چاپ مطلب

آغاز طرح تعطیلی اصناف در روزهای جمعه

تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۵/۲۰ , ۹:۵۵

 

 

اصناف و پیشه وران ایران تا اوایل دهه چهل تعطیلی نداشتند. در خرداد سال 1342 و در پی درخواست پیشه وران و با تصمیم کنگره بزرگ اصناف، برای اولین بار طرح تعطیلی روز جمعه، در تهران و شمیرانات از مرداد ماه همان سال به اجرا درآمد.

روزنامه اطلاعات روز شنبه 24مرداد 1343یک روز پس‌از اجرای این طرح، اعلامیه شورایعالی اصناف در این مورد را انتشار داد: اولین هفته طرح اجرای تعطیل جمعه اصناف در سراسر شهر تهران و شمیرانات با نتیجه‌ای درخشان و با اتحاد و اتفاق کامل پیشه وران واصناف برگزار شد.

 از دو ماه پیش که به درخواست نمایندگان یکصد هزار نفر پیشه ور تهران و بنا به تصمیم کنگره بزرگ اصناف، تلاش خود را مصروف تهیه طرحی برای تعطیل جمعه کرد، تا هفته گذشته که کمیته مأمور تهیه و اجرای طرح با همکاری شورایعالی اصناف و اتاق بازرگانی تهران طرح را با موافقت شهرداری تهران تصویب کرد و در اولین هفته طرح تعطیل جمعه با موفقیت قاطع و درخشان اجرا شد.

منبع: روزنامه ایران

چاپ مطلب