چاپ مطلب

رحلت "ابوالفوارس" عالم بزرگ مسلمان(754 ق)

تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۱/۲۷ , ۷:۵

 

مجدالدین ابوالفوارس در عراق به دنیا آمد و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی نزد عالمان برجسته‏ی زمان، به تكمیل دانش خود همت گماشت تا این كه خود، استادی زبردست شد. ابوالفوارس در فقه، اصول فقه، حدیث، كلام، تفسیر قرآن و ادبیات عرب از دانش و مهارتی بسیار بهره ‏مند بود. از این دانشمند بزرگ مسلمان آثار ارزشمندی بر جای مانده كه كنزالفواید از آن جمله است.

چاپ مطلب