الصفحة الرئیسیة / المقالات / دائرة المعارف الإسلامیة الکبری / الجغرافیا / أرزن /

فهرس الموضوعات

أرزن

أرزن

تاریخ آخر التحدیث : 1443/3/24 ۲۲:۰۷:۳۹ تاریخ تألیف المقالة

أَرْزَن، مدینة و منطقة تاریخیة في شرقي شبه‌جزیرة الأناضول. کانت هذه المدینة تقع بین سِعِرْد (سُعُرت) في الشرق، ومیافارقین (مارتیروپولیس) في الغرب («دائرة المعارف...»، XV/ 353؛ و IA, IV, 337; EI1).

وقد ذکر مارکوارت أن الاسم الأرمني لهذه المدینة والمنطقة هو آغزنیک (آلزنیک) الذي ورد في النصوص العربیة بشکل أرزن (ص 25). ویری بعض الباحثین أن أرزن هو اسم أرمني، مستندین في ذلک إلی جغرافیة موسی الخورني (ن.ص؛ پاولي، IV/ 1498). وفي النص الروسي لکتاب «تاریخ أرمنیا» لموسی الخورني ورد هذا الاسم بشکلین: آردزن و آغدزنیک ( ص 38, 84, 149). وفي النص الروسي لـ «تاریخ أرمینیا» الذي ألفه فاوستوس بوزند (ص 19, 123, 163) أیضاً ورد بشکله الأخیر المذکور آنفاً. وفي النص الفارسي لـ تاریخ أرمنستان الذي ترجمه غرمانیک ورد بشکل آغزنیک (سرکیسیان، 1/ 135). وذکرها باوم غارتنر بشکل آغزنیک (پاولي، ن.ص). وفي الترجمة الفارسیة لتاریخ أرمنستان لموسی الخورني ورد الاسم المذکور بشکلي آقدزنیک و آفتزنیک، لکنهما وردا بحسب الحروف اللاتینیة بشکل واحد (ص 124، 209). وقد حدّد مارکوارت الحرفین «غ» أو «ق» بالشکل (ن.ص). وعُرض في النص الروسي لـ «تاریخ» موسی الخورني بـ «إل» الروسیة (ص 38, 84, 149)، وفي الترجمة الفارسیة بحرف غاما الیوناني (ص 124). وفي النصوص الیونانیة و اللاتینیة للقرون الوسطی وردت أرزن بشکل أرزانن (پروکوپیوس، I/ 386, 387؛ پاولي، ن.ص؛ کریستن سن، 265).

وقد أورد پلینوس الاسم بشکل أرهن (II/ 435). ویری مارکوارت أن أرهن یمکن أن تکون تصحیفاً لأرزن، أولهجة أخری منها (ن.ص). وکان اسم أرزن القدیم في الکتابات الیونانیظ هو أرسانوس. وقیل إن أصل هذا الاسم ذو علاقة بإحدی اللهجات في شبه جزیرة الأناضول خلال العصرین الیوناني و الروماني (IA، ن.ص). وبوصفها مدینة من ولایة آغزنیک یلفظ اسم أرزن باللغة الأرمنیة بشکل آرْزْن. ویلفظ هذا الاسم باللغة السریانیة بشکل أرزن الذي یرد في العربیة أحیاناً بشکل أرزون أیضاً (ن.ص؛ شمیساني، 38).

تقع أرزن علی خط الطول 40° و 41´ شرقاً، وأبعد قلیلاً عن خط العرض 38° شمالاً (IA; EI2، ن.ص)، وکانت منطقة تقع إلی الشمال من المجری الغربي لنهر دجلة (یوزباشیان، 179،ها 26). وقد ظل موقع أرزن لمدة طویلة مجالاً للتخلیط و بقي غامضاً. فقد قال البعض إن هذه المدینة کانت تقع قرب تیغرانوکرت علی ساحل نهر أرزن. ونهر أرْزن یدعي بالترکیة أَرْزَن سو، أو إرْزِن سو وبالکردیة غَرْزَن (دائرة‌المعارف الإسلامیة، 2/ 575)، لکنه یسمی في الکتابات الترکیة المعاصرة گَرْزِنو گِرزِن («دائرة المعارف»، ن.ص). وتقع الیوم قصبة رضوان قریباً من الموضع السابق لمدینة أرزن (ن.ص). ویدعی القسم الذي یمر قریباً من قصبة رضوان من نهر أرزن (گرزن)، رضوان سو. والاسم الآخر لهذا القسم من النهر، یزید خانه سویي (ماءیزید خانه). ویبدو أن هذا الاسم منسوب لأکراد کانوا من أتباع الطریقة الیزیدیة (الإیزدیة) (IA, IV/ 338؛ دائرةالمعارف الإسلامیة، ن.ص). وذکر تایلور أن أطلال مدینة أرزن القدیمة تقع تماماً مقابل مجری أرزن سو و یزید خانه‌سویي (ص 26، الخارطة). و هذا النهر الذي دعي في کتابات الجغرافیین الإسلامیین نهر الذئب (أو نهر الذیب)، أو سریط (دائرة‌المعارف الإسلامیة، ن.ص؛ لسترنج، 112)، ینبع من جبلگرزن.وکانت المدینة بدورها تقع علی الضفة الیمنی لهذا النهر. وتحتل أطلال هذه المدینة منطقة تسع حوالي 5 آلاف قدم («دائرة المعارف»، XV/ 353).

وینبغي أن لانعدّ أرزن و أرزن الروم مدینة واحدة (ظ: لسترنج، 112-113؛ یاقوت، المشترک، 19؛ أیضاً ظ: ن.د، أرزروم). کانت أرزن خلال العصر الإسلامي مدینة عامرة، لکنها أصیبت بعد ذلک بالدمار. وقد قال الإصطخري (ص 188) إن أرزن مدینة صغیرة مثل قالیقلا (أرزروم) و میافارقین، لکنها عامرة. وقال ابن‌حوقل (ص 295) إنه لایوجد کبیر فرق بین قالیقلا و أرزن و میافارقین و مساحاتها قریبة من بعضها. وقد وصف ناصرخسرو الذي کان قد وصل مدینة أرزن سنة 438هـ، بقوله إنها مدینة عامرة وحسنة ذات میاه جاریة و بساتین و أشجار وأسواق حسنة، وکان الفرس خلال شهر آذر (کانون الأول) یبیعون فیها مائتي منٍّ من العنب بدینار واحد (ص 11).

کانت أرزن واحدة من الولایات الأربع لأرمنیا علی عهد الأرشکیین (أشکاني أرمینیا: 63-428م) (یوزباشیان، ن.ص؛ BSE2, III/ 227). وقد عدّموسی الخورني، أرزن جزءاً من إیران (ظ: مارکوارت، 18). وفي القرن 5م عدّ یغیشه المؤرخ الأرمني أرزن تابعة لإیران، کان یروّج فیها للدیانة المسیحیة بشکل سري (ص 59-60). وقبل الإسلام کانت أرزن إحدی مناطق «کوست» (ولایة) خوریران (المغرب) التي وردت في بندهش بشکل خوروران (خاوران) أیضاً (مارکوارت، 17-18؛ بهار، 76). وخلال حدیثه عن بلاد إیران کتب ابن خرداذبه (ص 72) یقول إن المغرب هو ربع البلاد کان إصبهبذها علی عهد الفرس یدعی خُرْبَران إصبهبذ. وهو نفسه عدّ أرزن مدینة من دیار ربیعة (ص 95). وفي النصوص الإسلامیة دُعیت منطقة خوربران، دیارَ ربیعة. وقد أوضح الإدریسي أیضاً رأیاً شبیهاً بهذه النظریة (ص 662). ومع قلیل من الاختلاف عدّ ابن رسته أرزن من الإقلیم الخامس و من خور (کور) منطقة الجزیرة (مابین النهرین)، وذکر أن هذه الکور تضم قسمین هما دیار ربیعة و دیار مضر (ص 103,96). وذکر ابن خرداذبه أن دیار ربیعة نضم نصیبین وآمد ورأس عین ومیافارقین و ماردین و عدة مناطق أخری، وأن خراجها یبلغ 7 ملایین و 700 ألف درهم (ن.ص). ورأی قدامة بن جعفر أن خراجها هو 7 ملایین و 635 ألف درهم، وأورد خراج أرزن و میافارقین في موضع واحد وقال إنه یبلغ 4 ملایین ومائة ألف درهم (ص 183). غیر أن ابن الفقیه جعل خراج أرزن منفصلاً وقال إنه ملیون و 56 ألف درهم (ص 128).

کانت بلاد أرزن تقع علی الحد الفاصل بین إیران و بلاد الروم، ومع أن الروم کانوا یستولون علیها أحیاناً، لکنها و إلی حین نشوب الحرب بین کسری أبرویز و الإمبراطور البیزنطي موریکیوس في 591م ظلت تعدّ منطقة حدودیة واقعة بین الدولتین (مارکوارت، ن.ص). وکان یترأس هذه المنطقة مرزبان یدعی بدشخ (بیدخش). وقد ورداسم بدشخ في تاریخ الساسانیین بشکل بیذخش، والذي یدعم کونه إیرانیاً هو أنه اقتبس من المؤسسة الإداریة علی عهد الفرثیین (کریستن سن، 37). وکان مرزبانا أرمینیا وجورجیا یحملان في البدء سمة بدشخ، لکن عقب تقسیم المنطقة بین إیران والدولة البیزنطیة في 430م تحولت أرمینیا إلی واحدة من ولایات إیران وأنیط حکمها بحکام یحمل کل واحد منهم لقب مرزبان. و منذ بدء القرن 5م کان حکام الولایات یحملون لقب مرزبان (م.ن، 122). وفي 296م قام الملک الساساني نرسه (نرسي: 293-302م) یطرد تیرداد ملک أرمینیا من هذه البلاد، وتمکن بعد سنة من هذا التاریخ من طرد الروم من المناطق التي کانت تحت سیطرتهم في بلاد مابین النهرین، ولکن یحتمل أن یکون قد هُزم أمام الروم في 298م فوضعت أرزن تحت السیادة الرومانیة بموجب معاهدة عقدت بین الدولتین (فراي، 3(1)/ 231؛ مارکوارت، ن.ص). وعلی عهد هرمزد الثاني (302-309م)، تخلی باکور الذي کان بدشخ أرزن (آغزنیک) والذي طالب باحکم الذاتي والاستقلال لأرزن، عن التحالف مع فریق من الشخصیات الأرمنیة الذین کانوان یریدون تنصیب خسرو القصیر الملقب «بکوتک» (330-338م) علی العرش، وطلب العون من الملک الساساني هرمزد (موسی الخورني، 140, 150,152؛ لانغ، 3(1)/ 630).

وعلی عهد سابور الثاني (309-379م) المعروف بذي الأکتاف، أعیدت أرزن في 373م مرة أخری إلی إیران (مارکوارت، ن.ص). وخلال عهد سابور الثاني کان حاکم أرزن مایزال یحمل لقب بدشخ ویعدّ واحداً من الشخصیات الکبیرة الأربعة في أرمینیا. و علی عهد هذا الملک أیضاً تخلی بدشخ أرزن عن أرشک ملک أرمینیا وانضم إلی سابور. وکان من نتائج ذلک أن واصلت إیران سیادتها علی هذه المنطقة (ن.ص؛ فاوستوس بوزند، 19,123). وفي أواخر عهد سابور الثاني شن قائد أرمني یدعی موشغ (موشل) هجوماً علی بلاد أرزن، فأسر بدشخ أرزن وقتل زوجته أمام عینیه. وأصبح حلیفاً للروم وعقد حلفاً مع نرسه (نرسس) جاثلیق الأرمن (م.ن، !63؛ کریستن سن، 265).

کانت مدینة أرزن منذ أوائل القرن 5 مقراً للأساقفة النسطوریین («دائرة المعارف»، IA, IV/ 337; XV/ 353)، وکانت تعدّ بمستحکماتها في مواجهة تیغرانوکرت ومارثیروپولیس (میافارقین)، قلعة إیرانیة («دائرة‌المعارف»، ن.ص).

وفي 20هـ/ 641م فتح المسلمون أرزن بقیادة عیاض بن غنم (البلاذري، 176؛ قا: ابن شداد، 3(2)/ 537؛ أیضاً ظ: ابن الأثیر، 2/ 535، اللذان ذکرا أن فتح أرزن تم في 19هـ/ 640م و 17هـ/ 638م). وفي 90هـ/ 709م شن العباس بن الولید بن عبدالملک هجوماً علی أزن (م.ن، 4/ 547؛ الطبري، 2/ 1200؛ ابن تغري بردي، 1/ 221). وفي 176هـ/ 792م ثار الفضل الخارجي في منطقة نصیبین وتوجه إلی أرزن ونهب أموال أهالي تلک المنطقة (ابن الأثیر، 6/ 133). وفي 237هـ/ 851م قام الخلیفة العباسي المتوکل بتعیین یوسف بن محمد،عاملاً علی أرمینیا، غیر أن الناس ثاروا ضده، وتحالف البطارقة وقتلوا یوسف. وانتقاماً منه لدم یوسف قام المتوکل بإرسال بغا الکبیر الذي بدأ الحرب من أرزن التي کان یحکمها موسی بن زرارة، وأرسل موسی إلی المتوکل. وقد قتل الکثیر في هذه الحرب (الطبري، 3/ 1408-1410؛ ابن الأثیر، 7/ 58-59). وقد ذکر الیعقوبي هذه الحرب ضمن حوادث سنة 238 هـ (2/ 489). وفي 266هـ/ 880م تحالف إسحاق بن أیوب و أبوالمعز بن موسی بن زرارة ضد إسحاق بن کنداجیق (کنداج) واشتبکوا في حرب معه (ابن الأثیر، 7/ 334؛ قا: الطبري، 3/ 1942، الذي سمی ابن موسی بن زرارة، أبا المغراء). وفي 317هـ/ 929م أعلن أهالي أرزن الذین لم‌تکن لدیهم قدرة علی مقاومة الروم وانقطع أملهم في عون یصلهم من الخلیفة العباسي المقتدر، عن تبعیتهم مضطرین للروم (ابن‌الأثیر، 8/ 213). وفي 318هـ عُین ناصرالدولة الحسن بن عبدالله من أسرة الحمدانیین الشیعة أمیراً علی دیار ربیعة ومنها أرزن ومیافارقین (م.ن، 8/ 217). وفي أوائل القرن 4هـ/ 10م اتخذ سیف‌الدولة الحمداني من أرزن مقراً لعرشه، کما کانت لفترة علی عهد ابنه أبي المعالي مقراً للحکومة (IA, IV/ 337؛ «دائرة‌المعارف»، XV/ 353).

وخلال انشغال ناصرالدولة شقیق سیف‌الدولة بالحرب، اغتنم البیزنطیون الفرصة واستولوا في 330هـ/ 942م علی بلاد مابین النهرین، واحتلوا خلال الحرب أرزن و دمروها (IA، ن.ص). وعقب وفاة ناصرالدولة (358هـ)، قام بغراس أحد القادة العسکریین لدی الإمبراطور البیزنطي نقفورس، باحتلال أرزن في 359هـ/ 970م وتدمیرها، لکن المدینة عادت بعد فترة إلی وضعها السابق («دائرة المعارف»، ن.ص).

وفي 367هـ/ 978م کانت أرزن تحکم من قبل الملوک البویهیین، ثم أصبحت تحت سلطة أسرة آل مروان. وفي 433هـ/ 1042م شن الغُزّ هجوماً علی أرزن و بعد تهبهم إیاها قاموا بتدمیرها. ومنذ ذلک الحین اتجهت المدینة إلی الاندثار (ن.ص). وفي 441هـ/ 1049م دمر الجنود السلاجقة أرزن تدمیراً تاماً وقتلوا جمیع سکانها. أما أولئک الذین استطاعوا الفرار من بین مخالب المهاجمین فقد لجأوا إلی مدینة ثودوسیوپولیس التي کان یسمیها الأرمن کارین، وسمّوها روم آردز (ن) تخلیداً لذکری مسقط رأسهم المدمر، وقد اشتهرت في العربیة باسم أرزن الروم وتدعی الیوم أرزروم (IA, IV/ 338؛ أیضاً ظ: ن.د، أرزروم).

وإلی حین الهجوم المغولي في 640هـ/ 1242م کانت أرزن بأیدي الأیوبیین («دائرة المعارف»، ن.ص). وفي 658هـ/ 1260م وعقب احتلاله میافارقین، توجه یشموت ابن هولاکو نحو قلعة ماردین وحاصرها لمدة 8 أشهر. ولما عجز عن الاستیلاء علیها، شن هجمات علی سائر المدن هناک و منها أرزن ودمرها تدمیراً هائلاً (ن.ص؛ رشیدالدین، 3/ 81-82).

لیس معلوماً الزمن الذي هُجرت فیه مدینة أرزن، وإن مانعلمه هو أن حمدالله المستوفي في القرن 8 هـ ذکر أرزن بوصفها مدینة کبیرة ذات قلعة ضخمة و حصینة (ص 103)، غیر أن یاقوت الحموي الذي کان یعیش خلال القرن 7 هـ و قبل هجوم یشموت علی أرزن، ذکّر أن هذه المدینة ذات القلعة الحصینة کانت تعدّ في الماضي من المدن العامرة لأرمینیا، لکن الخراب طالها علی عهده (البلدان، 1/ 205). ویحتمل أن‌کون حمدالله المستوفي قد اعتمد علی آثار من سبقه فیما کتبه عن هذه المدینة.

ومن مشاهیر أرزن: أبوغسّان عیاش بن إبراهیم الأرزني، و أبومحمد یحیی بن محمد بن عبدالله الأرزني الشاعر والأدیب و الخطاط الذي خلف مخطوطات کثیرة، و کذلک أبومحمد عبدالله بن حدید الأرزني الشافعي المعروف بابن الشواء، وأبوالقاسم عبدالوارث بن موسی الأرزني (ابن ماکولا، 1/ 151-152؛ أیضاً ظ: السمعاني، 1/ 164-165؛ الذهبي، 1/ 9).

 

المصادر

ابن‌الأثیر، الکامل؛ ابن تغري بردي، النجوم؛ ابن حوقل، محمد، صورة الأرض، بیروت، دارمکتبة الحیاة؛ ابن خرداذبه، عبیدالله، المسالک و الممالک، تقـ: دي‌خویه، لیدن، 1889م؛ ابن‌رسته، أحمد، الأعلاق النفیسة، بیروت، 1408هـ/ 1988م؛ ابن شداد، محمد، الأعلاق الخطیرة، دمشق، 1991م؛ ابن الفقیه، أحمد، مختصر کتاب البلدان، بیروت، 1408هـ/ 1988م؛ ابن ماکولا، علي، الإکمال، تقـ: عبدالرحمان بن یحیی المعلمي الیماني، حیدرآبادالدکن، 1385هـ/ 1966م؛ الإدریسي، محمد، نزهة المشتاق، بیروت، 1409هـ/ 1989م؛ الإصطخري، إبراهیم، مسالک الممالک، تقـ: دي‌خویه، لیدن، 1927م؛ البلاذري، أحمد، فتوح‌البلدان، تقـ: دي‌خویه، لیدن، 1863م؛ بهار، مهرداد، واژه نامۀ بندهش، طهران، 1345ش؛ حمدالله المستوفي، نزهة القلوب، تقـ: جي لسترنج، لیدن، 1331هـ/ 1913م؛ دائرة المعارف الإسلامیة، القاهرة، 1933م؛ الذهبي، محمد، المشتبه، تقـ: علي‌محمد البجاوي، القاهرة، 1962م؛ رشیدالدین فضل‌الله، جامع‌التواریخ، تقـ: عبدالکریم علي أوغلي، باکو، 1957م؛ سرکیسیان، ک. خ. وآخرون، تاریخ أرمنستان، تجـ: أ. گرمانیک، طهران، 1360ش؛ السمعاني، عبدالکریم، الأنساب، تقـ :عبدالرحمان بن یحیی المعلمي الیماني، حیدرآبادالدکن، 1382هـ/ 1962م؛ شمیساني، حسن، مدینة ماردین، بیروت، 1407هـ/ 1987م؛ الطبري، محمد، تاریخ، تقـ: دي‌خویه، لیدن، 1882-1890م؛ فراي، ر.ن.، «تاریخ سیاسي إیران در دورۀ ساسانیان»، تاریخ إیران، تقـ: ج. آ. بویل، تجـ: حسن أنوشه، طهران، 1368ش؛ قدامة بن جعفر، الخراج،تقـ: محمدحسین الزبیدي، بغداد، 1981م؛ کریستن سن، آرثر، إیران در زمان ساسانیان، تجـ: رشید یاسمي، طهران، 1351ش؛ لانغ، دیفید م.، «إیران، أرمنستان و گرجستان»، تاریخ إیران، تقـ: ج. آ. بویل، تجـ: حسن أنوشه، طهران، 1368ش؛ موسی الخورني، تاریخ أرمنستان، تجـ: غیورکي نعلبندیان، أیروان، 1984م؛ ناصرخسرو، سفرنامه، تقـ: محمد دبیرسیاقي، طهران، 1356ش؛ یاقوت، البلدان؛ م.ن، المشترک، بیروت، 1406هـ/ 1986م؛ الیعقوبي، أحمد، تاریخ، بیروت، دارصادر؛ وأیضاً:

BSE2; Egishe, O Vardane I voine armianskoi, tr. I. A. Orbeli, Erevan, 1971; EI1; EI2; Favstos, Istoriya Armenii, tr. M. A. Gevorgyan, Erevan, 1953; IA; Le Strange, G., The Lands of Eastern Caliphate, London, 1966; Markwart, J., «Erānšahr nach der Goographie des Moses Xorenacʿi», Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Berlin, 1901, vol. III; Movses Khorenatsi, Istoriya Armenii, tr. G. Sarkisyan, Erevan, 1990; Pauly; Pliny, Natural History, tr. H. Rackham, London, 1947; Procopius, History of the Wars, tr. H.B. Dewing, London, 1954; Taylor, «Traveis in Kurdistan», The Journal of the Royal Geographical Society, London, 1865, vol. XXXV; Türk ansiklopedisi, Ankara, 1968; Yuzbashyan, K. H., notes on O Vardane…(vide: Egishe).

عنایت‌الله رضا/ هـ

تسجیل الدخول في موقع الویب

احفظني في ذاکرتك

مستخدم جدید؟ تسجیل في الموقع

هل نسيت کلمة السر؟ إعادة کلمة السر

تم إرسال رمز التحقق إلى رقم هاتفك المحمول

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.:

التسجیل

عضویت در خبرنامه.

هل تم تسجیلک سابقاً؟ الدخول

enterverifycode

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.: