عزت الله فولادوند

عزت الله فولادوند

سطح تحصیلات

دکتری فلسفه از دانشگاه کلمبيا

سال و محل تولد

1314 اصفهان

زندگی نامه

متولد پنجمِ دی‌ماه ۱۳۱۴ در اصفهان، مترجم آثار فیلسوفان صاحب نام در ایران است.
عزت‌الله فولادوند در سال ۱۳۱۴ در شهر اصفهان به دنیا آمد. پدرش غلامرضا فولادوند قاضی دادگستری بود. پدرش دوره ای استاندار خوزستان و دوره ای هم استاندار فارس بود. مدتی هم رئیس کل ثبت بود. پدرش نماینده دوره هفدهم مجلس شورای ملی هم بود. پدر بزرگش عزیزالله خان فولادوند از رجال سیاسی و نماینده مجلس شورای ملی بود. او پس از گذراندن تحصیلات پایه در تهران، ابتدا جهت ادامهٔ تحصیل به انگلستان رفت و به علت برخی مشکلات دوباره به ایران بازگشت و دوره دبیرستان را به پایان رسانید. سپس به پاریس رفت و در آنجا به مدت دو سال مشغولِ تحصیل در رشتهٔ پزشکی شد. پس از مطالعهٔ کتابِ مسائل فلسفه اثر برتراند راسل پزشکی را رها کرد و برای تحصیلِ دانشِ فلسفه عازمِ آمریکا شد و دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای فلسفه را در دانشگاه کلمبیا گذراند. از اساتید او می‌توان به آرتور دانتو، رابرت کامینگ و سیدنی مورگن بسر اشاره کرد.
عزت‌الله فولادوند از سال ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۹ در سمتهای مختلف در شرکت ملی نفت ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول به کار بوده‌است. در کنار فعالیت‌های شغلی، به فعالیت‌های فرهنگی نیز پرداخت و چندین ترجمه از او در همان سال‌ها منتشر شد. ترجمه کتابهای «فلسفه کانت» و «آگاهی و جامعه»، به ترتیب در دوره‌های هشتم و نهم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شده‌اند.

سوابق علمی-اجرایی

عضو شورای عالی علمی مرکر دايرة المعارف بزرگ اسلامی از 1382 تاکنون

تالیفات

الف) کتاب:
خرد در سياست، تهران، طرح نو، 1376ش؛
فلسفه و جامعه و سياست، تهران، نشر ماهی، 1386ش؛
هگل، تهران، انتشارات طرح نو، 1379ش؛
ب) مقاله:
"فلسفه و جامعه و سياست"بخارا، مهر و دی 1391، شماره‌های 89 . 90؛
"تأثير طبيعت بر ساختمان بدن انسان و اثر جامعه در فرراهم آمدن انديشه‌ها و آموخته‌ها و باورها" قسمت‌های 1تا 3: قسمت 1 حافظ، اسفند 1390، شماره 91؛ قسمت 2 حافظ، فروردين 1391، شماره 92؛ قسمت 3 حافظ، ارديبهشت 1391، شماره 93؛
”گذری به جهنم يخ زدۀ دورنمات (نگاهی به داستن قول)"، سيميا، پاييز 1387، شماره 3؛
"ابهام زدايی از جامعه مدرنيته"، بازتاب انديشه، خرداد 1385، شماره 74؛
"تنهايی و تکرار"، حافظ، تير 1384، شماره 16؛
"تاريخ چيست؟"، بخارا، مهر و آبان 1390، شماره 83؛
"تأثير نيچه بر انديشه و ادبيات قرن بيستم"، بخارا، آذر و اسفند 1382، شماره 33 و 34؛
"هنر در زنجيره ايدئولوژی"، بخارا، فروردين 1383، شماره 35؛
"از چهره‌های شعر معاصر نگاهی به ديوان امين"، حافظ، اسفند 1388، شماره 67؛

تصحیح و گردآوری

ترجمه ها

ترجمۀ آثار:
آزادی و قدرت و قانون، اثر فرانتس نويمان، تهران، انتشارات خوارزمی، 1373ش؛ (The democratic and the Authoritarian State)
آغاز فلسفه، اثر هانس گئورگ گادامر، تهران، انتشارات هرمس، 1383ش؛ (Anfang der Philosophie)
آگاهی و جامعه اثر هنری استيوارت هيوز، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1369ش؛ (Consciousness and society; the reorientation of European Social Thought)
آيا انسان پيروز خواهد شد؟ حقيقت و افسانه در سياست جهانی، اثر اريک فروم، تهران، انتشارات مرواريد، 1362ش؛ (May man prevail? An inquiry into the facts and fictions of foreign policy)
روشنفکر کیست؟ سرنوشت او چیست؟، اثر رمون آرون، تهران، قرن روشنفکران، ۱۳۸۰ش؛
اخلاق در فلسفه کانت اثر راجر ساليوان، تهران، انتشارات طرح نو، 1380ش؛ (Introduction to kant's ethics)
گريز از آزادی، اريک فروم، تهران، انتشارات مرواريد، 1393ش؛ (Escape from freedom)
ارسطو، اثر مارتا نوسباوم، تهران، طرح نو، 1374ش؛ (Aristotle)
افلاطون اثر جان جی کينی، تهران، انتشارات کهکشان: با همکاری دفتر ويراسته، 1372ش؛ (Plato)
امريکائی آرام اثر گراهام گرين، تهران، خوارزمی، 1375ش؛ (The quiet Amerian)
انديشهء سياسی کارل پوپر اثر جرمی شی‌يرمر، تهران، طرح نو، 1377ش؛ (The political thought of Karl Popper)
انقلاب اثر هانا آرنت، تهران، انتشارات خوارزمی، 1361ش؛ (On revolution)
ايده‌ئولوژی اثر جان پلامناتز، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1371ش؛ (عنوان اصلي: Ideolog )
برج فرازان، چهرهٔ جهان پیش از جنگ جهانی اول ۱۸۹۰ – ۱۹۱۴، اثر باربارا ورتايم تاکمن، تهران، انتشارات سخن، 1380ش؛ (The Proud tower, a Portrait of the world before the war)
جامعه باز و دشمنان آن اثر کارل ريمون پوير، تهران، خوارزمی، 1377ش؛ (The Open Society and its Enemies)
جورج لوکاچ اثر امری جورج، تهران، نشر سمر؛ دفتر ويراسته، 1372ش؛ (کتاب ترجمه بخشی از مجموعه European writers موسوم به Gyorgy Lukacs است)
خشونت اثر هانا آرنت، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1359ش؛
در سنگر آزادی اثر فردريش فون هايک، تهران، نشر لوح فکر، 1382ش؛
رشد سياسی اثر کلمنت هنری داد، تهران، نشر نو، 1362ش؛ (Political development)
زندگينامهء فلسفی من اثر کارل ياسپرس، تهران، نشر پژوهش فرزان، 1374ش؛ (Karl Jaspers, philosphische autobiographie")
فلاسفهء بزرگ: آشنايی با فلسفهء غرب اثر برايان مگی، تهران، خوارزمی، 1372ش؛ (The great philosophers: an introduction to western philosophy)
فلسفهء کانت اثر اشتفان کورنر، تهران، خوارزمی، 1367ش؛
فيلسوفان و مورخان: ديدار با متفکران انگليس اثر ود پارکاش مهتا، تهران، خوارزمی، 1369ش؛ (Fly and Fly-Bottle Encounters with British Intellectuals")
قول اثر فريدريش دورنمات، تهران، طرح نو، 1372ش؛ (Das Versprechen: Requiem auf den Kriminalroman)
ماکياولی اثر کوئنتين اسکينر، تهران، طرح نو، 1372ش؛ (Machiavelli)
مردان انديشه، پديدآورندگان فلسفهء معاصر اثر برايان مگی، تهران، طرح نو، 1374ش؛ (Men of Ideas: some creators of contemporary philosophy)
نيچه اثر جوزف پيتر استرن، تهران، طرح نو، 1373ش؛
نيچه و مسيحيت اثر کارل ياسپرس، تهران، انتشارات سخن، 1380ش؛ (Nietzsche und das christentum)
هجرت انديشهء اجتماعی، ۱۹۳۰ - ‎1965 اثر هنری استيارت هيوز، تهران، طرح نو، 1376ش؛ (The Sea Change: The migration of Social thought 1930-1965)
ترجمه مقاله:
"چرا روشنفکران با سرمايه‌داری مخالف‌اند؟" از رابرت نازيک، بخارا، آذر و دی 1390، شماره 84؛
"چرا آزادی بيان مهم است؟" از پيتر جونز، دادنامه، آبان 1389، شماره 6؛
"فلسفه آزادی" از آيزايا برلين، بخارا، بهمن و اسفند 1388، شماره 74؛
"درآمدی بر آمريکاستيزی اروپاييان"، از ژان فرانسوا رول، بخارا، مهر و آبان 1385، شماره 55؛
"تصادم فرهنگها" از کارل پوير، بخارا، بهمن و اسفند 1384، شماره 47؛
"اديان و برخورد تمدنها" از لويس برنارد، بخارا، خرداد و تير 1384، شماره 42؛
"آرمان و عمل" از باربارا تاکمن، بخارا، مهر 1383، شماره 38؛
"انسانيت، غايت سرشت انسانی"، از يوهان گوتفريد فون هردر، بخارا، آذر و اسفند 1378، شماره‌های 9 و 10؛
"جنسيت و سياست" از سينتيا انلو، کلک، مرداد و آذر 76، شماره‌های 89-93؛
"ادبيات پديدآورنده چيست؟" از ميشل فوکو، هنر، تابستان 1373، شماره25؛

سخنرانی ها

"چرا به ترجمه روی آوردم؟"، بخارا، خرداد و شهريور 1386، شماره 62؛
(سخنرانی) "مفهوم شر در فلسفه هانا آرنت" (متن سخنرانی در شی هانا آرنت در خانه هنرمندان اسفند 1385)، بخارا، زمستان 1385، شماره 58؛
"در ضيافت افلاطون"، کتاب ماه ادبيآت و فلسفه، خرداد و تير 1383، شماره‌های 80 و 81؛
"فرهنگ هزاره، فرهنگی کارآمد"، کتاب ماه ادبيات و فلسفه، مرداد 1381، شماره 58؛
"انسان، تنهايی و شعر"، آرما، آبان 1380، شماره 13؛
"روشنفکران و تحولات فرهنگی"، بازتاب انديشه، شهريور 1379، شماره 6؛
"ترجمه و دريچه‌های نو"، دانشگاه انقلاب، آذر 1373، شماره 103، ويژه نامه هفته کتاب و کتابخوانی؛
(سخنرانی) "فلسفه سياسی کانت" (متن سخنرانی در انجمن حکمت و فلسفه درباره فلسفه سياسی کانت شهريور 1370)، فرهنگ، پاييز 1371، شماره 11؛
"دورنمات و جهان غير قابل اعتماد" (متن سخنرانی در شب دورنمات در خانه هنرمندان)، سينما، پاييز 1387، شماره 3؛

جوایز و افتخارات

رگزيده کتاب سال 1369 برای ترجمه کتاب فلسفۀ کانت اثر اشتفان کورنر
برگزيده کتاب سال 1370 برای ترجمه کتاب آگاهی و جامعه اثر هنری استيوارت هيوز.
برنده عنوان کتاب ممتاز کتاب سال 1380 برای ترجمه کتاب برج فرازان، چهرهٔ جهان پیش از جنگ جهانی اول ۱۸۹۰ – ۱۹۱۴
اریش فروم، گریز از آزادی، چاپ اول ۱۳۴۸
برندهٔ جایزهٔ ترجمهٔ ممتاز در رشتهٔ علوم اجتماعی پیشرفته از سازمان آموزشی و علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد يونسکو 1350ش برای ترجمه کتاب گريز از آزادی (سال 1348ش)

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

عضویت در خبرنامه.

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: