دیدار رییس دفتر حافظ منافع مصر از مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

دبا: خالد ابراهیم عماره رئیس دفترحافظ منافع کشور مصر در ایران از مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی دیدن کرد و ساعتی با کاظم موسوی بجنوردی رییس مرکز به گفتگو پرداخت.

 

دبا: خالد ابراهیم عماره رئیس دفترحافظ منافع کشور مصر در ایران از مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی دیدن کرد و ساعتی با کاظم موسوی بجنوردی رییس مرکز به گفتگو پرداخت.

به گزارش دبا روز سه شنبه، 17 آذر 1394 رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران از مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی به دائرةالمعارف بزرگ اسلامی آمد و ضمن بازدید از قسمت های مختلف این مرکز با موسوی بجنوردی دیدار و درباره همکاری های مشترک علمی و فرهنگی بین مراکز علمی و فرهنگی مصر و مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی گفت و گو کرد.

موسوی بجنوردی دراین باره گفت: در دیداری که با آقای خالد ابراهیم عماره رئیس دفترحافظ منافع کشور مصر در ایران داشتیم، مذاکرات گرمی انجام گرفت و راجع به همکاری های علمی و فرهنگی بین مراکز علمی و فرهنگی مصر و مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی تصمیماتی شد.

رئیس مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی افزود: همچنین در طی این دیدار قرار شد که همایش های مشترکی در زمینه های فرهنگی و علمی مورد توجه طرفین انجام بگیرد که امیدواریم این مذاکرات ادامه پیدا کند و به هر حال مرکز دائرةالمعارف اعلام آمادگی کرد که در این زمینه فعالانه برخورد کند و حتی میزبان اولین همایش در تهران باشد.