محمد جعفری (قنواتی)

محمد جعفری (قنواتی)

سطح تحصیلات

دارای دکتری فولکلور از دانشگاه دولتی دوشنبه تاجیکستان در سال 2008

سال و محل تولد

1337 بندر ماهشهر. خوزستان

زندگی نامه

دکتر محمد جعفری متولد سال ۱۳۳۷ ش در شهرستان بندرماهشهر است ایشان تحصیلات ابتدایی تا متوسطه خود را در بندرماهشهر شروع کردند و در اهواز، تهران و تاجکستان تحصیلات عالی را تا سطح دکترای ادبیات و فرهنگ عامه به اتمام رساندند. بیش از بیست سال است که در زمینه ادبیات شفاهی شامل قصه، افسانه و دو بیتی در سراسر ایران و بخصوص خوزستان فعالیت دارد تا کنون قریب به صد مقاله و نشریه مختلف داخلی خارجی از ایشان در زمینه فورکلور (فرهنگ عامه) به چاپ رسیده است.

سوابق علمی-اجرایی

عضو شورای علمی دانشنامه فرهنگ مردم از سال 1388
ویراستار علمی دانشنامه فرهنگ مردم از سال 1391
عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

تالیفات

کتابها
1- روایت‌های شفاهی هزار و یک شب، انتشارات علم، 1384
2- قصه‌ها و افسانه‌هایی از گوشه و کنار ایران، انتشارات رادیو، تهران، 1386
3- دو روایت از سلیم جواهری،انتشارات مازیار،تهران،1387
4- جامع‌الحکایات، نسخه آستان قدس (تصحیح به همراه خانم دکتر پگاه خدیش ) انتشارات مازیار، تهران، چاپ دوم 1391
5- قندان و نمکدان،لطیفه هایی از فرهنگ مردم ایران،انتشارات قطره،تهران،چاپ دوم 1393
6- مثنوی و مردم (به همراه سید احمد وکیلیان) انتشارات سروش، تهران، چاپ سوم 1400
7- جامع الحکایات نسخه کتابخانۀ گنج‌بخش پاکستان، انتشارات قطره، تهران، 1393
8- درآمدی بر فولکلور ایران، انتشارات جامی، تهران، چاپ ششم 1402
9- رساله راحة الارواح، تالیف محمد صادق وقایع‌نگار (تصحیح) انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ دوم 1400
10- طومار نقالی شاهنامه ( تصحیح و مقدمه و تعلیقات به همراه خانم دکتر زهرا محمدحسنی صغیری).انتشارات خاموش،چاپ دوم 1400
11- شیرزاد و گلشاد،تصحیح و مقدمه،انتشارات موقوفات افشار،1400
مقاله‌ها
1-«مقایسه افسانه نیت پادشاه در شاهنامه با روایت‌های دیگر»، مندرج در مجموعه مقالات همایش هزاره شاهنامه، به کوشش محمد جعفر یاحقی، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، 1392.
2-«جنگ‌نامه، نه حماسه»، مندرج در اسطورۀ بنیادها، جشن‌نامه دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور، به کوشش محمد شکری، انتشارات چشمه، تهران، 1396
3-«جنگ‌نامه سرایی در ایران»، مندرج در ارج خرد، جشن نامه استاد خالقی مطلق، به کوشش فرهاد اصلانی و معصومه پور تقی، نشر مروارید، تهران، 1396
4-«ویژگی های هنر قصه‌گویی: طراز الاخبار، قدیم ترین کتاب آموزشی قصه‌خوانی»، فرهنگ مردم، شماره 39، پاییز 1390، صص 14-8
5-«هنر نقالی یا هنر اهل سخن»، کتاب ماه هنر، شماره 157، مهر 1390، صص 99-94
6-«پیش پرده و پیش پرده خوانی»، کتاب ماه هنر، شماره 141، خرداد 1389، صص 31-24
7-«جنبه‌های هنری در فتوت‌نامۀ سلطانی»، کتاب ماه هنر، شماره 121، مهر 1387، صص 27-22.
8-« گوشه‌هایی از هنر نقالی»، مجله هنر، شماره 77، مهر 1387، صص 127-107
9-«نوروز و ادبیات شفاهی»، کتاب ماه ادبیات، شماره 126، فروردین 1387، صص 13-10.
10-«تاملی در افسانه‌های عاشقانه و مقایسه آن‌ها با منظومه‌های عاشقانه»، ایران‌نامه، سال 27، شماره 4، زمستان 2012، صص 225-216
11-«بررسی راست‌نمایی در سه داستان مثنوی»، مجله هنر، شماره 73، پاییز 1386، 198-191.
12-« افسانه‌های واقع‌گرا (رئالیستی) و خنده‌آور)»، پژوهش‌نامه ادبیات کودک و نوجوان، شماره 47، زمستان 1385، 87-82
13-«فرهنگ عامه و باورها در آثار مولوی: مولوی و فرهنگ عامه»، فرهنگ مردم، شماره 23، پاییز 1386، صص 14-9
14-«جشن اسفندی نمودی از سپندارمذ»، فرهنگ مردم، شماره 19 و 20، پاییز و زمستان 1385، صص 86-84
15-«سیمای یک افسانه‌گوی کاشانی از نگاه ادوارد براون»، فرهنگ مردم، شماره 19 و 20، پاییز و زمستان 1385، صص 228-227
16-«درباره ادبیات شفاهی- افسانه‌های تمثیلی (حیوانات)»، پژوهش‌نامه ادبیات کودک و نوجوان، شماره 45 و 46، تابستان و پاییز 1385، صص 110-104
17-«سیر تحول یک لطیفه از قرن چهارم تا دوره مشروطیت»، فرهنگ مردم، شماره 18، تابستان 1385، صص 71-68
18-«اجتماعیات در ابومسلم‌نامه»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 103و 104و 105، اردیبهشت و خرداد و تیر 1385، صص 47-44
19-« ز بانو بماندست آن یادگار»، فرهنگ مردم، شماره 17، بهار 1385، صص 96-94
20-«لطیفه؛ گونه‌ای از ادبیات شفاهی»، فرهنگ مردم، شماره 16، زمستان 1384، صص 111-101
21-«درباره ادبیات شفاهی ، تعریف فرهنگ عامه یا تعیین موضوعات آن»، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 91، اردیبهشت 1384، صص 105-102
22-«ادبیات شفاهی مادری که حرمتش را پاس نمی‌داریم»، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 92، خرداد 1384، صص 99-96.
23-«دربارۀ ادبیات شفاهی ، مخاطب، منابع و انواع نثر شفاهی»، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 94، مرداد 1384، صص 97- 92
24-« انواع افسانه‌های ایرانی»، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 96، مهر 1384، صص 127-120
25-«نقد اجتماعی به زبان مطایبه»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 94 و 95، مرداد و شهریور 1384، صص 53-50.
26-«در بزرگداشت زن و فرهنگ»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 92 و 93، خرداد و تیر 1384، صص 68-67.
27-«هزار و یک شب و ادبیات شفاهی»، کتاب ماه هنر، شماره 81 و 82، خرداد و تیر 1384، صص 73-64
28-«ادبیات شفاهی اقوام بدوی»، کتاب ماه ادبیات، شماره 91، ادریبهشت 1384، صص 107-102.
29-«بررسی تطبیقی ادبیات شفاهی مردم فارس و عرب خوزستان»، پژوهش‌نامه ادبیات کودک و نوجوان، شماره 39، زمستان 1383، صص 43-28
30-«روایتی صمیمی از مردمی بدوی»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 85 و 86، آبان و آذر 1383، صص 32-30.
31-« نفت و بازتاب آن در آثار داستان نویسان خوزستانی»، مطالعات ملی، شماره 19 isc، پاییز 1383، صص 148-125
32-«فلک‌ناز نامه و ادبیات شفاهی ایران»، کتاب ماه ادبیات، شماره 80 و 81، خرداد و تیر 1383، صص 125-118
33-«بررسی تطبیقی امثال و حکم عربی و فارسی با استناد به کتاب امثال و حکم استاد دهخدا»، کتاب ماه ادبیات، شماره 69، تیر 1382، صص 87-80
34-«باد زار و بانوی لیل، تاملی مردم شناختی»، کتاب ماه هنر، شماره 55 و 56، فروردین و اردیبهشت 1382، صص 99-94
35-«تاثیر شاهنامه بر افسانه‌های جهانی»، مجله پاژ، شماره 31، پاییز 1397، 18-8.
36«در قلمرو ادبیات اقلیمی»، کتاب ماه ادبیات، شماره 65 و 66، اسفند 1381 و فروردین 1382، صص 145-140
37-«امثال و حکم عرب خوزستان»، کتاب ماه ادبیات، شماره 58، مرداد 1381، 103-100
38«مردم عرب خوزستان و همبستگی ملی در طول تاریخ»، فرهنگ مردم بهار و تابستان 1390، شماره 38-37، صص 81-75
39-«نکاتی درباره منظومۀ شبرنگ‌نامه»، مجلۀ نقد کتاب ادبیات و هنر، شماره 11، پاییز 1396، صص 264-255
40-«مقایسۀ روایت شفاهی و کتبی داستان بهمن»، فرهنگ و ادبیات عامه، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صص 186-171
41-«کتاب و کتاب‌خوانی در فرهنگ عامه ایران»، فرهنگ مردم ایران، شماره 14، پاییز 1387، صص 18-15
42-«مقایسه منقبة‌الجواهر با مناقب العارفین»، مجلۀ پاژ، شماره 35، پاییز 1398، صص 194-187
43-«ضرورت توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های عجایب‌نامه‌ها»، مجلۀ روشنان، دفتر دهم، پاییز 1389، 249-237
44-«مقایسه روایت شفاهی و کتبی قصۀ موسی و شبان»، روشنان، دفتر دهم، پاییز 1389، صص 208-168
45-«عبارات آغازین و پایانی افسانه‌های ایرانی»، فصلنامه فرهنگ مردم، پیاپی 34، تابستان 1389،
نقدها
1-احیای سنتی فراموش شده (نقدی بر موعظه شیطان اثر نجیب محفوظ ترجمه محمد جواهر کلام)، مجلۀ کلک شماره 128، آذر 1380، صص 31-30
2-«نگاهی به مقاله همبستگی و هویت ملی در ترانه‌های قومی»، مطالعات علمی، شماره 7 ISC، بهار 1380، صص 295-287.
3-«شاهنامه نقالان: داستانهای پهلوانی ایرانیان در زنجیره‌ای از روایت‌های سینه به سینه و سنتی»، نقد کتاب ادبیات و هنر، شماره 12، زمستان 1396، 50-27.
4-«نقد و بررسی بر سایه روایتهای معتبر/ نگاهی به بازآفرینی افسانه‌ها در مجموعه قصه‌ها»، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 111- 109، آبان و آذر و دی 1385، صص49-43
5-« سیندرلای غیر ایرانی»، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 88، بهمن 1383، صص 61-58
6-«پژوهش فراگیر نیازمند کار گروهی است»، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 73، آبان 82، 94-89.
7-نگاهی به مقاله «افسانۀ افسانه‌پژوهی در ایران»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 71 و 72، شهریور و مهر 1382، صص 66-65
8-«سالی دو ماه و حکایت از خود بیگانگی»، کلک، شماره 125، خرداد 1380، صص 18-16
9-اساطیر ایران در قالب رمان (نقد و بررسی رمان پارسیان و من)، مجله روشنان، دفتر ششم، پاییر 1388
10- آیا شیوه تصحیح طومارهای نقالی به بیراهه رفته است، ایران نامه
11- بررسی دو طومار نقالی، جهان کتاب ،شماره های 356و 357، آذر و دی 1397
12- آذربایجان و شاهنامه؛ پاسخ به یک ضرورت ملی، فصلنامه فرهنگ بان، شماره6، تابستان1399
13- گامی اساسی در گردآوری قصه های ایرانی، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 50و51، آذر و دی 1380
14-امثال و حکم مردم هزاره، نمونه هایی از قصه های مردم ایران؛کاری علمی در گردآوری قصه های شفاهی، کتاب ماه کودک و نو جوان،شماره 87، دی ماه 1383
15- افسانه‌های ملل،کتاب ماه کودک و نوجوان،شماره 83، شهریور 1383
16- روایت بدیع بیضایی از هزار و یکشب
17- نقد دیونامه
18- نقد فرهنگ افسانه های ایران

تصحیح و گردآوری

ترجمه ها

سخنرانی ها

سخنرانی در همایش‌های مختلف از جمله در همایش بین المللی ایران شناسی، همایش هزاره شاهنامه، همایش فرهنگ و ادبیات عامه، همایش هزار و یک شب .

جوایز و افتخارات

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

عضویت در خبرنامه.

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: