حسین میثمی

حسین میثمی

سطح تحصیلات

دکترای پژوهش هنر

سال و محل تولد

1343 در قزوين

زندگی نامه

سیدحسين ميثمی متولد 1343 در قزوين، آموزش موسيقی را از نوجوانی آغاز کرد. وی در دوران فعاليت خويش مباحث آهنگسازی غربی را نزد استادان پرويز منصوری، محمدرضا درويشی فرا گرفت و از سال 1368 از محضر استادان سنتور به ويژه دکتر داريوش صفوت، پشنگ کامکار، محمد رضا شفعيان و استاد فرامرز پايور در دانشگاه بهره برد و بعد از آن در کلاس‌های خصوصی استاد پايور تا سال 1376 حضور داشت. وی کارشناسی موسيقی را در دانشگاه هنر تهران، کارشناسی ارشد در رشتۀ پژوهش‌هنر را در دانشکدۀ هنرهای زيبای دانشگاه تهران و دکترای پژوهش هنر را در دانشگاه هنر تهران به اتمام رساند. او همکاری خود را با دانشگاه هنر از سال 1378 شروع کرد و در اين بازۀ زمانی علاوه بر تدريس مدتی نيز مديرگروهی رشتۀ نوازندگی موسيقی ايرانی را نيز برعهده داشت. وی در سال 1390 به استخدام دانشگاه هنر درآمد و طی سنوات بعدی علاوه بر مدير گروهی چند رشته، مدتی نيز رئيس دانشکده موسيقی بود. هم اکنون نيز عضو هيأت‌های جذب، مميزه و شورای انتشارات دانشگاه هنر و نيز به عنوان دانشيار در دانشکدۀ موسيقی دانشگاه هنر تهران در رشتۀ موسيقی‌شناسی (اتنوموزيکولوژی) مشغول به فعالیت است. در رزومۀ او تأليف مداخل، مقالات متعدد و چند کتاب مشاهده می‌شود. ميثمی از سال 1398 همکاری خود را به عنوان مدیر دپارتمان موسيقی دائرةالمعارف بزرگ اسلامی با اين مرکز آغاز کرد.

سوابق علمی-اجرایی


1388 _ 1389 مسئول واحد موسيقی حوزۀ هنری استان قزوين.
1380 _ 1384 مدير گروه نوازندگی موسيقی ايرانی دانشکدۀ موسيقی دانشگاه هنر تهران.
1390 _ 1392 مسئول واحد موسيقی حوزه هنری استان قزوين.
1378 _ 1390 کارشناس تخصصی انجمن موسيقی.
1390 _ 1392 مدير گروه نوازندگی موسيقی ايرانی (در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) و اتنوموزيکولوژی (کارشناسی ارشد) در دانشگاه هنر.
1392 – 1393 سرپرست دانشکده‌ی موسيقی دانشگاه هنر تهران و مدير گروه کارشناسی ارشد نوازندگی ايرانی، جهانی، آهنگسازی و اتنوموزيکولوژی، پرديس فارابی دانشگاه هنر تهران.
1394 – 1395 مدير گروه اتنومورزيکولوژی سراسری دانشگاه هنر تهران و مدير گروه نوازندگی موسيقی ايرانی و اتنوموزيکولوژی پرديس فارابی.
1395 تاکنون مدير گروه نوازندگی موسيقی ايرانی و اتنوموزيکولوژی پرديس فارابی.
1393 تاکنون عضو هيئت داوران مصاحبه کارشناسی ارشد اتنوموزيکولوژی سازمان سنجش.
1395 عضو هيئت بازنگری و تأسيس رشته‌های جديد گروه هنر و معماری وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری.

تالیفات

کتاب‌ها
1380 پژوهشی تاريخی درباۀ موسيقی قزوين از دوران اسلامی تا 1340 ش: به درخواست ميراث فرهنگی استان قزوين (چاپ‌نشده).
1384 تحليل مباحث فقهی بعد از انقلاب اسلامی و تأثیرات آن در حيات موسيقايی ايران: به درخواست پژوهشکدۀ فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی .
1384 تاريخ موسيقی ايران: به درخواست دفتر توسعۀ مراكز هنری وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی (چاپ‌نشده).
1389 موسيقی عصر صفوی، تهران: فرهنگستان هنر .
1391 حاج ملا عبدالکريم جناب قزوينی و نقش وی در موسيقی قاجار. تهران: فرهنگستان هنر .
1392 بررسی و تحليل موسيقی کلاسيک در قزوين (از دوران صفوی تا اواخر قاجار)ف تهران: سورۀ مهر .
1398 تأليف کتاب موسيقی در دورۀ غزنويان. با حمايت صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران رياست جمهوری، در
1401 مقاصدالادوار: رساله‌ای در موسيقی از قرن دهم‌ هجری قمری اثر محمدبن‌عبدالعزيزبن عبدالقادر مراغی، نويسندگان: سیدحسین ميثمی، ابوالفضل (چکاد)زنده بودی و محمد ميرزايی، انتشارات دانشگاه هنر تهران.

مقالات
1379 مقالۀ «خيال»، فصلنامۀ دريچۀ هنر قزوين، سال اول، شمارۀ يک.
1380 مقالۀ «مطالعۀ تطبيقی سه آهنگساز»، فصلنامۀ دريچۀ هنر قزوين، سال اول، شمارۀ سه.
1380 مقالۀ «خاستگاه و تحول مفهوم اصطلاح دستگاه»، فصلنامۀموسيقی ماهور، سال چهارم، شمارۀ 14، زمستان.
1381 مقالۀ «مهاجرت موسیقی‌دانان دوران صفوی به هند»، فصلنامۀ موسيقی ماهور، سال چهارم، شمارۀ 16، تابستان.
1381 مقالۀ «تشكيلات موسيقی دربار صفوی»، فصلنامۀ موسيقی ماهور، شمارۀ 17، پائيز.
1382 مقالۀ «موسيقی و مذهب در دوران صفوی»، فصلنامۀ موسيقی ماهور، شمارۀ 20، تابستان.
1383 مقالۀ «صفی‌الدین ارموی و چند ويژگی عصر او»، خيال فصلنامۀ فرهنگستان هنر، شمارۀ 11.
1383 مقالۀ «ايران و موسيقی مدرن»، فصلنامۀموسيقی ماهور، شمارۀ 25، پائيز.
1384 مقالۀ «فرم تصانيف در مكتب منتظميه»، فصلنامۀ موسيقی ماهور، شمارۀ 27، بهار.
1384 مقالۀ «نگاهی به موسيقی دورۀ صفويه (907 – 1135 ق)»، گلستان هنر (زير نظر به فرهنگستان هنر)، شمارۀ 2.
1385 مقالۀ «تحولات موسيقی عملی قرن دهم هجری در ايران»، گردهم‌آیی مکتب اصفهان، شماره 3، به درخواست فرهنگستان هنر.
1386 مقالۀ «بررسی سازهای ايران در کشفيات باستان‌شناسی»، فصلنامۀ موسيقی ماهور، شمارۀ 36، تابستان.
1387 مقالۀ «ميرزا عبدالله فراهانی و تدوين موسيقی کلاسيک ايرانی»، فصلنامۀ موسيقی ماهور، شمارۀ 41، پائيز.
1389 مقالۀ جامع «موسيقی دورۀ قاجار»، به درخواست فرهنگستان هنر (چاپ‌نشده).
1390 مقالۀ «آواز راست در دوران قاجار»، فصلنامۀ موسيقی ماهور، شمارۀ 51 و 52، بهار و تابستان.
1391 مقالۀ «موسیقی‌دانان بومی و غیربومی در قزوين عصر صفوی و مهاجرت آنان به قزوين»، مجموعه مقالات همايش بين‌المللی قزوين عصر صفوی، به کوشش دکتر علی باقر عادل‌فر، قزوين، انتشارات دانشگاه بين‌المللی امام خمينی(ره).
1391 مقالۀ «بررسی موسيقی تُرکی/ مغولی در آثار نظری مراغی»، گزيده مقالات همايش بین‌المللی عبدالقادر مراغی، به کوشش داريوش طلايی، فرهنگستان هنر.
1392 مقالۀ «مروری بر زندگی قربان خان شاهی»، فصلنامۀ موسيقی ماهور، زمستان، سال شانزدهم، شمارۀ 62،زمستان.
1392 مقالۀ «چهره‌های سرشناس آواز، در قزوين عصر صفوی»، فصلنامۀ فرهنگی– پژوهشی دروازۀ بهشت، دورۀ جديد، شمارۀ 1، زمستان.
1393 مقالۀ جامع: «موسيقی عصر صفوی»، تاريخ جامع ايران (ج 18)، تهران: انتشارات دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی.
1393 مقالۀ جامع «موسيقی دوره زند»، تاريخ جامع ايران (ج 18)، تهران: انتشارات دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی.
1393 مقالۀ «شکل‌گیری کنسرت در دوران قاجار»، نشريۀ علمی پژوهشی هنرهای زيبا-نامۀ هنرهای نمايشی و موسيقی، دانشگاه هنر تهران.
1394 مقالۀ «موسيقی دورۀ غزنويان»، نشريۀ علمی پژوهشی هنرهای زيبا- هنرهای نمايشی و موسيقی، دورۀ 21،شمارۀ 2، پائيز و زمستان.
1395 مقالۀ « گزاره‌های آداب خنياگری قابوس‌نامه و مقایسۀ آن با معيارهای اخلاق اسلامی و اندرزنامه‌های پهلوی»، فصلنامۀ موسيقی ماهور، سال نوزدهم، شمارۀ 69، پائيز.
1396 مقالۀ «نوروز و موسيقی»، فصلنامۀ آفرينش هنر، سال اول شمارۀ صفر، بهار.
1397 يادداشت‌های پراکنده «رَباب‌نامه اثر بهاءالدين ولد (فرزند مولانا جلال‌الدين محمد بلخی)»، فصلنامۀ موسيقی ماهور، سال بيستم، شمارۀ 80، تابستان.
1398 مقالۀ «شدود سه‌گانه در آثار عبدالقادر و فرزندش عبدالعزيز»، نشريۀ علمی پژوهشی هنرهای زيبا-هنرهای نمايشی و موسيقی، بهار 1398 , دوره 24 , شماره 1.
1399 مقالۀ «موسيقی و شيخ صفی‌الدين اردبيلی در دوران ايلخانی در کتاب صفوة الصفا»، نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی، دورۀ 25، شمارۀ 1، بهار.
1399 مقالۀ «انعکاسِ برخی از تحولات موسيقیِ پهلویِ اول در کتاب رهنمای موسیقی»، فصلنامۀموسيقی ماهور، سال 23، شمارۀ 89، پائيز.
1399 مقالۀ «بررسی يک نمونه از روايت گری در تاريخ موسیقی ايران (مطالعه ی موردی: اعدام استادان موسیقی دربارِ اميرانشاه و فرار عبدالقادر مراغی(»، نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره 25 ، شماره 4، زمستان.
1399 مقالۀ «مهم‌ترين جنبه‌های اجتماعی و تخصصی موسیقی در دوران قاجار»، فصلنامۀ فرهنگ قزوين، شمارۀ ششم، زمستان.

مقالات مشترک
1396 مقالۀ « ارائۀ راهکاری برای هارمونیزه کردن بر مبنای ساختار فواصل دستگاه سه‌گاه»، نشریۀ علمی پژوهشی هنرهای زیبا-هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان. نويسندگان: عاطفه عين¬علی و سید حسين ميثمی.
1397 مقالۀ «موسيقی الموت»، فصلنامۀ فرهنگی و پژوهشی ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوين، تابستان 1397. نويسندگان: سيد حسين ميثمی و مهرناز شاه¬قباديان.
1391 مقالۀ «حافظ و موسيقی» در مجموعه مقالات حافظ (زندگی و انديشه)، دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، جلد 19. نویسندگان سید حسین ميثمی و سعيد کردمافی.
1398 «بررسی چنگ‌های افقی در حيات موسيقايی بين‌النهرين و ايلام»، نشريۀ علمی پژوهشی نامۀ هنرهای زيبا و نمايشی، شمارۀ 18، بهار و تابستان. نويسندگان: مهشيد مشهدی فراهانی و سيد حسين ميثمی.
1399 «بررسی موسيقی تعزيه با تكيه بر معيارهای سامانيافتگی و سازمان يافتگی اصوات انسانی )نمونۀ مطالعاتی مجالس تعزيۀ قودجان خوانسار)»، مطالعات تاريخ فرهنگی؛ پژوهش نامۀ انجمن ايراني تاريخ، سال دوازدهم، شمارۀ چهل وپنجم، پاييز. نويسندگان: مسعود عباسی و سید حسين ميثمی.
1399 مقالۀ «ارکان بداهه در موسيقی سنتی ايران»، نشريۀ علمی پژوهشی نامۀ هنرهای نمايشی و موسيقی، تابستان 1399 , دوره 11 , شماره 21. نويسندگان مجيد اخشابی و سید حسین ميثمی.
1400 «کاربردهای موسیقی در تعزیه )نمونۀ مطالعاتی؛ مجالس تعزیۀ قودجان خوانسار(»،فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری/ دوره پانزدهم/ شماره 2 / پیاپی 38 تابستان. نويسندگان: مسعود عباسی وسید حسين ميثمی.
1400 « بررسی بنیان‌ها و سامانه‌های زمان‌مند موسیقی با تکیه بر آراء افضل‌الدین مَرَقی کاشانی»، نامه هنرهای نمایشی و موسیقی، دورۀ 12، شمارۀ 25، تابستان. نويسندگان: مسعود عباسی وسید حسين ميثمی.
1400 «کارکردها و ناکارکردهای موسیقی تعزیه؛ مورد مطالعه، مجالس تعزیه قودجان خوانسار»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، (14)2، 39-69، پیاپی 41 ، تابستان. نويسندگان: مسعود عباسی وسید حسين ميثمی.

يادداشت‌های پراکنده
1393 يادداشت‌های پراکنده: «نکاتی دربارۀ موسيقيدانان قاجار از 1210 تا 1264ق» فصلنامۀ موسيقی ماهور، پائيز سال شانزدهم، شمارۀ 61، پائيز.
1394 يادداشت‌های پراکنده: «سی‌و‌شش نوع راک»، فصلنامۀ موسيقی ماهور، سال هجدهم، شمارۀ 69، پائيز.
1395 یادداشت‌های پراکنده: «باب بيست و چهارم از قسم اول جوامع الحکايات و لوامع الروايات اثر سديدالدين محمد عوفی»، فصلنامۀ موسيقی ماهور، سال نوزدهم، شمارۀ 73، پائيز.

تصحیح و گردآوری

ترجمه ها

سخنرانی ها


1378 هنر و مدرنيسم: سالن اجتماعات فرهنگسرای رجايی استان قزوين.
1381 مقدمه‌ای بر فلسفۀ هنر: سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد و فرهنگ اسلامی استان قزوين.
1383 تاریخچه‌ای از تعزیۀ قزوين. سالن حوزۀ هنری ادارۀ کل ارشاد و فرهنگ اسلامی استان قزوين.
1384 مباحث فقهی موسيقی پس از انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر حيات موسيقايی ايران. تهران: سالن اجتماعات پژوهشکدۀ فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران.
1384 مشاهير قزوين «حاج ملا عبدالكريم جناب قزوينی». سالن اجتماعات کتابخانۀ امام خمينی استان قزوين.
1384 موسيقی الموت، آبيك، قزوين تاكستان و بوئين زهرا. سالن اجتماعات کتابخانۀ امام خمينی ادارۀ کل ارشاد و فرهنگ اسلامی استان قزوين.
1384 مشاهير قزوين «ميرصدرالدين محمد قزوينی». سالن اجتماعات حوزۀ هنری استان قزوين.
1384 وضعيت موسیقی‌دانان خراسان در قرن دهم و يازدهم ق. تهران: سالن اجتماعات موزۀ هنرهای معاصر تهران.
1385 تحولات موسيقی عملی قرن دهم هجری در ايران. مربوط به‌پیش همايش مکتب اصفهان که در قزوين برگزار شد: سالن اجتماعات کتابخانۀ امام خمينی (ره) ادارۀ کل ارشاد و فرهنگ اسلامی استان قزوين.
1384 سازهای رايج در اواخر دوران قاجار/ پهلوی. سالن اجتماعات کتابخانۀ امام خمينی استان قزوين.
1385 ریشۀ مشترک برخی از مفاهيم شش مقام تاجيک _ ازبک و هفت‌دستگاه موسيقی ايران در دو رسالۀ موسيقی منسوب به دوران صفوی. تاجيکستان. دوشنبه: آکادمی علوم جمهوری تاجيکستان شهر دوشنبه.
1385 بررسی موسيقی عملی در ايران عصر صفوی از 1006 تا 1135 ق. تهران: موزۀ هنرهای معاصر تهران.
1385 سير تحول تاريخ تعزيه در قزوين از دوران ناصری تا اوايل دوران پهلوی. ساختمان نقش‌جهان فرهنگستان هنر تهران.
1386 موسیقی‌دانان بومی و غیربومی در قزوين عصر صفوی و مهاجرت آنان. قزوين: همايش بین‌المللی قزوين عصر صفوی ، سالن اجتماعات دانشگاه بین‌المللی امام خمينی (ره) استان قزوين.
1386 بررسی شیوه‌های نوازندگی دوران پهلوی. مجتمع فرهنگی هنری ادارۀ کل ارشاد و فرهنگ اسلامی استان قزوين.
1386 بررسی آثار و نسخ خطی موسيقی عبدالقادر مراغی. ساختمان نقش‌جهان وابسته به فرهنگستان هنر تهران.
1387 بررسی موسيقی تُرکی/ مغولی در آثار نظری «مراغی»: موزۀ هنرهای معاصر تهران.
1387 بررسی سازهای ايران باستان در کشفيات باستان‌شناسی. فرهنگستان هنر، خيابان حسن سخنور تهران.
1388 اختلاف موسيقی آوازی دوران قاجار به روايت جناب قزوينی با دوران معاصر. بيست و پنجمين جشنوارۀ بین‌المللی موسيقی فجر. سالن ناصری در خانۀ هنرمندان تهران.
1389 فرهنگ، هنر و پژوهش. به مناسبت هفته پژوهش. به دعوت مرکز پژوهش ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی. سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و هنری واقع در ميدان ميرعماد استان قزوين.
1390 بررسی مکتب آواز قزوين. سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و هنری استان قزوين.
1392 بررسی آواز رهاب به روايت ابراهيم نوذری، در سالن اجتماعات حافظ حوزۀ هنری استان قزوين.
1396 ملودی‌های منعطف در نظام دستگاهی، دانشکدۀ موسيقی دانشگاه هنر تهران.

جوایز و افتخارات

مقام‌ها و تقدیرها
1379 مقام برگزیدۀ اولين جشنوارۀ موسيقی دانشجويان دانشگاه پيام نور جهت سرپرستی گروه موسيقی سپهر در جشنوارۀ منطقه غرب کشور.
1389 موسيقيدان برگزیدۀ استان قزوين در دومين همايش تجليل از افتخارآفرینان عرصۀ فرهنگ و هنر استان قزوين که توسط اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی قزوين برگزار شد.
1389 شایستۀ تقدير برای تأليف کتاب «موسيقی عصر صفوی» در پانزدهمين دورۀ «کتاب فصل پائيز 1389». وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: خانه کتاب.
1390 موسيقيدان مورد تقدير در سومين همايش تجليل از افتخارآفرینان عرصۀ فرهنگ و هنر استان قزوين که توسط ادارۀ کل ارشاد و فرهنگ اسلامی قزوين برگزار شد.
1390 پژوهشگر برگزيده سال برای تأليف کتاب «موسيقی عصر صفوی» در دوازدهمين جشنوارۀ خانه موسيقی.
1391 مقام دوم جشنواره خانه موسيقی برای کتاب «حاجی ملاعبدالکريم جناب قزوينی و نقش وی در موسيقی قاجار».
1393 پژوهشگر برگزيده سال برای تأليف کتاب «بررسی و تحليل موسيقی کلاسيک در قزوين» در سيزدهمين و چهاردهمين جشنوارۀ خانه موسيقی.
1394 انتخاب بهترين تأليف هنری استان از سوی حوزۀ هنری استان قزوين برای کتاب بررسی و تحليل موسيقی کلاسيک در قزوين.
1395 – 1396 برگزيده کتاب استانی در زمینۀ هنر برای کتاب بررسی و تحليل موسيقی کلاسيک در قزوين.

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

عضویت در خبرنامه.

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: