پیام کاظم موسوی بجنوردی به مناسبت نکوداشت استاد محمدعلی موحد

جنا ب آ قا ی دکتر محمدعلی موحد استاد ارجمند کوشش‌های بی‌دریغ شما برای فرهنگ ایرانی و گنجینه بی‌مانند زبان فارسی، همان باغ سبزی است که سالیان پربرکت عمر خود را سرشار از بادۀ عشق و در هوای حق وعدالت برای این سرزمین با افتخار تمام در آن گذرانیده‌اید و اینک خود به راستی به هیئت گنجی از آن فرهنگ باشکوه انسانی درآمده‌اید. برای ما حضور پرثمر جناب‌عالی در شورای علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) بسی مغتم و مایه افتخار و سربلندی بوده است، برای آن استاد بزرگوار از خداوند متعال سلامتی و عزت مستدام مسألت دارم.

 

 

 

جنا ب آ قا ی دکتر محمدعلی موحد

استاد ارجمند

 

کوشش‌های بی‌دریغ  شما برای فرهنگ ایرانی و گنجینه بی‌مانند زبان فارسی، همان باغ سبزی است که سالیان  پربرکت عمر خود را سرشار از بادۀ  عشق و در هوای حق وعدالت برای این سرزمین با افتخار تمام در آن گذرانیده‌اید و اینک خود به راستی به هیئت گنجی از آن فرهنگ باشکوه  انسانی درآمده‌اید. برای ما حضور پرثمر جناب‌عالی در شورای علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی (مرکز  پژوهشهای ایرانی و اسلامی)  بسی مغتم و مایه افتخار و سربلندی بوده است، برای آن استاد بزرگوار از خداوند  متعال  سلامتی و عزت مستدام  مسألت دارم.

کاظم موسوی بجنوردی