چاپ مطلب

آرامگاه سعدی در دوره کریم خان زند

تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۳/۲۲ , ۱۱:۵۴

 

هنگام وفات سعدی، پیکر او را در خانقاهش دفن کردند. بنای این مزار بارها دستخوش تخریب شد تا اینکه در سال 1187ق، کریم‌خان زند دستور تجدید بنای آن را داد. این بنا پس از آن نیز بارها ترمیم و بازسازی شد، اما در این بازسازیها تغییری در طرح بنا داده نشد. «در سال 1304، آقای ابراهیم قوام‌الملک بر آن تجدید دیواری نموده و اشجار کاجی جدید کاشته و فضایی حاصل کرده است» (منصور رستگار فسایی، علی‌اصغر حکمت شیرازی، ص 212).

شماره آرشیو: 2247-4ع

منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 

 

 

 

 

 

 

چاپ مطلب