عباس انواری

عباس انواری

سطح تحصیلات

دكتراي فيزيك پلاسما–دانشگاه شالمرز– كشور سوئد

سال و محل تولد

۱۵ اسفند ۱۳۲۲ - تهران

زندگی نامه

عباس انواری در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۲۲ در شهرتهران چشم به جهان گشود. او تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان دولتی امیدی و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان غیرانتفاعی هدف به پایان برد. در سال ۱۳۴۱ به دانشکده فنی دانشگاه تهران راه یافت و موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گردید. او چند سال بعد برای تحصیل در مقطع دکترا در رشته فیزیک عازم کشور سوئد شد و ابتدا در دانشگاه اوپسالا تحت نظارت روبرت نیلسون در زمینه فیزیک لیزر و فیزیک پلاسما به کارهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی پرداخت که منجر به چاپ چندین مقاله علمی گردید. سپس به دانشگاه چالمرز در کشور سوئد منتقل شد و پایان‌نامه دکترای خود را تحت عنوان «مطالعه تخلیه‌های الکتریکی در گازها» تحت نظارت هانس ویلهلمسون تهیه و در سال ۱۹۷۴ میلادی مدرک دکترای خود را از ان دانشگاه دریافت نمود.
او پس از بازگشت به ایران در دو دوره بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ و ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ ریاست دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده داشت. وی همچنین در دو دوره عهده‌دار ریاست دانشکده فیزیک این دانشگاه بوده‌است. او سرپرست علمی بخش علوم پایه و مهندسی «دانشنامه ایران» و عضو هیئت مدیره و هیئت مؤسس دانشگاه غیردولتی خاتم نیز می‌باشد.

سوابق علمی-اجرایی


رئيس دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف (1359-1357)
رئيس دانشگاه صنعتي شريف (1361-1359)
رئيس دانشگاه صنعتي شريف (1369-1364)
رئيس دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف (1377-1374)
رئيس گروه علوم پايه ستاد برنامه‌ريزي شورايعالي وزارت فرهنگ (1369-1364)
رئيس بخش علوم پايه و مهندسي " دانشنامه ايران " (1380 تاكنون)
استاد دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف
عضو هيئت تحريريه مجله علمي پژوهشي شريف
عضو هيئت تحريريه مجله Journal of theoretical & applied physics
عضو هيات امناء دانشگاه پيام نور (1377-1369)
عضو شورايعالي برنامه‌ريزي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري (1369-1364)
عضو شورايعالي برنامه‌ريزي وزارت آموزش و پرورش (1374-1366)
عضو شوراي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي (1375-1369)
عضو شوراي عالی علمي مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامي (1384 تاكنون)
عضو هيات مديره وهيات موسس دانشگاه غير دولتي خاتم
فعاليتهاي فرهنگي:
عضو هيئت مؤسس و عضو جامعه اسلامي استادان (جامعه دانشگاهيان) دانشگاه صنعتي شريف از قبل از پيروزي انقلاب (1355) تاكنون و نيز دبير اين جامعه در دوره‌هاي متعدد
امتیازات:
استاد ممتاز دانشگاه صنعتي شريف سال 1376
زمینه های مورد علاقه:
1-فیزیک پلاسما-2- فیزیک لیزر- 3-فیزیک ذرات کیهانی-4- شعر وادبیات فارسی
اجراي طرح:
1-انرژي خورشيدي: بررسي و آناليز اطلاعات مربوط به انرژي خورشيدي و تعيين بتانسيل اين منبع در كشور. مجري طرح :جلال صميمي-همكار طرح :عباس انواري- سفارش دهنده: وزارت نيرو – سال انجام طرح:1371
2-اجراي طرح باندول فوكو در دانشكده فيزيك-مجري طرح: عباس انواري-همكاران:جلال صميمي-محسن احمدي-سعيد انواري1376

تالیفات


الف) کتاب:
- ترجمه کتاب علمی "مگاوات و مگاتن" با همکاری دکتر جلال صميمی و سايرين، انتشارات دانشگاه صنعتی شريف ، 1390
- تالیف کتاب علمی به زبان انگلیسی بنام :
Interaction of intense femtosecond lasers with molecules. با همکاری دکتر رسول صدیقی و دکتر الناز ایرانی-2017
- همكاري در تدوين ‌"‌ فرهنگ جامع زبان فارسي " (همكاري در بخش فيزيك) جلد اول -1392
- همکاری در تدوین "دانشنامه ایران" بعنوان مترجم و ویراستار و سرپرست بخش علوم پایه و مهندسی: جلد اول 1384 – جلد دوم 1386 – جلد سوم 1389 – جلد چهارم
ب) مقاله:
1- "The effect of seeding an Argon arc with Cesium on the cathode temperature" , Naragi, M. , Anvari.A, Energy conversion , vol.12, pp.13-16 pergamon press, England 1972.
2- "The design and coherence properties of a simple N2 laser ". Steinvall,O and Anvari,A. Journal of physics E - Great Britain ،volume 6 ,pp.1125-1128, 1973.
3- " Study of a 40 kv multi-stage spark gap operated in air at atmospheric pressure". Anvari,A and Steinvall,o .Journal of Physic E. Great Britain, volume 6 , pp.1113-1115, 1973.
4- " The characteristics of a 40 kv multistage spark gap" . Anvari,A. Physica Scripta (SWEDEN) , volume 10, pp.145-148 , 1974
5- "آشكار سازي تابش پر انرژي كيهاني" : جلال صميمي، عباس انواري و بقيه ، مجموعه مقالات پژوهشي شريف ،‌صفحه 107 ، سال 1373 (1994)
6- "مقايسه عملكرد محفظه هاي نوري مختلف براي آزمايشهاي رگبارهاي گسترده هوايي"
بهمن آبادي ، ‌انواري ، ‌صميمي ، چكيده مقالات كنفرانس فيزيك ايران صفحه 342 ، ‌سال 1375 (1996)
7- "ضبط خودكار مسير ذرات كيهاني" (I و II ) : جلال صميمي، عباس انواري و بقيه، مجموعه مقالات پژوهشي شريف ،‌صفحه 111 ، سال 1374 و صفحه 70 ، سال 1375 (1996)
8-"تشخيص عبور ذرات باردار با اتاقك شكاف باريك" (IوII) :‌ جلال صميمي، عباس انواري و بقيه ، مجموعه مقالات پژوهشي شريف ، ‌صفحه 67 ،‌سال 1374 و صفحه 45 ، سال 1375 (1996)
9-" Soft x-ray tomography on IR-T1 Tokomak ", Ghoranneviss , A.Anvari, Masnavi , Abbaspour , 23rd Eurpean physical society conference on controlled fusion and plasma physics, 24-28 june, UKRAINE , 1996
10- " Modification of plasma confinement " , M. Ghoranneviss , A.Anvari, Masnavi , Abbaspour , 23rd European Physical Society Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics, 24-28 june, UKRAINE , 1996
11- "اندازه گيري چگالي الكتروني با استفاده از تداخل سنج تك كاناله ليزر HCN در توكامك", عباس انواري ، آبياركاشاني، ‌قرآن نويس، ‌نشريه انجمن فيزيك ايران، صفحه 16-13 ، تابستان 1376 (1997)
12- "Modification of plasma confinement". Ghoranneviss , A.Anvari, Masnavi , Journal of Scientia Iranica vol.4 pp 71-76, July 1997.
13-"Single channel HCN Laser interferometer for electron density measurment in the IR-T1 Tokamak ", Ghoranneviss , Monfared, Anvari, 24th IEEE International Conferece on plasma Science . May 19-22 Sandiego , California , 1997
14-"اندازه گيري مشخصات تابش پرتو هاي كيهاني در تهران "(IوII) : جلال صميمي، عباس انواري و بقيه، مجموعه مقالات پژوهشي شريف ،‌صفحه 80 ،‌سال1375 و صفحه 75 ، سال 1376 (1997)
15-" مطالعه و ساخت يك نوع فلاش تيوب" ، عباس انواري ، جلال صميمي،محمد نبي‌فرخي و بقيه ، مجموعه مقالات پژوهشي شريف ، صفحه 33 ، سال 1376. (1997)
16-" ساخت پاندول فوكو" (IوII) : عباس انواري ، محسن احمدي ، سعيد انواري ، مجموعه مقالات پژوهشي شريف ، صفحه 39 ،‌سال 1375 و صفحه 42 ،‌سال 1376 (1997)
17- "Comparison of the performance of various light enclosures for extensive air experiments", Bahmanabadi, Anvari ,Lamehi , Rastegar zadeh, Samimi, Journal of Experimental Astronomy, Netherlands, Vol.8 (211-229), 1998
18-" ساخت تلسكوپ پرتو كيهاني" (IوII):جلال صميمي ، عباس انواري مجموعه مقالات پژوهشي شريف ، صفحه 87 ، ‌سال 1376 و صفحه 97 ، سال ،‌محمد لامعي ، 1377 (1998)
19-" ساخت يك آرايه چهار واحدي براي آشكار سازي ذرات كيهاني" :عباس انواري ،‌جلال صميمي ، محمود بهمن آبادي ، ‌مجموعه مقالات پژوهشي شريف ،‌ صفحه 51 سال 1377 (1998)
20- "ساخت يك هودوسكپ" ,عباس انواري ، جلال صميمي ، عبدالحسين خدام ، مجموعه مقالات پژوهشي شريف ،‌صفحه 57 ،‌سال 1377 (1998)
21- "Observation of the Hard Disruption instability in the IR-T1 Tokamak". Ghorannevis , Masnavi, Anvari , Doranian, Journal of Science Islamic Republic of IRAN vol 10 , No 1 ,73-78 , 1999
22-"بررسي بهمن هاي هوايي توسط آرايه 4 واحدي" (IوII) : عباس انواري ،‌جلال صميمي ، محمود بهمن آبادي و بقيه ، مجموعه مقالات پژوهشي شريف صفحه 21-29 ،‌ سال 1378 و صفحه 27-33 ،‌سال 1379 (2000)
23-" مطالعه تابش پر انرژي كيهاني توسط آرايه اي از سنتيلاتورها" ،‌بهمن آبادي ، انواري ، صميمي ، لامعي ،‌رستگارزاده ،‌كنفرانس سالانه فيزيك ، شاهرود ، دانشگاه شاهرود ،‌1379 (2000)
24-"بررسي اثر ميدان مغناطيسي زمين روي بهمن هاي هوايي " (IوII) : عباس انواري ،‌جلال صميمي ، محمود بهمن آبادي و بقيه ، مجموعه مقالات پژوهشي شريف ،‌صفحه 22-15 ، سال 1380 و صفحه 20-17 ،‌سال 1381 (2002)
25- "Mode Locking in Iran-Tokamak" . Hojabri, Ghorannevid , Anvari, Journal of Scientia Iranica , vol.9 No.2 , pp 153-156 , April 2002
26- "A study of the effect of geomagnetic field on Extensive air showers with small arrays". Bahmanabadi, Anvari, et.al , Journal of Experimental Astronomy , vol .13 , PP .39-57 , Netherland , 2002
27-" اثر ميدان مغناطيسي كهكشان راه شيري بر بهمن هاي هوايي" عباس انواري ،‌جلال صميمي ، محمود بهمن آبادي و مهدي خاكيان ، مجموعه مقالات پژوهشي شريف ، صفحه 12-7 ،‌سال 1382 (2003)
28-"استفاده از مخزن خلاء براي شارژ و بررسي اتاقك جرقه با فشار اتمسفر"، عباس انواري ،‌جلال صميمي ، محسن احدي ،‌مجموعه مقالات پژوهشي شريف ،‌صفحه 16-13 ، سال 1383 (2004)
29-"Investigation of energy spectrum of EGRET gamma ray sources by extensive air shower" , M. Khakian , J.Samimi , M.Bahmanabadi , A.Anvari, 29th International Cosmic ray Conference , pp. 101-106 ,
Pune , 2005
30- فعاليت هاي رصدخانه ي البرز: بهمن آبادي ، صميمي ، انواري ،‌خاكيان قمي ،‌شيدايي ،‌يازدهمين گردهمايي پژوهشي نجوم ايران ، قزوين ، دانشگاه امام خميني ، صفحه 158-157 ، ‌سال 1385(2006)
31- " Comparison between decolarization denim fabrics with glow
discharge ", Ghorannevis , Moazzenchi , A.Anvari , Rashidi , Hosseini , Journal of SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY, Elsevier , vol.7 , No .162 , 2006
32-"Decolorization of Denim Fabric with cold plasma", Shadidi, A.Anvari, Rashidi , Journal of PLASMA PROCESS AND POLYMERS , vol.3 , PP 316-321 , Germany , 2006 .
33-"Aluminum coating on cotton fabric with low temperature plasma" Shahidi ,Ghorannevis , Moazzenchi , A.Anvari , Rashidi , Journal of SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY , vol . 7 , No . 105 , 2006
34-"Design and fabrication of DC cylidrical magnetron sputtering device " Ghorannevis , Yassrian , A.Anvari , Pour balasi , Hojaberi , Hosseini , Journal of PLASMA FUSION RESEARCH , vol .7 , PP 307-309 , Japan , 2006
35- "Corrosion behavior of low energy high temperature Nitrogen" Ghorannevis Shokouhy , Larijani , Hosseini , Yari , A.Anvari , et.al. PRAMANA JOURNAL OF PHYSICS , vol.68 , No .1 , PP 135-140
India , 2006
36-"Calculation of fusion condition of Hydrogen-Boron by I.C.F Method " ,Malekyneia , Ghorannevis , A.Anvari , et.al , 16th international Toki/Conference on plasma Diagnostics ,5-8 December, Japan , 2006
37-" Effect of pressure and magnetic field on parameters of plasma in a DC magnetron", Yasserian , Ghorannevis , A.Anvari , et.al , 16 th International Toki/Conference on Plasma Diagnostics ,5-8 December, Japan , 2006.
38- "Investigution of antibacterial activity on cotton fabrics with cold plasma" , Shahidi , Ghorannevis , A.Anvari , et.al , 10th International Conference on Plasma Surface Engineering ,10-15 Sept. Germany , 2006.
39- " Effect of thermal oxidation on properties of Aluminum film", Milani, Ghorannevis , A.Anvari , et.al , 10 th International Conference on Plasma Surface Engineering , 10-15 September, Germany , 2006.
40-" Structure and optical properties of DC magnetron sputtered Al film on PET" , Hosseini , Ghorannevis , A.Anvari , et.al, 10 th International Conference on Plasma Surface Engineering ,10-15 Sept. Germany , 2006.
41-"Study of AIN/AL Thin Film prepared by ion beam technique" Shariati, Ghorannevis , A.Anvari , et.al. 10th International Conference on Plasma Surface Engineering ,10-15 September, Germany , 2006.
42-"Deployment of an array of Water Cherenkov Detector for extensive air shower experiments", Sheydaei , Bahmanabadi , A.Anvari , et.al, 30th International Cosmic ray Conference , 3-11 July, Merida, Mexico , 2007
43- "Investigation on atmosphere thickness by means of an EAS array", Khakian , Bahmanabadi , A.Anvari ,et.al., 30th International Cosmic ray Conference ,3-11 July, Merida, Mexico , 2007
44-"Investigation of geomagnetic field effect on azimuth distribution of EAS events" , Khakian , Bahmanabadi , A.Anvari , et.al, 30th International Cosmic ray Conference , 3-11 July, Merida, Mexico , 2007
45- "تعيين تغييرات شعاعي و زماني دماي الكترونهاي پلاسما در توكامك " ،محبوب حسين پور ، عباس انواري ، محمود قرآن نويس ،مجله پژوهش فيزيك ايران ، جلد 7 ، شماره 2 ، ‌صفحه 111-107 ، ‌سال 1386 (2007 )
46-"Study of electrostatic model for numerical simulation of aerodynamic plasma actuator mechanism", Abdoli, Mirzaee , A.Anvari , Pormahmod ,
16th International Conference on Mechanical Engineer, May13-15. University of Kerman , Iran, 2008
47-"Numerical simulation of body force field effects on separation control over airfoils", Abdoli, Mirzaee , A.Anvari , Pormahmod , 16th International Conference on Mechanical Engineer, May13-15. University of Kerman, Iran, 2008
48-"Simulation of body force field effects on air foil separation control and optimization of plasma actuator", Abdoli ,Mirza A.Anvari, Pormahmod , Journal of Physics D, vol.41,175204(9pp), England ,2008
49-"Evaluation of parameters affecting arc plasma chute in a typical gas interrupter" , Borghei , Ghorannevis , Abolhasani , A.Anvari , Japanese Journal of Applied Physics , vol 47 , No.1, pp.284-286 , Japan , 2008
50- ” Effect of Low Temperature Plasma Treatment on Poly Vinyl Chloride Film” A. Anvari, M. Ghorannevis، Sh.Shahidi, R. Enjilela , A. Hojabri , Journal Of Plasma Fusion Research, Vol.8 , Japan , 2009.
51-Study of EASs inclination due to geomagnetic field by 50 TeV to 5 PeV Corsica simulated events" M.Khakian, M.Bahmanabadi, H.Hedayati, F.Sheidaei, A.Anvari, J.Samimi, Proceedings of the 31st ICRC ,574, LODZ, Poland, 2009
52 - " Search for gamma ray events in Alborze observatory data " M.Khakian , S.Bayesteh, M.Bahmanabadi, H.Hedayati, F.Sheidaei, A.Anvari , J.Samimi Proceedings of the 31st ICRC 575 , LODZ, Poland , 2009
53- "Another approach for finding core locations of extensive air showers" H.Hedayati, E.Ansari, A.Anvari, etal Proceedings of the 31st ICRC ,1042, LODZ, Poland, 2009
54- "Design and fabrication of a movalable lanqmuir probe for plasma edge in the IR-T1 Tokamak" , Shariatzaded , Ghoranneviss, Emami, A.Anvari, Journal of Fusion Energy , January, 2009
55 - ” خلا از ديدگاه فيلسوفان و فلاسفه اسلامي ( بحثي منتقدانه از منظر دانش فيزيك( “ عباس انواري ، سعيد انواري مجله مقالات و بررسي ها صفحه 45- 25 دانشگاه تهران ، دفتر 90 زمستان 1387 (2007 )
56- "Plasma Actuator Effects on flow control over air foil with different angle of attacks". A.Abdoli, A.Anvari, 8th Aerospace Society Conference . Malek-e-Ashtar University, Iran 17-19 Feb, 2009
57–" Simulation of single and multi plasma actuators effects on stall Control". A.Abdoli, A.Anvari 12th fluid dynamics conference, Babol Noshirvani University, Iran , 28-30 April 2009
58- "روشي ديگر براي يافتن مكان هسته بهمن هاي گسترده هوايي" هادي هدايتي ، عباس انواري ، محمود بهمن آبادي ، جلال صميمي ، صفحه 228-231 ، مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 8 138
59- "Warm relativistic fluid description of the laser wake field". j.yazdanpanah , A. Anvari, j.Samimi ,Journal of Physics of Plasma, Prinston Vol. 16, 2009
60- "مشاهده سايه خورشيد با تلسكوپ ردياب پرتو كيهاني" محمد دهقاني ، عباس انواري ، محمود بهمن آبادي و بقيه ، جلد 9 شماره 3 صفحه 225-219 مجله پژوهش فيزيك ايران 1388 (2009 ‌)
61- "Effect of electron Irradiation on dye and printability of polypropylene fabric, a novel method" , J.Payamara , S.Shahidi, M.Gorannevis, J.Wiener, A. Anvari , The Journal of The Textile Institute, Vol.101,No.11,988-995,November 2010
62- Investigation of metal absorption and antibacterial activity on cotton fabric modified by low temperature plasma. S.Shahidi, A.Rashidi, A. Anvari, et.al. Journal of Cellulose, Vol: 17,627-634, 2010
63- Plasma effects on anti-fefting properties of wool fabrics. S. Shahidi, A.Rashidi, M. Ghorannevis. A.Anvari, J.Wiener. Journal of Surface and Coating Technology.205, (349-354), 2010
64- A new simple method for the analysis of extensive air showers. H. Hedayati, A. Anvari.et.al.Astroparticle physics. 34, (699-704), 2011
65- A new method for finding core locations of extensive air showers. H.Hedayati, A.Anvari. et.al. The Astrophysical Journal 727,66,U.S.A, 2011
66-Effect of Electron irradiation on Polypropylene films. S.Shahidi, J.Wiener, M.Ghorannevis, A.Anvari, Plasma Science and Technology. Vol:13, No:2,Apr. 2011
67-Time and space extended-particle in cell model for electromagnetic particle algolithms. J.Yazdanpanah, A.Anvari, Physics of plasmas (American Institute of Physics), 19(033110) , 2012
68-Dissociation of C-H molecular bond of Methane by pulse shaped ultra intense laser field. S.Zare, E.A.Navid, Z.Dehghani, A.Anvari, R.Sadighi.
ELSEVIER, Chemical Physics Letters, 2013
69
- بررسي بديده تخلخل و تكاثف در طبيعيات فلسفه اسلامي ( بحثي منتقدانه از منظر فيزيك) – سعيد انواري – عباس انواري- مجله فلسفه و كلام اسلامي-دانشگاه تهران –تابستان 92
70-Effect of initially energetic electron on relativistic laser-driven electron plasma waves. , J.Yazdanpanah , A.Anvari , .Journal of Physics of Plasma (AIP) 21, 2014
71-Investigation of intense femto-second laser ionization and dissociation Of Methane with time-dependent density-functional approach., E.Irani R.Sadighi , A.Anvari , Journal of Chemical Physics Letters 602 , 2014
72- Dissociation ionization of Methane in an elliptical pulse shaped laser field. E.Irani , R.Sadighi , A.Anvari , Journal of Molecular Structure 2014
73- The effect of quqntum correction on plasma electron heating in ultraviolet laser interaction. S.Zare , E.Irani , R.Sadighi , A.Anvari , H.Hora , Journal of Applied Physics, 117, 2015
74-Relativistic self- focusing of intense laser beam in thermal collisionless quantum plasma with ramped density profile , S.Zaree, E.Yazdani,
S.Rezaee , A.Anvari , R.Sadighi , Journal of Physics Review ,Special
Topics / Accelerators and Beams , 18 , 2015
75- The effect of quantum correction on plasma electron heating in ultraviolet laser interaction. S.Zare, E.Yazdani, R.Sadighi, A. Anvari. H. Hora. Journal of applied physics, 117 , 2015
76- Relativistic Gaussian laser beam self-focusing in collisional quantum plasmas. S. Zare, S.Rezvani, E.Yazdani , A. Anvari, R.Sadoghi
Laser and particle beams. 2015
77- Selective photo-dissociative ionization of methane molecule with TDDFT study. E.Irani, A.Anvari, R.sadighi, Spectrochimica Acta part A
:Molecular and Biomolecular Spectroscopy 171 , 2017

تصحیح و گردآوری

ترجمه ها

سخنرانی ها

جوایز و افتخارات

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: