مفتاح التّعلیم فی معرفة التقویم

مفتاح التّعلیم فی معرفة التقویم 	مشاهده نسخه

در حال حاضر تنها صفحات ابتدا و انتهای نسخه قابل نمایش است.

از محمدتقی بن محمدرضا الشیرازی. 
در یک «مقدمه» و سه «باب» و یک «خاتمه». باب یکم: در معرفت افلاک و بروج و سیر کواکب و احوال انهار، در نُه «فصل». فصل اول، در معرفت افلاک؛ فصل دوم، در معرفة و حساب دایرۀ عظیمه بر فلک هشتم؛ فصل سوم، در معرفت کواکب است؛ فصل چهارم، در معرفت روش و سیر ستارگان و سیر انهار و افلاک مختلف؛ فصل پنجم، در نسبتهای بروج؛ فصل ششم، در قسمت بروجات است بر کواکب سبعه سیاره و طبایع انهار؛ فصل هفتم، در معرفت نظر و... و اشکال و عکس کواکب است. باب دوم: در معرفت صفحات و جداول و ارقام تقویم است در 8 «فصل». فصل اول، در بیان عدد صفحات تقویم؛ فصل دوم، در معرفت جداول و ارقام صفحات؛ فصل سوم، در جداول و ارقامی که در صفحات شمسی تقویم بیاورند؛ فصل چهارم، در جداول و ارقامی که در صفحات قمری بیاورند؛ فصل پنجم، در معرفة نوشتن رقمهای انتظار و غیره که در صفحات تقویم نویسند؛ فصل ششم، در معرفت رأس ذنب؛ فصل هفتم، در معرفت منارات قمرات؛ فصل هشتم در بیان نظرات سعد و نحس کواکب است. باب سوم: در معرفت مبادی تواریخ مشهوره و ماههای ایشان و عدد ایام هر ماه و... در هشت فصل. فصل اول، در تاریخ عربی و آن مشتمل است بر دوازده ماه؛ فصل دویّم، در تاریخ رومی است و سالهای ایشان؛ فصل سیّوم، در تاریخ فرس است و آن را تاریخ یزدجردی نیز گویند؛ فصل چهارم، در تاریخ جلالی است و آن را تاریخ ملکی و ملکشاهی نیز گویند؛ فصل پنجم، در تاریخ اهالی خطا و ترکستان است؛ فصل ششم، در حالات مختصه به قمر؛ فصل هفتم، در معرفت عرض قمر؛ فصل هشتم در بیان ساعات بُست و ساعات مُستویه و معوجه باشد. خاتمه، در بیان مُجملی از اختیارات. 
آغاز:   حمدله. اما بعد بر ارباب دانش و صاحبان بینش مخفی و پوشیده نماناد که... . 
انجام:   و هرکه را از این 4 احتیاج باشد در معرفت تقویم باید رجوع کند به کتب مطوله و الله العالم بحقایق الامور و الوجود تمت الکتان بعون الملک الوهاب یوم دویم شهر رجب المرجب 1283. 

 

خرید فایل اسکن

اشتراک گذاری:

مشخصات

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: