چاپ مطلب

درگذشت "ابن ‏خیاط" دانشمند و نحوی بزرگ(320 ق)

تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۶/۲۹ , ۸:۰

 

ابوبكر محمدبن احمد بن منصور معروف به ابن‏خیاط از محدثین و علمای بزرگ علم نحو، درسمرقند از شهرهای ایران قدیم به دنیا آمد و پس از پایان مراحل ابتدایى تحصیل، در سال 285 ق به عراق رفت. ابن خیاط در شهرهای مختلف عراق كه در آن زمان از مراكز علمی جهان اسلام بودند، علوم اسلامی به ویژه علم نحو را فراگرفت و در این علم به استادی رسید. اگرچه كتاب‏های زیادی از ابن خیاط در دست نیست، اما از جمله آثار وی می‏توان به معانی القرآن، الموجز فی النحو و النحو الكبیر اشاره كرد.

چاپ مطلب