محمدحسن سمسار

محمدحسن سمسار

سطح تحصیلات

دکتری تاريخ از دانشگاه تهران

سال و محل تولد

1313ش، شيراز

زندگی نامه

سوابق علمی-اجرایی

عضو شورای عالی علمی دايرة المعارف بزرگ اسلامی از 1363 تاکنون (1393)
مدير بخش هنر و معماری دايرة المعارف بزرگ اسلامی: از 1365 تا 1387
عضو هيئت علمی گروه علوم انسانی دانشگاه تهران، گروه باستان‌شناسی
کارشناس آثار هنری و نسخ خطی وزارت فرهنگ و هنر
رئيس موزه های هنرهای تزيينی و سرپرست كل اداره موزه ها از سال1337 تا 1357
استاد مدعو دانشگاه تهران و تربيت مدرس

تالیفات

الف) کتاب:
تاريخ هنر ايران: آموزش خدمات، سال اول، تهران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان کتابهای درسی ايران، 1353ش؛
سيمای تهران در سده ‎۱۳ هجری قمری، تهران، انتشارات زريران، 1386ش؛
کاخ گلستان، آلبوم خانه: فهرست عکسهای برگزيده عصر قاجار، تهران، سازمان ميراث فرهنگی ايران، 1382ش؛
موزه‌‌های ايران، تهران، انتشارات علمی، 1345ش؛
جغرافيای تاريخی سيراف، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی، 1357ش؛
آثار هنری ايران، (مؤلف همکار با) يحيی ذکاء، تهران، انتشارات زريران، 1382ش؛
آثار هنری ايران در مجموعۀ نخست وزيری، (مؤلف همکار با) يحيی ذکاء، تهران، انتشارات نخست وزيری، 1357ش؛
تهران در تصوير، (مؤلف همکار با) يحيی ذکاء، تهران، انتشارات سروش، 1369ش؛
کاخ گلستان (گنجينۀ کتب و نفائس خطی)، گزينه‌ای از شاهکارهای نگارگری و خوشنويسی، تهران، انتشارات زرين و سيمين، 1379ش؛
ب) مقاله:
"مهرهايی از پادشاهان، شاهزادگان و سرداران صفوی"، هنر و مردم، ارديبهشت 1349، شماره 91؛
"دو فرمان و مهری تازه از پادشاهان صفويه و زنديه"، بررسی‌های تاريخی، مرداد و شهريور 1352، شماره 46؛
"نظری به پيدايش قليان و چپق در ايران"، هنر و مردم، اسفند 1342، شماره 17؛
"عکسهايی از تهران ديروز"، بخارا، آذر 1382، شمارۀ 31؛
"هنر خوشنويسی و احمد بن سهروردی،، کتاب ماه هنر، مرداد و شهريور 1383، شماره‌های 71 و 72؛
"صندوق منبت امامزاده موسی (خوروين کرج)"، وقف ميراث جاويدان، زمستان 1387، شماره 28؛
"اهمیت نقش موزه‌ها در اجتماع"، هنر و مردم، اسفند 1345، شماره‌های 53 و 54؛
"هنر کاغذبری در ايران (قطاعی)"، نامه بهارستان، سال پنجم، شماره 1383، شماره 9 و 10؛
"اهميت اسب و تزيينات آن در ايران باستان"، هنر و مردم، 1343، شماره 20؛
"نظری به پيدايش قليان و چپق در ايران"، هنر ومردم، 1342، شماره 17؛
"مرغ صراحی؛ نمونه‌هايی از دو هزار و پانصد سال حفظ سنت در هنر"، هنر و مردم، شهريور 1350، شماره 107 و 108؛
"جمال، نقاش اصفهانی"، هنر و مردم، شهريور 1347، شماره 71؛
"غاشيه"، هنر و مردم، مرداد 1348، شماره 82؛
"فرمان نويسی در دورۀ صفويه"، بررسيهای تاريخی، 1347، شماره 13؛

تصحیح و گردآوری

ترجمه ها

سخنرانی ها

"درمقابل کتاب‌سازی‌ها سکوتی دردناک کرده‌ايم"، گزارش ميراث، دوره دوم، تير 1391، ضميمۀ شماره 2؛
"سازمان اداری و سازمان علمی دايرة المعارف بزرگ اسلامی"، کيهان فرهنگی، خرداد و تير 1375، شماره 127.
سخنرانی پيرامون "آنتوان سوريوگين"، بخارا، فروردين و اردیبهشت 1381، شماره 23؛

جوایز و افتخارات

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: