چاپ مطلب

زردشت و دین ایرانی (فصلی از تاریخ باورها و اندیشه های دینی)

تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۵/۲۲ , ۹:۴۸

 

میرچا الیاده – مترجم: احمد سمیعی ( گیلانی)

زردشت چهره ای تاریخی هست یا نه؟

هر چهرۀ تاریخی از این دست طبعاً به صورت نمونه و سرمشقی افسانه ای در می آید و سنخ اعلای فضایل و خواص رسالت خود می گردد. در گاهان جزئیات چندی دربارۀ زندگینامۀ زردشت می توان سراغ گرفت. با این همه، عده ای از ایرانشناسان برای زردشت وجود تاریخی قایل نیستند.

تاریخ فعالیت زردشت را بین حدود 1000 تا 600 پیش از میلاد قرار داده اند. با توجه به خصلت باستانی زبان ِ گاهان، این تاریخ را فراتر هم برده اند. از تحلیل زبانی چنین برمی آید که وی در مشرق ایران و احتمالا در خوارزم یا بلخ می زیسته است.

معارف 1379 شماره 50

 

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

چاپ مطلب