشان آقای مهندس حمید باستانی پاریزی با ارسال مقاله حاضر، نوشته‌اند:

عدالت علوی / علامه محمدتقی جعفری - بخش اول | ۸:۳۹,۱۳۹۷/۵/۱۳|

به روایت تاریخ، امام علی(ع) پس از آنکه به اصرار مردمان بر سر کار آمد، با توجه به بذل و بخشش‌های گذشته، فرمود: «به خدا اگر بینم که به مهر زنان یا بهاى کنیزکان رفته باشد، آن را باز مى‌گردانم که در عدالت، گشایش است و آن که عدالت را برنتابد، ستم را سخت‌تر می‌یابد»

امیر تیمور و خواجو حافظ / علی اصغر حریری | ۱۵:۱۳,۱۳۹۷/۵/۸|

مرا عقیده بر این است و هر کس بخواهد می تواند بر این عقیده بگرود و اگر احیانا کسی در رأی خود ثابت بماند و مذاکرات فیمابین حافظ و تیمور و نسبت ارتداد به حافظ و بحث دربارۀ چتد شعر حافظ و بازخواست تیمور که چرا حافظ سمرقند و بخارا را به خال هندوی ترکی بخشیده و روایاتی دیگر از همین قبیل در نظرش درست جلوه کند ما را بر او بحثی نیست و اگر چند روایت مجعول دیگر هم بر آن بیفزاید و همه را از ته دل بپذیرد آسمان بر زمین نخواهد ریخت و لشکرکشیها و غارتهای تیمور باری دیگر به وقوع نخواهد پیوست....

دانش و مذهب / وحید دستگردی | ۱۲:۳۲,۱۳۹۷/۵/۸|

در تاریخ حیات بشر موضوع دانش و مذهب و یا به عبارت دیگر رابطۀ بین علم و دین پیوسته مطمح نظر متفکران بزرگ جهان بوده و در این باب آثار درر بار فکری بسیاری بر بیاض کاغذ فروریخته شده است. در بعضی ادوار بین دانش و مذهب اختلافی عمیق رخ داده و بین دانشمندان و علمای دین مباحثات فراوانی در گرفته و در بسیاری از موارد کار به جنگ و جدل کشیده است. لکن با گذشت زمان و پیشرفت و توسعۀ تمدن و دامنۀ فکری بشر این اختلافات رو به نقصان گذاشته و دانش و مذهب تا حدی معقول و مطلوب به همدیگر نزدیک گردیده و در بسیاری از موارد با هم پیوند خورده اند.

امام رضا؛ پرچم هدایت / آیت‌الله امام موسی صدر | ۸:۴۸,۱۳۹۷/۵/۶|

ایشان پرچم‌های هدایت و چراغ تاریکی‌ها هستند. آنان یکی پس از دیگری آمدند تا نوبت به امام علی بن موسی‌الرضا‌(ع) رسید. امامی که صاحب این شب است و به برکت ایشان ما گردهم جمع شده‌ایم. در زمان امام، حادثه‌ جدیدی اتفاق افتاد.‌‌

خورشید خراسان / دکتر عباس زریاب خویی | ۱۰:۲۲,۱۳۹۷/۵/۳|

حضرت ابوالحسن علی‌بن موسی(ع) ملقب به «رضا» امام هشتم از ائمه اثنی عشر(ع) و دهمین معصوم از چهارده معصوم(ع) است. سال تولد آن حضرت را ۱۴۸ و ۱۵۳ق و ماه تولدشان را ذوالحجه یا ذوالقعده یا ربیع‌الاول گفته‌اند و مشهور آن است که روز تولد آن حضرت یازدهم ذوالقعده بوده است و البته روزهای دیگری نیز گفته شده است. کنیه آن حضرت ابوالحسن بوده است و چون حضرت امیر(ع) نیز مکنی به ابوالحسن بوده است، حضرت رضا(ع) را «ابوالحسن ثانی» گفته‌اند.

بهلول در آئین یارسان / مراد اورنگ | ۱۲:۲۹,۱۳۹۷/۴/۱۲|

گرچه پیدایش آئین یارسان(اهل حق) بوسیلۀ سلطان کردنژاد در سدۀ هشتم هجری بوده، ولی پیش از او نیز چندتن عارف مسلک اندیشه هائی داشته اند که به منزلۀ پایۀ آئین اهل حق بوده و طالبین را برای ظهور سلطان و پیروی از دستورهای او آماده می ساخته است. یکی از آنان به عقیدۀ اهل حق بهلول دانا شاگرد مکتب حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بوده که در سدۀ دوم هجری قمری می زیسته و به سال 219 جهان را بدرود گفته است. شرح هایش به تفصیل در برخی از کتابهای اسلامی نوشته شده و از مقام و منزلتش به درازا سخن رفته است. در اینجا می خواهیم از دیدگاه یارسان او را بشناسانیم و پایۀ بلندش را در کلامهای سرانجام بنمایانیم.....

آذربایجان در عهد هلاکو / داود اصفهانیان | ۱۲:۱۴,۱۳۹۷/۴/۱۲|

حمله مغول تحت فرماندهی چنگیزخان به سواحل سیحون در سال 616 هجری بار دیگر سرگذشت ایران را بعد از حمله اعراب در مسیر جریانات و حوادث پیش بینی نشده ای قرار داد. قومی از دوردست ترین منطقۀ شرق اسیا به حرکت درآمد و در مدتی کمتر از 30 سالا سرتا سر آسیا به جز شبه قاره هند را تحت سلطه خود درآورد و پا از رود دانوب فراتر گذاشت و تا ته قلب اروپای مرکزی یورش برد. ایران نیز در مسیر این تهاجم بنیادکن قرار داشت و در آغاز این ایلغار شهرهای آباد غنی و پیشرفته ماوراء النهر خراسان و مرکز ایران لگدکوب سم ستوران تاتار گشت و حاصل زحمات و تجربیات چندین قرنی تمدن و فرهنگ اسلامی این شهر ها دستخوش حوادث گردید...

اعصار چهارگانه ادبی / محمد وحید دستگردی | ۱۰:۳۱,۱۳۹۷/۴/۹|

اگر از منظره ذوق سایم در فضای گلستان ادبیات و اشعار ادوار پیشینه ایران نظر افکنیم اشعه ابصار ما را دیوار ابتدای قرن چهارم هجری محدود ساخته و ماورای خویش را از دیدار حاجب و مانع می شود.

سرگذشت و سرنوشت زبان فارسی در 14 قرن / حبیب الله آموزگار | ۱۲:۱,۱۳۹۷/۴/۴|

در هزار و چهارصد سال پیش خورشید جهان تاب کشور ایران بر اثر نفاق و اختلاف زمامداران کشوری و لشگری و روحانی غروب و ستارۀ درخشان اسلام از افق تاریک و تیرۀ عربستان بت پرست طالع گردید و لشگر اسلام با شعار خدا یکی است و محمد (ص) پیغمبر او و قرآن کتاب اوست عرض وجود کرد و طولی نکشید که با این شعار مقدس و ایمان حقیقی اسلام، شرق و غرب جهان معمور و آبادان روز را فرا گرفت و سرداران تازی از سوی خاور تا کشور چین و از سمت باختر تا اقیانوس اطلس تاختند و بنای فتح را گذاشتند!!...

آثار و سنن پیش از اسلام در اماکن متبرک اسلامی ایران / سید محمدتقی مصطفوی | ۱۶:۵,۱۳۹۷/۴/۲|

از اینکه انجمن فرهنگ ایران باستان بحث درباره هفته خویش در سال 1347 برگزیده اند نگارنده به سهم خود کمال خرسندی را دارد و چنین اندیشه سنجیده ای را که نمودار توجه به فرهنگ اصیل و پایدار ایران از دیدگاهی بلند و افقی وسیعتر از دوران محدودی از فرهنگ و تاریخ چند هزار ساله گرامی میهن است ستایش می نماید.

پزشک هژبر و پلنگان منم / جلال خالقی مطلق | ۱۰:۵۱,۱۳۹۷/۳/۳۰|

از جمله ابیات تاریک شاهنامه یکی نیز بیتی است در داستان رستم و سهراب،آنجا که تهمینه دختر شاه سمنگان نیم‏شب وارد خوابگاه رستم میگردد و در پاسخ رستم که‏ حیرت زده از نام و قصد او می پرسد،می گوید

«بژر» در لغت و اسطوره - سلاح ایندرا / محمدجعفر یاحقی | ۱۰:۴۲,۱۳۹۷/۳/۳۰|

در کتاب‏"گزاره‏ای از بخشی از قرآن کریم‏10(تفسیر شنقشی)که چندی پیش به‏ محضر ارباب دانش و دیانت پیشکش کردم و در میان انبوه واژه‏های کهن و بدیع آن، لغت‏"بژرجستن‏"در ترجمهء کلماتی نظیر:شقاق،عدوان،فتنه،خصومت،بغی؛و "بژرجوی‏"در ترجمهء حضام‏2،نظرم را جلب کرد و با تتبع مختصری که در پاره‏ای متون‏ قرآنی داشتم،ریشه و معنای کلمه برایم روشن نشد،اگرچه از طریق معادل‏های عربی آن‏ در قرآن،پی بردن به معنی واژه چندان دشوار نمی‏نمود.اینجا بود که به نقل چند شاهد و یکی دو مورد حدس و گمان و یک علامت سؤال(؟)اکتفا کردم.هم‏اکنون یادداشتی‏ را که آن روز در صفحهء 265 کتاب مذکور در پاورقی لغت‏"بژر جستن‏"آورده‏ام دوباره‏ نقل می‏کنم و آن‏گاه به ذکر چند توضیح دیگر که بعدا"برایم روشن شده است می‏پردازم:

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما