چاپ مطلب

یشت فرزانگی، گفت و گو با دکتر محسن ابوالقاسمی

تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ , ۱۲:۶

 

مطالعات ایرانی یا به اصطلاح مشهور «ایران‌شناسی»، رشتۀ پژوهش هایی مربوط به تاریخ، فرهنگ، زبان ها، دین ها، باستان شناسی و دیگر مسائل ایرانی، از باستانی ترین روزگاران تا کنون است که از سدۀ هجدهم در اروپا و عملا با سر ویلیام جونز انگلیسی آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است. ایران شناسی البته خود بخشی از سنت گسترده تر بررسی های اروپایی است که به خاورشناسی یا اوریانتالیسم شهرت یافته  و از مرزهای شرقی دریای مدیترانه تا سرزمین آفتاب تابان، یعنی ژاپن را در بر می گرفته است. سنت ایران شناسی در طول چند سده، نه تنها از دانش انسانی در باب ایران و ایرانیان فراهم آورده و برای نسل های آینده به میراث نهاده، بلکه در بسترۀ تلاش های بی وقفۀ خود، نسل هایی از ایران شناسان بزرگ نیز پروردهو رشته های آموزشی اصلی یا فرعی مطالعات ایرانی در دانشگاه های اروپا – و به تبع آن در دانشگاه های آمریکا و برخی دیگر از کشورها -  را سامان بخشیده است....

کتاب ماه ادبیات و فلسفه آبان 1384 شماره 97

 

دریافت گفت و گو

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

چاپ مطلب