درگذشت "عبدالكریم بن احمد حَلَبی" محدث مسلمان(1178 ق)

عبدالكریم ابن احمد حَلَبی از مشهورترین محدثان عصر خود در شهر حَلَب - واقع در سوریه‏ی امروزی - بود. حَلَبی، فقه، اصول فقه، تفسیر، حدیث ودیگر علوم متداول زمانش را نزد پدر و دیگر بزرگان آن عصر فرا گرفت. او پس از چندی نابینا شد، اما امید و روحیه‏ ی خود را از دست نداد و بیش از پیش به علم حدیث، اشتغال یافت. از حَلَبی آثار و تالیفات متعددی بر جای مانده است كه از بین آن‏ها می ‏توان به كتاب "ادعیةُ السَّفَر" اشاره كرد.

 

عبدالكریم ابن احمد حَلَبی از مشهورترین محدثان عصر خود در شهر حَلَب - واقع در سوریه‏ی امروزی - بود. حَلَبی، فقه، اصول فقه، تفسیر، حدیث ودیگر علوم متداول زمانش را نزد پدر و دیگر بزرگان آن عصر فرا گرفت. او پس از چندی نابینا شد، اما امید و روحیه‏ ی خود را از دست نداد و بیش از پیش به علم حدیث، اشتغال یافت. از حَلَبی آثار و تالیفات متعددی بر جای مانده است كه از بین آن‏ها می ‏توان به كتاب "ادعیةُ السَّفَر" اشاره كرد.