احمد پاکتچی

احمد پاکتچی

سطح تحصیلات

دروس حوزوی تا مرحله خارج؛ دکتری مطالعات اديان با گرايش فرق اسلامی آسيای مرکزی، دانشگاه دولتی قزاقستان، 1993؛ دکتری زبانشناسی تاريخی با گرايش زبانهای آسيای مرکزی، دانشگاه دولتی قزاقستان، 1996؛ دکترای معادل فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1384ش.

سال و محل تولد

1342 تهران

زندگی نامه

سوابق علمی-اجرایی

مدير گروه فقه، علوم قرآنی و حديث دائرة المعارف بزرگ اسلامی، از 1370 ش تا کنون (1393)
عضو شورای عالی علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی از 1368ش تا کنون
مدير گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه امام صادق (ع)، از 1378ش تا کنون
عضو گروه نشانه شناسی هنر، فرهنگستان هنر ايران، از 1381ش تا کنون
مدير گروه نشانه شناسی هنر، فرهنگستان هنر ايران، از 1386ش
عضو وابسته گروه مطالعات روسيه و اروپای شرقی، مؤسسه مطالعات امريکای شمالی و اروپا، دانشگاه تهران، از 1384ش تا کنون
عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات روسيه، آسيای مرکزی و قفقاز (ايراس)، از 1383ش تاکنون

تالیفات

الف) کتاب:
ابعاد شخصيت و زندگی حضرت امام رضا (ع)، دانشگاه امام صادق (ع)، 1392ش؛
بنيادگرايی سلفيه، (مؤلف همکار دکتر حسين هوشنگی)، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1390ش؛
پژوهشی در جوامع حديثی اهل سنت، دو جلد، دانشگاه امام صادق (ع)، 1392ش؛
تاريخ تفسير قرآن کريم، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1392ش؛
تاريخ حديث، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1387ش؛
تأملاتی در مباحث فرهنگ اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)، 1392ش؛
-ترجمه شناسی قرآن کريم: رويکرد نظری و کاربردی، دانشگاه امام صادق (ع)، 1393ش؛
جريان های تصوف در آسيای مرکزی، انتشارات الهدی، 1391ش؛
روش تحقطق با تکيه بر حوزه علوم قرآن و حديث، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1391ش؛
روش‌شناسی تاريخ، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1392ش؛
فقه الحديث: با تکيه بر مباحث لفظ، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1392ش؛
مباحثی در علل الحديث، درسنامه، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1388ش؛
مبانی و روش انديشه علمی امام صادق (ع)، دانشگاه امام صادق (ع)، 1391ش
مکاتب فقه امامی پس از شيخ طوسی تا پايگيری مکتب حله، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1385ش
نصوص و ابحاث حول نهج البلاغة و مؤلفه، دانشگاه امام صادق (ع)، 1392ش؛
نقد متن، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1391ش؛
Аналитический обзор основ мистицизма шейха Наджм Аддина Кубра, Meshed/Ashkhabad, 2001
ب) مقاله:
"تحليلی بر داده های آثار شيخ مفيد در باره خوارج"، مقالات فارسی کنگره جهانی هزاره شيخ مفيد، شم 67، 1372ش/1993م
"گرايش های فقه اماميه در سده دوم و سوم هجری"، نامه فرهنگستان علوم، سال سوم، شم 4، تابستان 1375ش
"نشانه شناسی در آخرين حلقه های نمادگرايان روس"، مجله بيناب، تهران، 1383ش
-"A Theological Approach to Sahih of al-Bukhari", Proposed to International Conference of Imam Bukhari, Tashkent, 1998
"The contribution of Eastern Iranian and Central Asian scholars to the compilation of hadîths", History of Civilizations of Central Asia, vol. 4(2), UNESCO, Paris, 2000
"Психология цвета в мистических произведения Наджм Аддина Кубра", Международная Конференция посвящённая шейху Наджм Аддину Кубра, Meshed/Ashkhabad, 2001
“The Orthographic Traditions in Early Arabic Writing as Reflected in Rasm al-Mushaf”, Proposed to ESF SCH Exploratory Workshop, Corpus Coranicum: Exploring the Textual Beginnings of the Qur’an, Berlin, Freie Universität, 2005

تصحیح و گردآوری


بهج الصباغة فی شرح نهج البلاغة، اثر محمدتقی شوشتری، تهران، بنياد نهج البلاغه، 1368ش؛
مولد امير المؤمنين (ع): نصوص مستخرجة من التراث الاسلامی، تهران، بنياد نهج البلاغة، 1382،

ترجمه ها

سخنرانی ها

جوایز و افتخارات

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: