چاپ مطلب

اعدام "سیدحسین امامی" عضو جمعیت فدائیان اسلام به جرم ترور "عبدالحسین هژیر" (1328ش)

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۸/۱۸ , ۹:۳۱

 

پس از برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس مؤسسان، شاه دستور برگزاری انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی را صادر كرد. اما دربار در این انتخابات دست برد و از مخالفان كسی به مجلس راه نیافت. جمعیت فدائیان اسلام كه بنا به درخواست آیت‏ اللَّه كاشانی از ملّیون حمایت می‏ كردند، این عمل را دسیسه عبدالحسین هژیر، وزیر دربار پهلوی می‏ دانستند. بنابراین سیدحسین امامی، از اعضای فعال جمعیت فدائیان اسلام مامور اعدام انقلابی هژیر شد و امامی، هژیر را در 13 آبان ماه 1328 ترور نمود. امامی در جریان ترور بازداشت شد و از آن پس شكنجه‏ های شبانه‏ روزی او آغاز گردید. بی‏ پروایی امامی در اعتراف به قتل هژیر سبب شد كه دادگاه، دو روز پس از ترور تشكیل جلسه دهد و حكم اعدام امامی را صادر كند. سرانجام رژیم از ترس اقدام فدائیان اسلام برای آزاد ساختن امامی، وی را در ساعت 2 بامداد روز 18 آبان، پنج روز پس از ترور هژیر، اعدام كرد و بدین ترتیب، فدائیان اسلام، اولین شهید خود را در راه آرمان بلند اسلامی خویش تقدیم نمود.

چاپ مطلب