رزمنامۀ کنیزک (حماسه‌ای به زبان گورانی و روایتی از یادگار زریران)

رزمنامۀ کنیزک (حماسه‌ای به زبان گورانی و روایتی از یادگار زریران)

مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی مفتخر است در پی چاپ شاهنامۀ فردوسی بهتصحیح استاد جلال خالقیمطلق، برگ زرین دیگری از ادبیات حماسی ایرانزمین را پیشکش جامعۀ علمی کشور و پژوهشگران ادبیات حماسی در سراسر جهان کند. کانون فردوسیِ مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی که پژوهش دربارۀ حماسههای ایرانی را نیز بر عهده میشناسد، اکنون در کنار چاپ شاهنامۀ فردوسی در شاخۀ شرقی حماسهسرایی ایران، اثری منحصر به فرد در شاخۀ غربی به چاپ میرساند تا همچنان نقش خود را بهدرستی در  قبال حماسههای ایرانی ایفا کرده باشد.

رزمنامۀ کنیزک که حماسهای به زبان گورانی و روایتی از یادگار زریران است، اصالت و دیرینگی ویژهای دارد و از آثار ناب ادب حماسی ایران به شمار میرود. این اثر که اینک پیشروی خوانندگان است، پس از چند سال کوشش، با تصحیح انتقادی بهشیوهای علمی و مطابق با معیارهای جهانی، منتشر میشود.

باید گفت نقش استاد جلال خالقیمطلق، مدیر کانون فردوسی و حِماسهشناس برجستۀ حماسههای ایرانی در چاپ این اثر و کوشش ایشان برای بالندگی پژوهشهای مربوط به ادب حماسی و شناسایی و تربیت محققان جوان، بسی شایستۀ قدردانی است. امید است که انتشار این اثر در کنار دیگر آثار ادب حماسی ایران و برنامههای علمی و پژوهشی کانون فردوسی، بتواند زمینۀ تألیف و تولید «دانشنامۀ ادب حماسی ایران» را فراهم کند و ادب حماسی ایران فرهنگی را در گسترۀ تمام زبانها و گویشهای ایرانی به جهانیان بشناساند.

                                             

   سیدکاظم موسویبجنوردی

اشتراک گذاری:

مشخصات

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: