آبان یشت (سرود اوستایی در ستایش اردوی سور آناهید)

آبان یشت (سرود اوستایی در ستایش اردوی سور آناهید)

یشت پنجم اوستا، به لحاظ مضمون و محتوي، تنوع مطالب و ساختار ویژه اش، در میان یشتهاي کهن از امتیازي خاص برخوردار است. این یشت از یک سو کهنترین قطعات حماسی برجاي مانده از ایران باستان را در بر دارد و کاملترین صورت روایات افسانه اي مربوط به تاریخ روایی ایران با نظم و سامان خاصی در طول آن گزارش شده است و از دیگر سو مشتمل بر عالیترین قطعات غنایی در توصیف یکی از ایزدبانوانِ کیش کهن ایرانی است؛ گذشته از این، هم به لحاظ زبان استوار و پر صلابت خود، همواره توجه زبانشناسان و علماي فقه اللغه را به خود جلب کرده و هم مواد کافی و غنی براي مطالعۀ ساختار شعري و بلاغت و وزن اشعار اوستایی در اختیار اهل تحقیق قرار داده است. دانشمندان غربی که به بررسی این یشت اقبال نموده و رسالاتی در بارة آن نوشته اند، در پژوهش خود غالباً یکی از مسائل اساسی مربوط به این یشت را در نظر داشته و از پرداختن به مقولات دیگر که خارج از حوزة تحقیق آنان بوده است، پرهیخته اند؛ به همین لحاظ تکفّل پژوهشی جامع در باب تصحیح و پیرایش متن این سرود بلند اوستایی و شرح و گزارش آن با مراجعۀ دائم به تحقیقات و تتبعات دانشمندان و متخصصان فقه اللغۀ ایرانی و بهره گیري از دستاوردهاي علمی علماي ادیان و مذاهب و پژوهشگران تاریخ و جغرافیا و به « آبان یشت » فرهنگ و اساطیر ایران، کاملاً ضرورت داشت. گزارش حاضر که با عنوان پیشگاه ارباب فضل و ادب و دوستداران فرهنگ و زبانهاي باستانی ایران تقدیم میشود، کوششی، البتّه به قدر وسع و توان نگارنده، در تحقّق این امر مهم است.

اشتراک گذاری:

مشخصات

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

عضویت در خبرنامه.

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: