چاپ مطلب

توفیق، روزنامه نگار و مجموعه دار ایرانی در استانبول

تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۹/۴ , ۱۱:۹

 

 

دوره احیای مشروطیت در ایران و عثمانی در سالهای پیش از جنگ جهانی اول و سپس سالیان جنگ، دوران پراهمیت و سرنوشت سازی در تاریخ هر دو کشور است. در این مقطع، فعالیت نخبگان ایرانی بسیار چشمگیر است که از آن میان می توان به تجددخواهانی از این سرزمین که در استانبول، پایتخت آخرین خلافت اسلامی، ااقامت داشتند اشاره کرد.

 

اقداماتی که سید محمد توفیق، یکی از برجسته ترین این فعالان، آنها را دنبال می نمود، منجر به پدیدآمدن چند روزنامه و مجله فارسی زبان، مانند روزنامه شمس، روزنامه خاور و مجله خاور در این شهر گردید.او که خود مترجمی چندزبانه بود، کتابخانه شخصی نفیسی داشت و از خبرگان کتابشناسی شناخته می شد. خوشبختانه فهرستی از کتابخانه شخصی او، به صورت سربی در استانبول به طبع رسیده است که حائز اهمیت و شایسته توجه بسیار است.

 

کتاب در شش فصل نگاشته شده است:

فصل اول ـ شناخت نامه

فصل دوم ـ روزنامه نگاری توفیق

فصل سوم ـ دو کتابخانه توفیق

فصل چهارم و پنجم و ششم و هفتم پیوست است که در آن به بخشی از مطالب سال نخست روزنامه کمتر دیده شده خاور و اهمیتی که در بررسی تاریخ سیاسی ایران و همچنین فعالیتهای ایرانیان استانبول دارد، اشاره شده است.

 

توفیق، روزنامه نگار و مجموعه دار ایرانی در استانبول (به انضمام فهرست کتابخانه خصوصی او) به کوشش جواد بشری از سوی انتشارات وراقان منتشر شده است.

منبع: بساتین

چاپ مطلب