بهاءالدين خرمشاهی از نگاه مهدی محقق، كامران فانی، عبدالمحمد آيتی و ميرجلال‌الدين كزازی

1385/11/1 ۰۳:۳۰

بهاءالدين خرمشاهی از نگاه مهدی محقق، كامران فانی، عبدالمحمد آيتی و ميرجلال‌الدين كزازی

برگزاری بزرگداشت «بهاءالدين خرمشاهی» مترجم قرآن، حافظ‌شناس، مصحح متون، ويراستار، مترجم كتب ادبی و فلسفی عصر امروز در فرهنگسرای ابن‌سينا، بهانه‌ای برای بيان ديدگاه‌های محققان درباره‌ی انسانی شد كه آفتاب قرآن همواره بر زندگی‌اش سايه افكنده است.برگزاری بزرگداشت «بهاءالدين خرمشاهی» مترجم قرآن، حافظ‌شناس، مصحح متون، ويراستار، مترجم كتب ادبی و فلسفی عصر امروز در فرهنگسرای ابن‌سينا، بهانه‌ای برای بيان ديدگاه‌های محققان درباره‌ی انسانی شد كه آفتاب قرآن همواره بر زندگی‌اش سايه افكنده است.
«بهاءالدين خرمشاهی»، از چهره‌های سرشناس معاصر در قرآن‌پژوهی، در سال 1324 در قزوين متولد و در سال 1343 پس از انصراف از رشته‌ی پزشكی وارد دانشكده‌ی ادبيات فارسی دانشگاه تهران شد و تحصيلات خود را در مقطع كارشناسی ارشد رشته‌ی كتابداری در سال 1352 به پايان رساند.
فعاليت عمده‌ی وی را می‌توان در ابعاد قرآن‌پژوهی و ترجمه‌ی قرآن، حافظ‌شناسی، ترجمه، ويرايش و تصحيح متون دانست.
از وی تاكنون كتاب‌هايی در زمينه‌ی قرآن‌پژوهی و حافظ‌شناسی با عناوين «فرهنگ موضوعی قرآن»، «تفسير و تفاسير جديد»، «قرآن‌شناختی (هفتاد بحث و تحقيق قرآنی)»، «دانشنامه‌ی قرآن و قرآن‌پژوهی»، «سير بی سلوك»، «ذهن و زبان حافظ»، «حافظ‌نامه»، «تصحيح ديوان حافظ»، «حافظ از سلسله‌ی بنيانگذران فرهنگ امروز» و... منتشر شده است.
برگزاری بزرگداشت وی بهانه‌ای شد تا نظرات برخی اساتيد و محققان را درباره‌ی وی جويا شويم:

كوشش خرمشاهی يادآورنده‌ی بزرگان علمی كشور است
دكتر «مهدی محقق» رييس هئيت مديره‌‌ی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درباره‌ی شخصيت و فعاليت علمی بهاءالدين خرمشاهی معتقد است: بهاءالدين خرمشاهی از معدود مفاخری است كه در چند رشته طبع‌آزمايی می‌كند؛ تحقيقات وی در عرصه‌ی قرآن‌پژوهی و حافظ‌پژوهی در نوع خود بی‌نظير است.
وی درباره‌ی ويژگی ترجمه‌ی بهاءالدين خرمشاهی از قرآن می‌افزايد: ترجمه‌ی خرمشاهی از جهات مختلف قابل بررسی است و اصلی‌ترين ويژگی اين ترجمه‌، استفاده از زبان ادبی همراه با حفظ امانت‌داری در انتقال مفاهيم قرآن است كه اين ترجمه را برای مردم و محققان قابل استفاده كرده است.
وی در ادامه به بعد علمی خرمشاهی اشاره كرد و گفت: كوشش بهاءالدين خرمشاهی يادآورنده‌ی بزرگان علمی اين كشور است؛ در واقع اگر به آثار هركدام از اين بزرگان نگاه كنيم نشانه‌‏ای از بزرگان گذشته از جمله امام محمد غزالی، زكريای رازی، ابن سينا و ... مشاهده می‌شود.
عضو پيوسته‌ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: يك عرصه از مطالعات خرمشاهی زبان و ادبيان فارسی و عرفان و تصوف اسلامی است كه كتاب «حافظ‌نامه» و همچنين تحقيقاتی كه درباره‌ی حافظ انجام داده، نشانه‌ی گويايی از كوشش وی در معرفی فرهنگ عرفانی اين كشور است.
محقق كه در گذشته‌ی خود سمت استادی بهاءالدين خرمشاهی را برعهده داشته است در پايان اظهار كرد: خرمشاهی يكی از پرتلاش‌ترين دانشجويان من بود كه هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ اخلاقی دانشجويی نمونه و با اخلاق بود و علم تنها با اخلاق انسان‌ها معنا پيدا می‌كند.

مقالات خرمشاهی زاييده‌ی پويش و پژوهش بی وقفه و عاشقانه اوست
دكتر «كامران فانی» يار ديرين بهاءالدين خرمشاهی و از اعضای پيوسته‌ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره‌ی وی می‌گويد: خرمشاهی در ميان نسلی كه در سال‌های دهه‌ی بيست متولد شده‌اند، در سال‌‏های دهه‌ی چهل به دانشگاه رفتند و در دهه‌ی پنجاه به كار تأليف، تحقيق و ترجمه پرداختند، بی‌شك، بی‌نظيرترين و برجسته‌ترين چهره‌ی شناخته شده است.
وی در ادامه افزود: كارنامه‌ی پربار و پربرگ او شگفت‌انگيز است؛ در واقع بيش از 50 كتاب و 1000 مقاله زاييده‌ی پويش و پژوهش بی‌وقفه و عاشقانه‌ی اوست؛ آن هم در زمانی كه كار تحقيق و تأليف با ناكامی و نابسامانی بسيار همواره است.
وی آثار خرمشاهی را بسيار گسترده و سرشار از تنوع دانست و گفت: خرمشاهی از جمله نويسندگانی است كه سرعت و دقت را درهم آميخته و كميت و كيفيت كارش بسيار درخشان و فعاليت وی بی‌شك در دو حوزه‌ی تخصصی قرآن‌پژوهی و حافظ‌پژوهی كم‌نظير است.
كامران فانی در پايان تصريح كرد: خرمشاهی در كار معادل‌يابی يعنی يافتن معادل فارسی لغات انگليسی و عربی، شناختی بی‌نظير دارد كه در حقيقت توفيق او در ترجمه، مديون همين شناخت است و مطمئناً با اين شناخت، فرهنگ انگليسی ـ فارسی او اثری ماندگار خواهد شد.

ترجمه‌ی خرمشاهی از زيباترين ترجمه‌های قرآن است
«عبدالمحمد آيتی» مترجم قرآن و نهج‌البلاغه و عضو پيوسته‌ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره‌ی خرمشاهی چنين می‌گويد: بهاءالدين خرمشاهی شخصيتی بی‌بديل در تاريخ ادبيات معاصر است و وی با تلاش بی‌وقفه‌ی خود در زمينه‌ی قرآن‌پژوهی و حافظ‌شناسی تحولی بزرگ را در اين عرصه رقم زد.
وی با تقدير از ترجمه‌ی قرآن بها‌ءالدين خرمشاهی گفت: ترجمه‌ی خرمشاهی از قرآن با حفظ قدرت زيبايی كلام خداوند، جزو زيباترين ترجمه‌های قرآن محسوب می‌شود.
پايه گذار نگرش‌های جديد به حافظ «ميرجلال‌الدين كزاری» عضو هيئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبايی، خرمشاهی را انسانی ذوالفنون و هزارپيشه می‌داند و می‌گويد: خرمشاهی در زمان معاصر يكی از پركارترين نويسندگان ايران است.
كزازی می‌افزايد: خرمشاهی محققی ارزشمند در عرصه‌ی حافظ‌شناسی، مترجمی توانا و ويراستاری مسلط است كه گاهی طبعی به شعر برده و شعری می‌سرايد.
وی درباره‌ی ترجمه‌ی خرمشاهی از قرآن چنين معتقد است: سختگی و پاكيزگی برگردان وی از «نوبی» (قرآن) برتری‌های خاصی دارد كه در برگردان‌های ديگر احساس نمی‌شود.
چهره‌ی ماندگار ادبيات در سال 84، خرمشاهی را پايه‌گذار نگرش‌های جديد به شعر حافظ دانسته و می گويد: در زمانی كه بسياری از نگاه‌ها به حافظ تغيير يافته بود، خرمشاهی با حافظ‌نامه‌ی سترگ خود رونقی به حافظ‌شناسی بخشيد.

تأثير قرآن‌پژوهی خرمشاهی بر نسل جوان
دكتر «كيهان محمدخانی» رييس فرهنگسرای ابن‌سينا كه خود بانی اصلی بزرگداشت خرمشاهی در اين فرهنگسرا است درباره‌ی شخصيت بهاءالدين خرمشاهی و دليل انتخاب خود می‌گويد: تمامی كسانی كه در دنيای فرهنگ امروز قلم می‌زنند با نام بهاءالدين خرمشاهی آشنا هستند؛ وی عمر پربركت خود را صرف تحقيق ادبيات اسلامی در زمينه‌ی قرآن‌پژوهی، حافظ‌شناسی و ديگر كتب ادبی كرده‌و آثار وی جلوه‌های غنی از فرهنگ اسلام و ايران را در دل خود جای داده است.
وی با اشاره به بزرگداشت خرمشاهی در فرهنگسرای ابن‌سينا افزود: فرهنگسرای ابن‌سينا در مسير بزرگداشت مفاخر علمی شهر تهران، ششمين نشست خود را به بهاءالدين خرمشاهی به دليل تحقيق و پژوهش در راه قرآن و تأثير وی بر نسل جوان اختصاص داده است.
وی درپايان با اشاره به بزرگداشت‌های انجام‌شده در فرهنگسرای ابن‌سينا تصريح كرد: تاكنون پنج بزرگداشت در فرهنگسرای ابن‌سينا برای شخصيت‌های علمی چون دكتر «علی‌ شريعتمداری»، «حسين پورشمسی»، سردار «محمد كؤثری»، دكتر «ابوالقاسم گرجی» و دكتر «محمدعلی كاردان» برگزار شده است.
آيين بزرگداشت بهاءالدين خرمشاهی عصر امروز، 27 دی ماه، در فرهنگسرای ابن سينا واقع در شهرك غرب، اول ايران‌زمين شمالی برگزار می شود منبع: خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)


سعیده خان احمدی
نظر دهید
نظرات کاربران

کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.

گزارش

برچسب ها

اخبار مرتبط

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: