عباس سعیدی

عباس سعیدی

سطح تحصیلات

دکتری علوم طبیعی از دانشگاه فیلیپس، آلمان، ماربورگ، 1363؛ مدرک فوق دکتری آموزش دانشگاهی و توسعه بین‌الملل از دانشگاه کاسل، آلمان، کاسل، 1364.

سال و محل تولد

1329 تهران

زندگی نامه

سوابق علمی-اجرایی

عضو شورای عالی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی از 1378 تاکنون (1393)
همكاری علمی با مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامی از سال 1365 تاکنون
مدیر بخش جغرافیای دانشنامه ایران
عضو هيات علمی گروه جغرافيا، دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتی
عضو هيات رئيسه انجمن جغرافيايی ايران (از آغاز فعاليت پس از انقلاب تاكنون)
سردبیر مجله جغرافیا، مجله انجمن جغرافیایی ایران

تالیفات

الف) كتاب:
توسعه روستایی، جهاد سازندگی، تهران، 1369ش
مبانی دانش جغرافيا، دفتر تحقيقات و برنامه ريزی، وزارت آموزش و پرورش، 1374 (چاپ نهم، 1382)؛
شيوه های سكونت گزينی و گونه های مسكن روستايی، بنياد مسكن ، تهران، 1375؛
مبانی جغرافيای روستايی، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول، 1377 (چاپ دهم، 1388)؛
شالوده مکان‌یابی و استقرار روستاهای جدید، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهران، 1388؛
سطح بندی روستاهای کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهران، 1388؛
الگوهای خدمات رسانی روستائی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهران، 1388؛
ساماندهی روستاهای پراکنده شهرستان ايذه، (مؤلف همکار)، بنياد مسکن انقلاب اسلامی، تهران، 1377ش؛
ساماندهی روستاهای پراکنده شهرستان رامهرهز، (مؤلف همکار)، بنياد مسکن انقلاب اسلامی، تهران، 1376ش؛
(ترجمه) ايران، شهر، روستا، عشاير (مجموعه مقالات)، اثر ايکارت اهلرز، انتشارات منشی، 1380ش؛ (Iran, City, Village nomads; collected paper)
(مدير علمی) دانشنامه مدیرت شهری و روستایی، تهران، 1387؛
ب) مقاله:
"نقش مديريت سنتی در توليد فضای پايدار روستايی" (مؤلف همراه ساره کفايی)، مجله علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتی، شماره 11، تابستان 1384؛
"ناکارآمدی ساختاری- عملكردی نظامهای فضايی ناحيه ای"، مجله جغرافيا و توسعه ناحيه‌ای، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 5، پاييز و زمستان1384؛
"روابط شهر و روستا و پيوندهای روستايی - شهری"، مجله جغرافيا، دوره جديد، شماره 1، 1384ش؛
"شبکه‌های ناحیه‌ای و توسعه محلی با تأکید بر پیوندهای روستایی- شهری" (مؤلف همراه دکتر فرهاد عزیزپور)، مجله جغرافيا، دوره جديد، شماره 2، بهار 1385؛
"نقش پيوندهای كلانشهری در تحول كالبدی فضايی روستاهای پيرامونی"، (مؤلف همراه دکتر ريحانه سلطانی)، مجله جغرافيا، دوره جديد، شماره 3، پاییز و زمستان 1386ش؛
"شالوده انتظام فضائی و ضرورت مکان‌یابی سکونتگاه‌های روستائی در ایران"، فصلنامه آبادی، سال 18، شماره 59، تابستان 1387؛
"پیوندهای روستائی- شهری و توسعه منطقه‌ای"، (مؤلف همراه دکتر فاطمه تقی زاده) مجله جغرافيا، دوره جديد، شماره 6 و 7، پائیز و زمستان 1387ش؛
"نظام فضائی به مثابه جوهرة مطالعات جغرافیائی"، (با دکتر سید حسن صدوق) مجله جغرافيا، دوره جديد، شماره 10-11، 1388ش؛
"ضرورت امکان سنجی استقرار روستاهای جدید"، فصلنامه نسیم بامداد، شماره 4-5، بهار 1388؛
"چشم انداز قنات/ چشم انداز چاه، يک بررسی تطبيقی"، رشد آموزش جغرافيا، زمستان 1367، شماره 16.
مقاله‌های ترجمه شده:
"شبكه زمين‌های زراعی و مورفولوژی زراعی در ايران مركزی"، نوشته مايكل بوناين، فصلنامه تحقيقات جغرافيايی، شماره 19 ، 1369ش؛
"سرمايه داری بهره بری و گسترش شهری در ايران"، نوشته اكارت اهلرس، مجله علوم زمين، شماره1 (دوره جديد)، 1370ش؛
"روستای ايرانی؛ يك عرصۀ اجتماعیاقتصادی"، نوشته اكارت اهلرس، جشن نامه دكتر گنجی، به كوشش ايرانپور جزنی، انتشارات گيتاشناسی، تهران، 1370ش؛
"جغرافيا و جغرافيدانان"، نوشتۀ رونالد جانستون، قسمت 1، نشريه رشد آموزش جغرافيا، شماره 28، 1370ش؛ قسمت 2 تا 5 شماره‌های 30-33، 1371 تا 1372ش؛ قسمت‌های 6 تا 11، شماره‌های 35 تا 40، 1372-1373ش؛
"قيس يا جزيره كيش"، مجله كندوكاو، سال اول، شماره 1، آذر 1378؛
"رهنمودهايی برای تحليل اجتماعی برنامه‌های اجرايی در كشورهای در حال توسعه(1)"، مجله مسكن و انقلاب، شماره 88 ، 1378ش؛ قسمت 2، شماره 89، 1378؛ قسمت 3، شماره 90، 1389ش؛
"درباره مفهوم جغرافيای اجتماعی"، نوشته فرانتس شافر، مجله رشد آموزش جغرافيا، شماره 18، تابستان 1368ش؛

تصحیح و گردآوری

ترجمه ها

سخنرانی ها

ساماندهی سکونتگاه‌های روستايی از انديشه تا عمل، نشريه مسکن ومحيط روستا، تابستان 1381، شماره 98.

جوایز و افتخارات

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: