عباس سعیدی

عباس سعیدی

سطح تحصیلات

دکتری علوم طبیعی از دانشگاه فیلیپس، آلمان، ماربورگ، 1363؛ مدرک فوق دکتری آموزش دانشگاهی و توسعه بین‌الملل از دانشگاه کاسل، آلمان، کاسل، 1364.

سال و محل تولد

1329 تهران

زندگی نامه

عباس سعیدی در نوروز 1329 در محلۀ بازار تهران، در خانۀ پدر بزرگ مادریش زاده شد. پدر او فرزند آخوند ملا بخشعلی و نوۀ شیخ یعقوب، از خانواده‌ای روحانی، زادۀ ضیاآباد قزوین و از کارکنان وزارت کشور بود.
دورۀ ابتدایی را در دبستان بندار رازی (در خیابان لُرزاده) و تحصیل در دورۀ اول متوسطه را در دبیرستان میرداماد (خیابان ری) و دوره دوم متوسطه را در دبیرستان ادیب (خیابان فردوسی) به ‌پایان برد. تحصیلات دانشگاهی را در رشتۀ "بازرگانی" (مدرسة عالی بازرگانی) آغاز کرد، اما در سال 1349 به دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی فعلی) رفت و در رشته جغرافیا ادامه تحصیل داد. او پس از اخذ مدرک کارشناسی (خرداد 1353)، در همان دانشگاه وارد دورة کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی و در اسفند 1355 فارغ‌التحصیل شد. در همان زمان، با دریافت بورس تحصیلی از "دفتر مبادلات آکادمیک" وزارت فرهنگ آلمان، به این کشور رفت و پس از دورۀ شش‌ماهۀ آموزش زبان آلمانی در موسسه گوته (شهر فرایبورگ)، دورۀ دکتری خود را در دانشگاه فیلیپس ماربورگ، زیر نظر پروفسور اکارت اهلرس (ایرانشناس مشهور) آغاز کرد. او پس از گذراندن دروس مرتبط، در سال 1363 از رسالۀ خود (با عنوان "تحولات آقتصاد کشاورزی با تاکید بر اقتصاد آب در ایران (مورد: منطقة اسدآباد همدان") دفاع کرد و به اخذ مدرک دکتری در علوم طبیعی (رشتۀ اصلی جغرافیا و دو رشتة فرعی زمین‌شناسی و اقتصاد تعاون) نایل آمد. سعیدی بلافاصله، با دریافت بورس دیگری از وزارت همکاریهای بین‌المللی آلمان، دورۀ فشردۀ فوق دکترای خود را در زمینه "آموزش دانشگاهی و توسعۀ بین‌اللملل" آغاز و چند هفته پس از اخذ مدرک تحصیلی این دوره (1364)، به ایران بازگشت.
سعیدی از شهریور ماه 1364 به عنوان استادیار به عضویت گروه جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی درآمد. او در سال 1372 درجه "دانشیاری" و در 1385 به درجة "استادی" نایل آمد و در شهریور ماه 1399 (پس از 35 سال خدمت دانشگاهی)، با پایه 37 استادتمامی بازنشسته شد.
او از بدو آغاز فعالیت آموزشی در دانشگاه شهید بهشتی، ضمن همکاری با دانشگاههای مختلف کشور، با نهادها و دستگاههای اجرایی، از جمله جهاد سازندگی، بنیاد مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی، همکاری علمی-پژوهشی داشته، ضمن پیشبرد پروژه‌های مختلف، در برنامه‌های توسعة کشور همکاری نزدیک داشته است.
عباس سعیدی در سال 1365 همکاری علمی خود را با مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، با تالیف مقالۀ "آبیاری" آغاز کرد و سالها معاون بخش جغرافیا (دبا) بود. سپس، مدیریت بخش جغرافیای ایران (دانا) را برعهده گرفت. سعیدی تاکنون تالیف و ویرایش علمی مقالات متعددی را در دو مجموعۀ بزرگ "دائرةالمعارف بزرگ اسلامی" (دبا) و "دائرةالمعارف بزرگ ایران" (دانا) برعهده داشته است. او هم‌اکنون مدیر بخش جغرافیای ایران این مرکز علمی- پژوهشی است.

سوابق علمی-اجرایی

عضو شورای عالی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی از 1378 تاکنون
همكاری علمی با مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامی از سال 1365 تاکنون
مدیر بخش جغرافیای دانشنامه ایران
عضو هيات علمی گروه جغرافيا، دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتی
عضو هيات رئيسه انجمن جغرافيايی ايران (از آغاز فعاليت پس از انقلاب تاكنون)
سردبیر مجله جغرافیا، مجله انجمن جغرافیایی ایران
بیش از 230 عنوان مقاله منتشرشده
راهنمایی 95 پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد و 34 رسالۀ دکتری
همكاری با بنیاد مسكن انقلاب اسلامی به عنوان مشاورعالی اجتماعی- اقتصادی از سال 1369
همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان مشاور اجتماعی- اقتصادی وزیر (1372-1376)
همكاری علمی- تحقیقاتی با نهادها و دستگاههای اجرایی، از جمله جهاد سازندگی، وزارت نیرو، وزارت مسكن و شهرسازی، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قالب مشاوره علمی و انجام طرحهای مطالعاتی از سال 1364
مشارکت فعال در تدوین برنامه‌های پنجسالۀ دوم، سوم، چهارم و ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

تالیفات

الف) كتاب:
توسعه روستایی، جهاد سازندگی، تهران، 1369ش
مبانی دانش جغرافيا، دفتر تحقيقات و برنامه ريزی، وزارت آموزش و پرورش، 1374 (چاپ نهم، 1382)؛
شيوه های سكونت گزينی و گونه های مسكن روستايی، بنياد مسكن ، تهران، 1375؛
مبانی جغرافيای روستايی، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول، 1377 (چاپ دهم، 1388)؛
شالوده مکان‌یابی و استقرار روستاهای جدید، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهران، 1388؛
سطح بندی روستاهای کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهران، 1388؛
الگوهای خدمات رسانی روستائی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهران، 1388؛
ساماندهی روستاهای پراکنده شهرستان ايذه، (مؤلف همکار)، بنياد مسکن انقلاب اسلامی، تهران، 1377ش؛
ساماندهی روستاهای پراکنده شهرستان رامهرهز، (مؤلف همکار)، بنياد مسکن انقلاب اسلامی، تهران، 1376ش؛
(ترجمه) ايران، شهر، روستا، عشاير (مجموعه مقالات)، اثر ايکارت اهلرز، انتشارات منشی، 1380ش؛ (Iran, City, Village nomads; collected paper)
(مدير علمی) دانشنامه مدیرت شهری و روستایی، تهران، 1387؛
ب) مقاله:
"نقش مديريت سنتی در توليد فضای پايدار روستايی" (مؤلف همراه ساره کفايی)، مجله علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتی، شماره 11، تابستان 1384؛
"ناکارآمدی ساختاری- عملكردی نظامهای فضايی ناحيه ای"، مجله جغرافيا و توسعه ناحيه‌ای، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 5، پاييز و زمستان1384؛
"روابط شهر و روستا و پيوندهای روستايی - شهری"، مجله جغرافيا، دوره جديد، شماره 1، 1384ش؛
"شبکه‌های ناحیه‌ای و توسعه محلی با تأکید بر پیوندهای روستایی- شهری" (مؤلف همراه دکتر فرهاد عزیزپور)، مجله جغرافيا، دوره جديد، شماره 2، بهار 1385؛
"نقش پيوندهای كلانشهری در تحول كالبدی فضايی روستاهای پيرامونی"، (مؤلف همراه دکتر ريحانه سلطانی)، مجله جغرافيا، دوره جديد، شماره 3، پاییز و زمستان 1386ش؛
"شالوده انتظام فضائی و ضرورت مکان‌یابی سکونتگاه‌های روستائی در ایران"، فصلنامه آبادی، سال 18، شماره 59، تابستان 1387؛
"پیوندهای روستائی- شهری و توسعه منطقه‌ای"، (مؤلف همراه دکتر فاطمه تقی زاده) مجله جغرافيا، دوره جديد، شماره 6 و 7، پائیز و زمستان 1387ش؛
"نظام فضائی به مثابه جوهرة مطالعات جغرافیائی"، (با دکتر سید حسن صدوق) مجله جغرافيا، دوره جديد، شماره 10-11، 1388ش؛
"ضرورت امکان سنجی استقرار روستاهای جدید"، فصلنامه نسیم بامداد، شماره 4-5، بهار 1388؛
"چشم انداز قنات/ چشم انداز چاه، يک بررسی تطبيقی"، رشد آموزش جغرافيا، زمستان 1367، شماره 16.
مقاله‌های ترجمه شده:
"شبكه زمين‌های زراعی و مورفولوژی زراعی در ايران مركزی"، نوشته مايكل بوناين، فصلنامه تحقيقات جغرافيايی، شماره 19 ، 1369ش؛
"سرمايه داری بهره بری و گسترش شهری در ايران"، نوشته اكارت اهلرس، مجله علوم زمين، شماره1 (دوره جديد)، 1370ش؛
"روستای ايرانی؛ يك عرصۀ اجتماعیاقتصادی"، نوشته اكارت اهلرس، جشن نامه دكتر گنجی، به كوشش ايرانپور جزنی، انتشارات گيتاشناسی، تهران، 1370ش؛
"جغرافيا و جغرافيدانان"، نوشتۀ رونالد جانستون، قسمت 1، نشريه رشد آموزش جغرافيا، شماره 28، 1370ش؛ قسمت 2 تا 5 شماره‌های 30-33، 1371 تا 1372ش؛ قسمت‌های 6 تا 11، شماره‌های 35 تا 40، 1372-1373ش؛
"قيس يا جزيره كيش"، مجله كندوكاو، سال اول، شماره 1، آذر 1378؛
"رهنمودهايی برای تحليل اجتماعی برنامه‌های اجرايی در كشورهای در حال توسعه(1)"، مجله مسكن و انقلاب، شماره 88 ، 1378ش؛ قسمت 2، شماره 89، 1378؛ قسمت 3، شماره 90، 1389ش؛
"درباره مفهوم جغرافيای اجتماعی"، نوشته فرانتس شافر، مجله رشد آموزش جغرافيا، شماره 18، تابستان 1368ش؛

تصحیح و گردآوری

ترجمه ها

سخنرانی ها

ساماندهی سکونتگاه‌های روستايی از انديشه تا عمل، نشريه مسکن ومحيط روستا، تابستان 1381، شماره 98.

جوایز و افتخارات

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

عضویت در خبرنامه.

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: