چاپ مطلب

درگذشت "حافظ ابرو" حافظ بزرگ قرآن (834 ق)

تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۳/۱۸ , ۷:۶

 

نورالدین لطف اللَّه بن عبداللَّه خوافی هِرَوی معروف به حافظ ابرو، از مشاهیر مورخین و تاریخ نگار قرن نهم هجری است. وی درهرات به دنیا آمد. در همدان به مسند فضل و كمال قدم نهاد و بر اثر دانش فراوان، مورد تشویق امیر تیمور گوركانی واقع شد. چون قرآن را از حفظ بود به حافظ و چون ابروانی به هم پیوسته داشت به ابرو معروف گردید و به حافظ ابرو شهرت دارد. اولین اثر تاریخی او كه در اوایل قرن نهم هجری نگاشته شده، كتاب ظفرنامه‏ ی شاهی است كه بعدها این اثر را بر كتاب مفصل‏تر خود به نام جامع التواریخ رشیدی افزود. جغرافیای تاریخی نیز كتاب دیگر اوست. حافظ ابرو در زنجان وفات یافت.

چاپ مطلب