پیامبر بت‌شکن / امام موسی صدر - ترجمه مهدی فرخیان
|۱۰:۵۳,۱۳۹۸/۸/۲۲| بازدید : 899 بار

 

از سپیده‌دم آفرینش آدمی، ذهن او در پی شناخت بود. از همین‌رو در خود و پیرامون خود به کشف ناشناخته‏‌ها پرداخت و در طی هزاران سال با تلاشی جانکاه به دنبال حقیقت گشت. آنچه بیش از همه آدمی را به تکاپو وامی‏داشت و او را به اندیشیدن برمی‏انگیخت، ترس از سرنوشت خویش بود. او خود را در جهانی پرمهابت، که از زمین و آسمانش دشمنانی بزرگ بر او چیره می‏کرد، ناتوان می‏دید و یارای برابری با آنها را در خود نمی‏یافت. «امنیت» و «ثبات» دو انگیزۀ ژرف و دو هدف دوردست در پس نگاه‌های خیره و ترسان او در معمای طبیعت بودند. برای تحقق امنیت و آسایش تنها دو راه پیش رو داشت: ۱. چیرگی بر طبیعت؛ ۲. سازش با طبیعت از هر راه ممکن.

چون در آن مرحله از تحقق امر نخست فرومانده بود، به اکراه به کوشش برای تحقق امر دوم تن داد. از این‌ رو، به خلق اوهام گوناگون و بندگی آنها پرداخت. قرآن نیز این حقیقت را بیان کرده است، همچنان‌که این مسئله در تاریخ ادیان و عقاید نیز دیده شده است. جهل که در آن هنگام دلیل موجهی بود، در روزگاران دیرپای دورۀ بت‌پرستی مایۀ دوری انسان از جایگاه والایش بود. مقصود ما از بت‏پرستی، مفهومی اعم از نظام شرک‏آلود است. آنچه میان ساختۀ دست آدمی و معبودهای او مثل اجرام آسمانی و درختان و حیوانات مشترک است،‌‌ همان وهم برساخته در این نمادهاست که آدمیان به شیوه‏ای فریبکارانه و برای مجاب کردن عقل، در برابر آن اوهام فروتنی ورزیدند. آدمی همان‌طور که کودکانش را با سرگرمی ساکت می‏کند، عقل خویش را خاموش کرد!

در آن مرحلۀ طولانی و دشوار، آدمی بنا بر غریزۀ ترس، در برابر اجرام طبیعی مانند خورشید و ماه سر فرود آورد. او به امید کسب روزی در برابر حیوانات و درختان کمر خم کرد. پس از آن، در برابر ساخته‏هایی تعظیم کرد که خیالش آنها را جسمیت بخشیده بود و نمادی از خدایانش بودند. او این خدایان را در معبدهایی نزدیک خویش ساخت تا هرگاه از چیزی می‏ترسید یا چیزی می‏خواست، به آنها پناه برد. این بتها انسان را از علم‏آموزی و دریافت حقایق بازداشتند؛ چراکه به نظر او قداست این بتها مانع اندیشیدن در ماهیت و کنه آنها می‏شد. آدمی به جای تحلیل و علت‏یابی رخداد‌ها، بسنده می‏کرد به اینکه حوادث بنا بر اراده‏های علْوی جریان دارد. اگر احترام آنها بر او واجب است، به ناچار کمتر از آن است که رازشان را دریابد. بنابراین در خود این جرأت را نمی‏دید که از زیر سلطۀ طبقه‏ای از مردم که اعتقاد داشت قداست خدایان را دارند، به درآید.

او اعتقاد داشت که اوضاع جهان ثابت است و دگرگونی نمی‏پذیرد. نظام‌های مقدس است که مشکلات را آفریده و با مقدراتش بازی می‏کند و چون چیزی نداشت که با او برابری کند، از روی درماندگی و به سبب رنجی که از آن می‏برد، نزدیکش شد. این نظام شرک‏آلود در خدمت بتهایی از بشریت بود، مانند طبقات بزرگان و اشراف از شاهان و شاهزادگان و ثروتمندان. افزون بر این، انسان هر خرافه‏ای را باور داشت. این خرافه‏‌ها را بر فلسفۀ سستی که با ظواهر طبیعت پیوند داشت، بنا می‏کرد. اگر قمر در برج عقرب بود، آن را شوم می‏پنداشت و دست از حرکت و کار می‏کشید؛ می‏ترسید به شری از سوی خدا دچار شود، زیرا که در آن زمان مزاج این خدا مضطرب و در معرض بحران‌های عصبی است! نیز بتهایی از عادت و سنت می‏پرستید. این سنت و عادت، سنگین‏ترین غل و زنجیر‌ها بر آدمی و پر اثر‌ترین چیز‌ها در جمود و واپس‏ماندگی او بودند. ذات او بزرگترین بتها بود و چه‌بسا همچنان باشد.

 

فضایل انسان

انسان در فراز و فرودهای تاریخ چنین بود و بدین‌گونه اجتماعش شکل گرفت. در آن دوران‌ها انسان فضایلی هم داشت. یکی این بود که به تجاربش آگاه بود و از نتایج آنها سود می‏برد. رفته‏رفته بنا بر قوانین مسلم پیشرفت کرد، قوانینی که ما آنها را الهی می‏دانیم و دیگران مادی‏اش می‏خوانند. وقتی فلسفه به صورت قوام‏یافته و پخته ظهور یافت، فلاسفه ندای آزادی انسان را از زنجیر‌هایش سر دادند و مردم را به شکستن بتهای گوناگونشان فراخواندند. اما واپس‏گرایان و سوداگرانِ عقیده انگ الحاد و کفر بر آنان زدند و دعوتشان را با منزوی کردنشان ناکارآمد کردند. آنچه به منزوی شدن فلاسفه کمک کرد، این بود که آنان عقل را مخاطب می‏ساختند نه دل را. کمتر کسی از مردم تحت‌تأثیر این زبان قرار می‏گیرد و به آن پاسخ می‏گوید. از این‌ رو، دیگر برای پیشرفت اجتماعی و به کمال رساندن انسان چاره‏ای جز دخالت خدای سبحان نبود.

 

پیامبران و نه فیلسوفان

کار رسولان در اثربخشی، به‌کلی با فلاسفه متفاوت بود، چراکه پیامبران عقل آدمیان را در چارچوب وجدانشان مخاطب می‏ساختند. دین چنان‌که متخصصان با الهام از پیامبر تعریف کرده‏اند، «فطرتی است که انسان را به خالقش پیوند می‏دهد» و دعوت الهی از این فطرت آغاز شد. این بینش بزرگترین عامل توفیق انبیا در رسالت به حقشان بود. ارتباط غریزی میان آدمی و خدایش، رسالت انبیا را آسان می‏ساخت؛ اما در رسالت فلاسفه سودی نداشت. در حالی ‌که فیلسوفان خود را تنها و آسیب‏پذیر می‏دیدند، پیامبران در ژرفای احساسات مقدس و اصیل آدمیان جای داشتند. هرگاه مردم برای حفظ سنت یا امری موروثی به آنان جفا می‏کردند، دعوت از دریچۀ ایمان به خدا به درون آنان راه می‏یافت. رسالت همه انبیا یکی است و اختلافشان تنها به ادوار زندگی بسته است، ادوار زندگی با توجه به تکامل و تکوین. جوهر انقلاب پیامبران بر ضد بت‏پرستی، به هر شکلی که باشد، در مراحل و ادوار مختلف تفاوتی نمی‏کند؛ زیرا که آنان رهبرانی رهایی‏بخش‌اند، به دقیق‏‌ترین معانیی که ما امروز از این دو واژه (یعنی رهبر و رهایی‏بخش) درمی‏یابیم. گزاف نیست اگر بگوییم که حضرت محمد(ص) بزرگترین پیامبر است و انقلاب او بزرگترین انقلاب. این بیان واقعی این انقلاب است و نتایج این انقلاب و تاریخ، این را ثابت کرده است. در این گفتار برآنیم که عظمت پیامبر(ص) را با برخی کارهای قهرمانانه‏اش برای آزادساختن بشر از بند‌ها و بتها به سوی جهان بهتر برشمریم.

یکم: پیامبر(ص) در جهانی که فرقه‏‌ها و گرایش‌های متفاوتی در آن بودند، دعوت خود را بر «توحید» بنیان نهاد. در دنیا خدایانی برساخته بودند که خود منجلاب‌های تفرقه و رسوایی و نادانی بودند. پیامبر اسلام(ص) در دعوت رهایی‏بخش خود با سختی‌هایی روبرو شد که خود، در حالی که او فداکار و شکیبا بود، چنین می‏گوید: «هیچ پیامبری آن‌چنان‌که من آزار دیدم، آزرده نشد.» او با رد شرک و زشت شمردن بت‏پرستی دعوتش را برای ژرفا بخشیدن به این اصل جامع رسالتش (یعنی توحید) آغازید. تا اینکه در یوم‌الفتح پیروزی درخشانش را به اوج رساند و علی، جوانمرد اسلام، را بر شانه‏‌هایش بلند کرد. خداوند با این پیروزی، او را برتری بخشید. در آن روز علی(ع) دستان خود را زیر بزرگترین بت ـ هبل ـ برد و آن را از ریشه برکند. بتهای کوچک را نیز برکند تا با نابودی آنها نظام شرک را از میان ببرد.

پیامبر(ص) در نبرد با شرک، به از میان بردن ظواهر شرک بسنده نکرد، بلکه در سنگرگاه‌های اصلی آن، یعنی جانها و دلها، به مبارزه با آن پرداخت و جانها و دلها را از نگرانی‌ها و وسوسه‏‌ها پاک کرد. پیامبر(ص) می‏فرماید: «شرک پنهان‏‌تر است از جنبش مورچه‏ای سیاه بر تخته‌سنگی در شبی تیره.» چه انگیزه‏ای نیرومند‌تر است از حس خطر از پیروی شرک و مقابله با اثرش در راههای تاریک و لانه‏های پنهان آن و چه نیرویی بهتر از این احساس با خطر کمین‏کرده در درون سینه‏‌ها و جان‌ها مقابله می‏کند؟ پیامبر(ص) در سال نهم هجری گروهی متشکل از علی(‏ع) و خلیفه اول را با آیاتی از سورۀ برائت روانه کرد و آغاز نبردی بر ضد الحاد را اعلام کرد که در آن سستی و نرمش راه ندارد. خورشید و ماه را از عرش الهی تا جایگاه بندگی برای خدا پایین آورد. او گفت که خورشید و ماه و دیگر موجودات تحت فرمان خدا هستند و هرگاه خداوند برای آنها خیر و نفعی بخواهد،

خیر و نفع بیشتری به انسان می‏رسد. پیامبر(ص) در دعوتش در برابر فریب‌ها و تهدید‌ها، نه سستی ورزید و نه نرمش نشان داد. در برابر آنها قد برافراشت و گفت: «به خدا سوگند اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارند تا از رسالتم دست بردارم، چنین نمی‏کنم.»

آنچه طبری و ابن‏حجر به نام افسانۀ غرانیق نقل کرده‏اند، بسیار شگفت‏انگیز است. برای بی‏پایگی این روایت کافی است آن را با رسالت و سیرۀ حضرت بسنجیم. آنان نقل کرده‏اند که در سال پنجم هجری ستمها بر مسلمانان گران آمد. سرانجام پیامبر(ص) به گروهی دستور داد به حبشه هجرت کنند. پیامبر آرزو داشت که آیه‏ای بر او نازل شود و به او اجازه دهد تا با ستمگران و بتهای آنان خوش‏رفتاری کند. سپس سورۀ نجم نازل شد. پیامبر آن را برای مردم خواند؛ وقتی به این دو آیه رسید: «أفرأیتم اللات و العزّی. و مناه الثالثه الأخری» (نجم، ۱۹ـ۲۰). بر زبانش جاری شد: «آنها غرانیق بلندمرتبه هستند و از آنها امید شفاعت می‌رود!» مشرکان شادمان شدند؛ چه، مشاهده کردند که پیامبر به خدایانشان احترام می‏گذارد و در کار‌ها شریک خداوندشان می‏داند! آنان روایت کرده‏اند که پس از وحی و شب‏هنگام که پیامبر تنها ماند، آنچه را بر زبانش جاری شده بود ناپسند شمرد و مسئله را دوباره به حال نخستینش برگرداند.

 

پاسخی به این افسانه

۱. در سند این روایت کسی همچون محمد بن ‌کعب هست که در هنگام نزول سورۀ نجم متولد نشده بود. او دو سال پیش از وفات پیامبر(ص) به دنیا آمد. همچنین در میان راویان کسانی وجود دارند که به حبشه مهاجرت کرده بودند. محمد بن‌ قیس از آن جمله است. حتی یک راوی هم ندیده‌ایم که در زمان این رویداد حاضر بوده باشد.

۲. بخاری و دیگر محدثان و سیره‏نویسان سجده‏های پیامبر(ص) در سوره نجم را گفته‏اند، اما به افسانۀ غرانیق اشاره‏ای نکرده‏اند.

۳. قاضی عیاض تصریح کرده داستان غرانیق ساختۀ زنادقه است و فقها و گروهی از محدثان نظر او را پذیرفته‏اند.

۴. حتی با چشم‏پوشی از آنچه گفته شد، قرآن خود بطلان داستان را ثابت می‏کند. آیات سورۀ نجم آشکارا لات و عزی و منات را به ریشخند می‏گیرد. در آیات آمده است: «ان هی الا أسماء سمّیتموها أنتم وآباؤکم…: اینها چیزی نیستند جز نامهایی که خود و پدرانتان به آنها داده‏اید. و خداوند هیچ دلیلی بر آنها نفرستاده است. تنها از پی گمان و هوای نفس خویش می‏روند و حال آنکه از جانب خدا راهنمایی‌شان کرده‏اند.» (نجم، ۲۳) این آیه چگونه با این افسانه جمع‏شدنی است؟ خداوند در آغاز سوره می‏فرماید: «قسم به آن ستاره چون پنهان شد، ما ضلّ صاحبکم و ما غوی. و ماینطق عن الهوی: یار شما نه گمراه شد و نه به راه کج رفته است و سخن از روی هوی نمی‏گوید. نیست این سخن جز آنچه بدو وحی می‏شود. او را آن فرشته بس نیرومند تعلیم داده است.» (نجم، ۱ـ ۵)

دوم: پیامبر(ص) مردم را از یک الوهیت خیالی رهاند. برای نخستین بار در تاریخ، اندیشه را به نیکو‌ترین شکل آزاد و از ویرانۀ بتها راهی به علم گشود. دیگر دریا‌ها و کوهها و ستارگان حریم‌هایی نبودند که فکر فقط با زنجیرهای سنگینی از قداست می‏توانست به آنها نزدیک شود. پیامبر مسلمانان را به فراگیری علم فراخواند تا آن را برای خیر آدمی به کار گیرند. آنان را به گشودن قفلهای طبیعت به یاری تأمل و تجربه فراخواند. دستور داد تا «علم بیاموزند حتی اگر در چین باشد.» دستور داد «از گهواره تا گور در کسب دانش پایداری ورزند و تلاش کنند.» راه را بر شیادی و خرافه‏سازی بست و اجازه نداد تا ساده‏اندیشان عقاید مبهم را در پوششی از تقدس و ترس بپذیرند، چنان‌که در اروپا وضع چنین بود.

سوم: پیامبر(ص) برای برپایی جهان واحد و اجتماع بر‌تر همۀ قید‌ها را در یک وسعت بی‏سابقه و بی‏همتا درهم شکست. او نخست اعلام کرد: نظام فاسد اثر مستقیم رفتار و سلوک آدمی است. اگر انسان نظام برتری بخواهد، چنین چیزی به دست خواهد آمد. گفت: «ان الله لا یغیّر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم: خدا چیزی را که از آن مردمی است، دگرگون نکند تا آن مردم خود دگرگون شوند.» (رعد، ۱۱) همچنین گفت: «ظهر الفساد فی البرّ و البحر بما کسبت أیدی الناس…: به سبب اعمال مردم، فساد در خشکی و دریا آشکار شد تا به آنان جزای بعضی از کار‌هایشان را بچشاند، باشد که بازگردند.» (روم، ۴۱) نیز تصریح کرد هر جا که بوی ظلم استشمام ‏شود، باید بر ضد آن انقلاب کرد و مردم را به مقابله با طاغوتیان و ستمگران فراخواند: «و لا ترکنوا الی الذین ظلموا…: به ستمکاران میل مکیند که آتش بسوزاندتان. شما را جز خدا هیچ دوستی نیست و کسی یاری‌تان نکند.» (هود، ۱۱۳).

همچنین برابری در حقوق و واجبات را وضع کرد. پس میان آدمیان اختلاف طبقاتی و فرقی نیست مگر در علم و عمل و تقوا. در سلسله‌مراتب آدمیان، ‌نژاد و ثروت جایگاه و اعتباری ندارد. فرمانروایان همچون دیگران، در برابر خدا بر چیزی توانا نیستند: «قل اللهم ملک الملک…: بگو: بارخدایا تویی دارندۀ ملک. به هرکه بخواهی، ملک می‌‌دهی و از هرکه بخواهی، می‌‌ستانی. هر کس را که بخواهی، عزت می‌‌دهی و هرکسی را که بخواهی، ذلت می‌‌دهی.» (آل عمران، ۲۶) شیفتگان بندگی ثروت آرزو داشتند که وحی بر قارون عرب، ولید بن ‌مغیره یا دوستش عمره‌بن‌مسعود ثقفی نازل شود: «گفتند: چرا این قرآن بر مردی از بزرگمردان آن دو قریه نازل نشده است؟ آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می‏کنند؟ حال آنکه ما روزی آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم می‌‌کنیم.» (زخرف، ۳۱ ـ۳۲).

چهارم: پیامبر مصرانه با خدایان شرک، چه از سنگ و چه بشری، تحدّی می‏کند، هستی و بی‏پایگی آنان را می‏نمایاند و در انداختن آنها از ارزش و اعتبار پیروز می‏شود: «ای مردم، مثلی زده شد، بدان گوش دهید: کسانی که آنها را به جای الله به خدایی می‌‌خوانید، اگر همه گرد آیند، مگسی را نخواهند ‏آفرید و اگر مگسی چیزی از آنها برباید، بازستاندنش را نتوانند. طالب و مطلوب هر دو ناتوانند!» (حج، ۷۳). چه ‌بسا قصه عربی بادیه‌نشین پرمعنا‌ترین چیزی باشد که از پیامبر برای زدودن ترس مردمان و درهم شکستن هیبت غیر حق از اذهانشان روایت شده است. بادیه‏نشینی متحیرانه به عظمت پیامبر اقرار کرد، همچون بندگان در برابر پادشاهان؛ پیامبر(ص) مهربانانه گفت: «من فرزند زنی از قریشم که خرده گوشت می‏خورد.»

پنجم: شدت موضع پیامبر(ص) در برابر تطیّر و تفّأل و تنجیم، کمتر از ستیز او در برابر دیگر اوهام و خرافات نبود. در برخی جنگها پیامبر(ص) را به گمان طالع نحس، از رفتن به نبرد نهی می‌کردند؛ اما او روانه جنگ می‌شد و طالع نحس را به طالع سعد بدل می‌کرد و می‌فرمود: «نه نحسی‌ای هست و نه دشمنی‌ای». می‌گفت: «با روز‌ها دشمنی مورزید، و الا با شما دشمنی می‌ورزند». همچنین می‌گفت: «هر کس به سنگی ایمان بیاورد، خداوند با او محشورش می‌کند.»

ششم: پیامبر(ص) در برابر عادات و سنتها‌‌ همان موضع پیشین را داشت. سنت گذشتگان را تحت تأثیر تحولات زمانه معرفی کرد. پس نباید سنتها را به بت و خدای برساخته تبدیل کنیم و به آنها تقدس بخشیم. خود پیامبر در موضوع فرزندخوانده‏اش زید، و دخترعمه‏اش زینب، با یک تشریع اسلامی آسان، یکی از مخاطره‏آمیز‌ترین و دشوار‌ترین رسمها را نفی کرد. نیکوست که در این باره به تفسیر شیخ محمد عبده و دیگران رجوع کنیم تا مفصلا از حکمت تشریع در این حادثه بر ضد بت عادت آگاهی یابیم.

هفتم: تنها بت بزرگتر که‌‌ همان خودخواهی است، باقی ماند. معروف است که رهایی از آن را «جهاد اکبر» خواند. در قرآن آمده است: «أفرأیت من اتخذ الههُ هواه…: آیا دیده‌ای آن کس را که هوسش را چون خدای خود گرفت و خدا از روی علم، گمراهش کرد و بر گوش و دلش مهر نهاد و بر دیدگانش پرده افکند؟ اگر خدا هدایت نکند، چه کسی هدایتش خواهد کرد؟ چرا پند نمی‌‌گیرید؟» (جاثیه، ۲۳).

منبع: روزنامه اطلاعات

 

اخبار مرتبط :

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ثبت گزارش

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما