چاپ مطلب

کریم خراسان کیست؟ / سیدعلی میرافضلی

تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۲/۲۳ , ۱۰:۱۵

 

«کریم خراسان» لقب ممدوح ناشناخته‌ای است که کتاب قرة العین بدو اهدا شده است. نام این شخص، در نسخ قرة العین به چند گونه آمده است. قدیم‌ترین خطاب موجود، در دستونیس شماره 4064 کتابخانه فاتح استانبول است که در 722ق کتابت شده است. در این دستنویس، نام و لقب مُهدی الیه چنین است:

سیدنا دهخدای، رئیس اجل اوحد اکرم افضل، شمس الاسلام و المسلمین، کریم خراسان، ادام الله علاه.

کسانی که در مورد قرة العین پژوهش کرده‌اند از عهده شناسایی این فرد برنیامده‌اند.

نشریه گزارش میراث، شماره 79-78

 

دریافت مقاله

منبع: میراث مکتوب

چاپ مطلب