فهرستواره کتابهای فارسی

فهرستواره کتابهای فارسی

يكی از طرحهايی كه مركز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی از ابتدای كار، در زمرۀ برنامه‌های خود داشت، تدوين فهرستی تحقيقی دربرگيرندۀ كتابهای سراسر جهان اسلام، از آغاز دعوت اسلامی تا پايان قرن 13 ق، بود. اجرای اين طرح سالها پيش شروع شد و هزاران برگه نيز فراهم آمد تا اينكه در زمستان 1369 خ، استاد احمد منزوی طرح كتاب‌نامه‌ای دربرگيرندۀ همۀ آثار مكتوب فارسی، شامل كتابها، رساله‌ها و نامه‌ها ـ از كهن‌ترين آثار تا پايان چاپ سنگ ـ را به اين مركز ارائه كردند كه برحسب موضوع، و هر موضوعی به ترتيب الفبايی نام اثر تنظيم شود.
اين كار را ايشان از 1361 خ، در پاكستان در «مركز تحقيقات فارسی ايران و پاكستان» آغاز كرده بودند، ولی به علت رنجوری و تنگی محيط تحقيق، امكان ادامۀ كار را در پاكستان و هند نداشتند؛ از اين رو، چون می‌خواستند از امكانات مالی و فنی و علمی مركز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی بهره گيرند، اجرای طرح خود را به اين مركز پيشنهاد كردند. اين مركز پس از بررسيهای لازم چون طرح ايشان را در راستای برنامۀ تدوين فهرست موردنظر خود ديد، آن را به عنوان بخشی از كل طرح پذيرفت.
برگه‌هايی كه در اسلام‌آباد پاكستان فراهم شده بود، به تهران منتقل گرديد و در اختيار ايشان قرار گرفت تا به همراهی گروهی از پژوهشگران جوان اين مركز ـ كه نام برخی از آنان در پيشگفتار استاد بر مجلّد يكم و اين مجلّد فهرستواره آمده است ـ طرح خود را دنبال كنند.
استاد منزوی از پايان زمستان 1369 خ، در اين مركز به كار خود پرداخته و مجلّدهايی از آن به شرح زير تأليف و به چاپ رسانده است:
جلد يكم، شامل بخشهای سفرنامه، جغرافيا، داستانها، تاريخ جهان. سال 1374 خ.
جلد دوم، دربرگيرنده بخشهای تاريخ ايران، تاريخ شبه قاره هند. سال 1375 خ.
جلد سوم، بخشهای تاريخ پيامبران و امامان، زندگينامۀ سرايندگان، زندگينامه پيران و بزرگان سال1376خ.
جلد چهارم، دربرگيرندۀ بخشهای رياضی، دفترداری، ستاره‌شناسی و اختربينی. سال 1378 خ.
جلد پنجم، دربرگيرندۀ بخشهای دانشهای تجربی از طبيعی، پزشكی، داروسازی و كيميا. 1379خ.
(اين جلدها، در سلسله انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انتشار يافته است).
جلد ششم، دربرگيرندۀ بخش‌های دانشهای فلسفه ـ حكمت و فلسفۀ عملی، 1381خ ( از اين مجلّد به بعد، به وسيلۀ كتابخانۀ مركز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی منتشر شد).
جلد هفتم و هشتم، دربرگيرندۀ بخش عرفان، 1382خ.
جلد نهم، دربرگيرندۀ بخش كلام و عقايد، 1383 خ.
جلد دهم، دربرگيرندۀ بخش اول منظومه‌ها.
جلد یازدهم، در برگیرندۀ بخش دوّم منظومه‌ها.
فهرستوارۀ كتابهای فارسی كه دربرگيرندۀ بيش از 800 هزار برگه از همه موضوع ها (مستخرج از  500 عنوان كتاب در 1050 مجلّد فهرست و كتابنامه فراهم آمده است) پيش‌بينی می‌شود دست كم در 25 مجلّد منتشر شود.

 

اشتراک گذاری:

مشخصات

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: