رضا داوری

رضا داوری

سطح تحصیلات

دکتری فلسفه از دانشگاه تهران 1346

سال و محل تولد

1312 اردکان

زندگی نامه

رضا داوری اردکانی زاده خردادماه ۱۳۱۲ در اردکان یزد است. او تا دوره متوسطه را در اردکان گذراند و در سال ۱۳۳۰ از دانشسرای مقدماتی اصفهان دیپلم گرفت و به استخدام وزارت فرهنگ درآمد. داوری اردکانی از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۴ در مدرسه صدر اصفهان که جزو حوزه علمیه اصفهان بود مقدمات صرف و نحو عربی و فقه و اصول را آموخت. در سال ۱۳۳۴ در رشته فلسفه وارد دانشگاه تهران و در سال ۱۳۴۶ موفق به اخذ مدرک دکتری شد. عنوان رسالهٔ دکتری وی «حکمت عملی افلاطون و ارسطو و تأثیر آن در فلسفه سیاسی فارابی» به راهنمایی یحیی مهدوی بود.
از استادان او می‌توان به بدیع الزمان فروزانفر، محمد فاضل تونی، سید کاظم عصار، غلامحسین صدیقی، یحیی مهدوی، علی اکبر سیاسی، محمدباقر هوشیار، صدیق اعلم، مظفر بقایی، جلالی، محسن هشترودی و احمد فردید اشاره کرد.
داوری اردکانی در سال ۱۳۶۲ به درجه استادی دانشگاه تهران نائل آمد. او همچنین در سال‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ در دانشگاه سوربن پاریس، در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ در دانشگاه کمبریج انگلستان و در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا به مطالعه و پژوهش پرداخته‌است.

سوابق علمی-اجرایی

عضو شورای عالی علمی مرکز دايرة المعارف بزرگ اسلامی از 1390 تاکنون
رئيس فرهنگستان علوم از 1377
عضور فرهنگستان علوم از آغاز تاکنون
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از 1363 تاکنون
نايب رئيس انجمن آکادميهای علوم آسيا از 2002- 2006م
استاد فلسفه دانشگاه تهران از 1362 تاکنون
سرپرست کميته ملی يونسکو ايران از 1359-1360
عضو هيئت امنای فرهنگستانهای کشور از 1369 تاکنون
سردبير مجله نامه فرهنگ از 1371 تا 1385

تالیفات

الف) کتاب:
انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم، مرکز فرهنگی علامه طباطبائی، واحد مطالعات و تحقيقات فرهنگی و تاريخی، 1361ش؛
اوتوپی و عصر تجدد، تهران، نشر ساقی، 1379ش؛
تمدن و تفکر غربی (مجموعه مقالات)، تهران، نشر ساقی، 1380ش؛
درباره غرب، تهران، انتشارات هرمس، 1379ش؛
شمه‌ای از تاريخ غرب زدگی ما (وضع کنونی تفکر در ايران)، تهران، انتشارات سروش، 1363ش؛
فارابی، تهران، انتشارات طرح‌نو، 1374ش؛
ادای احترام به دو استاد معاصر علامه طباطبائی و شهيد مطهری بمناسبت دفاع از فلسفه، وزارت ارشاد اسلامی؛ دفتر پژوهشها و برنامه‌ريزی فرهنگي1366ش؛
فارابی مؤسس فلسفه اسلامی، والتر ريچارد، تهران، انجمن شاهنشاهی فلسفه ايران، 1354ش؛
فرهنگ، خرد و آزادی، تهران، نشر ساقی، 1378ش؛
فلسفه تطبيقی، تهران، نشر ساقی، 1382ش؛
فلسفه چيست؟، تهران، نجمن اسلامی حکمت وفلسفه ايران، 1359ش؛
فلسفه در بحران، تهران، اميرکبير، 1372ش؛
فلسفهء مدنی فارابی، شورای عالی فرهنگ و هنر، مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی، 1354ش؛
مبانی نظری تمدن غربی، تهران، انتشارات توشه، 1355ش؛
مقام فلسفه در تاريخ دوره اسلامی ايران، تهران، وزارت فرهنگ و هنر؛ دفتر مطالعات و برنامه ريزی فرهنگی، 1356ش؛
ناسيوناليسم و انقلاب، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1365ش؛
(ترجمه) فلسفه و بحران غرب، اثر ادموند هوسرل، تهران، انتشارات هرمس، 1378ش؛
(متن مصاحبه) چالش با فيلسوف: فلسفه به روزگار فروبستگی، تهران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1388ش؛
عقل و زمانه، گفتگوها، تهران، انتشارات سخن، 1387ش؛
درباره علم، تهران، انتشارات هرمس، 1379ش؛
شاعران در زمانه عسرت، تهران، انتشارات نيل، 1350ش؛
فلسفه در دام ايدئولوژی، ويراست "فلسفه در بحران"، تهران، اميرکبير، شرکت چاپ و نشر بين‌الملل، 1386ش؛
رساله در باب سنت و تجدد، تهران انتشارات ساقی، بی‌تا؛
علوم انسانی و برنامه ريزی توسعه، تهران، انتشارات فردای ديگر، 1389ش؛
فلسفه معاصر ايران، تهران، انتشارات سخن، 1390ش؛
ما و تاريخ فلسفه اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، 1389ش؛
ما و راه دشوار تجدد، تهران، انتشارات ساقی، بی‌تا؛
ناسيوناليسم: حاکميت ملی و استقلال، تهران، انتشارات پرسش، 1364ش؛
ب) مقاله:
"ضرورت پزشکی در شهرهای بزرگ، تأملی در نسبت فلسفه و پزشکی"، سورۀ انديشه، دی و بهمن 1391، شماره‌های 66 و 67؛
"هميشه به انقلاب فکر میکنم"، سورۀ انديشه، مهر و آبان 1390، شماره 52 و 53؛
"عالمی ديگر آدمی ديگر، نکاتی درباره سبک زندگی در جهان کنونی"، سورۀ انديشه، بهمن و اسفند 1389، شماره‌های 48 و 49؛
"امنيت سياسی در انديشۀ امام خمينی (ره)"، دانش سياسی، پاييز و زمستان 1388، شماره 10؛
"هنر و ابداع اثر هنری"، اطلاعات حکمت و معرفت، سال اول، بهمن 1385، شماره 12؛
"شرايط امکان ديالوگ ميان اديان"، نامه فرهنگ، تابستان 1384، شماره 56؛
"تجدد و سکولاريسم"، نامه فرهنگ، زمستان 1383، شماره 54؛
"وقت چيست و چگونه تلف می‌شود؟"، نامه فرهنگ، تابستان 1383، شماره 52؛
"ملاحظاتی درباره قانون، قانونگذاری و فرهنگ"، نامه فرهنگ، تابستان 1382، شماره 48؛
"انقلاب ايران انقلاب اسلامی است"، دانشگاه انقلاب، ارديبهشت 1361، شماره 11؛
"آيا جهان مجازی، همان مثل افلاطونی است؟ تأملی در نسبت تفکر، فرهنگ و فناوری اطلاعات"، سورۀ انديشه، شهريور و مهر 1391، شماره‌های 62 و 63؛
"سقراط افلاطون کيست؟"، تاريخ فلسفه، تابستان 1390، شماره 5؛
"نظم نوين شهر و خانه (خلاصه مقاله ملاحظاتی در باب طرح مدينۀ اسلامی)"، (با همکاری محمد بلوريان)، سورۀ آنديشه، بهار 1390، شماره 50؛
"علوم انسانی را برای چه می‌خوانيم؟"، سورۀ انديشه، آذر و دی 1389، شماره 46؛
"هرمنوتيک در فلسفه و ادبيات دينی معاصر ايران"، نامه فرهنگ، زمستان 1384، شماره 58؛

تصحیح و گردآوری

ترجمه ها

سخنرانی ها

"فارابی، فيلسوف مؤسس"، کتاب ماه فلسفه، آبان 1390، شماره 50؛
"داوری دبارۀ غرب"، اطلاعات حکمت و فاسفه، شهريور 1390، شماره 65؛
"هستی از منظر هايدگر"، کتاب ماه فاسفه، اسفند 1389، شماره 42؛
"فارابی از منظر فيلسوف فرهنگ"، کتاب ماه فلسفه، دی 1387، شماره 16؛
"امکانات و راه‌های تفکر در ايران معاصر"، بازتاب انديشه، آبان 1387، شماره 103؛
"فراز و فرودهای مناسبات اسلام و غرب"، چشم انداز ارتباطات فرهنگی، مهر و آبان 1384، شماره 18؛
"عقل و زمانه"، هفت آسمان، تابستان 1384،شماره 26؛
"وضع علم‌ پژوهی در ايران"، نامه فرهنگ، تابستان 1377، شماره 30؛
"تبادل و تهاجم فرهنگی"، نامه فرهنگ، بهار 1377، شماره 29؛
"بحران هويت (باطن بحرانهای معاصر)"، نامه فرهنگ، بهار 1372، شماره 9؛

جوایز و افتخارات


چهره ماندگار کشور در سال 1381
تجلیل از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، در سال 1383
کسب نشان درجه یک دانش از ریاست جمهوری وقت، در سال 1384
دریافت تندیس ویژه فارابی در نخستین جشنواره بین‌المللی فارابی (از ریاست جمهوری وقت) در سال 1386
برگزیده بخش حوزه و دانشگاه در جشنواره ملی "نوآوری و شکوفایی برای طرح تاریخ فلسفه اسلامی"، در سال 1387
تجلیل از سوی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، در سال1387
دریافت لوح تقدیر به عنوان پیشکسوت دانشگاه تهران، در سال 1389
دریافت لوح تقدیر به عنوان پیشکسوت شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سال 1389
کسب عنوان استاد برجسته از سوی بنیاد ملی نخبگان و دریافت لوح تقدیر در نخستین دوره جایزه ملی علامه طباطبایی، در سال 1390
گرامیداشت هشتادمین سال تولد، کتابخانه مجلس شورای اسلامی و چندین نهاد علمی، فلسفی و فرهنگی، در سال 1392
کسب جایزه ویژه یونسکو برای تجلیل از مقام علمی فلسفی، در سال 1392

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

عضویت در خبرنامه.

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: