به آن مردم دیده روشنایی… / آذرمیدخت صفوی

1397/8/5 ۰۸:۳۵

به آن مردم دیده روشنایی… / آذرمیدخت صفوی

جناب آقای دکتر مهدی محقق، پاسدار محترم میراث گرانقدر فکر و فرهنگ ایران، استاد ارجمند و برجسته و سرور گرامی همه ما ازخداوندان علم و فضیلت و نخبگان و فرهیختگان کشور شریف ایران می باشند که با سعی فراوان و کوشش‌های پیاپی خود، شمع علم ادب را روشن و تابنده نگاه داشته اند.

 

در قدردانی از زحمات علمی و ادبی استاد دکتر مهدی محقق

جناب آقای دکتر مهدی محقق، پاسدار محترم میراث گرانقدر فکر و فرهنگ ایران، استاد ارجمند و برجسته و سرور گرامی همه ما ازخداوندان علم و فضیلت و نخبگان و فرهیختگان کشور شریف ایران می باشند که با سعی فراوان و کوشش‌های پیاپی خود، شمع علم ادب را روشن و تابنده نگاه داشته اند.

شخصیت ایشان، نه فقط در ایران و هند، بلکه در سراسر جهان برای دوستداران زبان و ادبیات فارسی از موهبت‌های ایزد متعال است و آثار نفیس و ارزشمند ایشان در موضوع‌های مختلف گنجینه ای از علم ودانش می باشد و مقالات و افکار و ارشادات و راهنمائی‌های ایشان که نصیب مان شده است، برای شناختن و شناساندن و زنده نگهداشتن فرهنگ و تمدن و علم و ادب سرزمین بلند آوازه ایران و حفظ و ترویج آرمان‌های و الای بشریت و انسان دوستی، ما را موفق‌تر می سازد:

جرس را تیز تر می خوان

چوذوق نغمه کم یابی

پس از عرض نیاز و تسلیم، لازم می داند تبریک و تهنیت هرچه بیشتر خدمت قدردانان و مرتبه شناسان و صاحبان علم و ادب ایران پیشکش شود که به وظایف مقدس و والای خود به نحو مطلوب و شایسته عمل می نمایند و به پاس خدمات ارزنده جناب آقای دکتر سیدمهدی محقق در راستای علم و دانش و فرهنگ و مساعی جمیله ایشان راجع به نقد و تحقیق و تدوین و تصحیح و انتشار متون و به اعتراف کوشش‌های برجسته ومتداوم آن محقق گرامی که ماشاءالله اسم بامسمی می باشند، در زمینه مطالعات فارسی و پژوهش در تاریخ و ادیان و فلسفه وادبیات و زبان‌شناسی، مراسم تجلیل و بزرگداشت این شخصیت بزرگوار و محترم را ترتیب می دهند. با غالب دهلوی که عاشق زبان و شعر فارسی بوده، همنوایی می کنم که گفت(ترجمه اردو به فارسی از بنده است):

نه من جواهر طرف کلاه تو نگرم

به اوج طالع لعل و گهر نگاه کنم

فرخّی طالع خود را می سرایم که در ردیف ارادتمندان جناب آقای دکتر محقق، البته که در صفّ‌نعال، جا دارم و بنده را شایسته این سعادت دانستند که در این موقع، سلام و سپاس و تهنیت خود را خدمت ایشان عرض نمایم.

اما واقعیت این است که آنچه راجع به خدمات پر ارج جناب آقای دکتر محقق اینجا به تقدیم می رسد، فقط همانقدر است که در بساط کاغذ و خامه می گنجد و شمه ای است از گنجینه و قطره ای است از بحر زخار. وگرنه پایه علمی و مرام و مز ایای اخلاقی و سجایای ذهنی ایشان بالا تر و بسیط تر از آن است که همچون منی لب به وصفش و ثنایش تواند گشود:

دامان نگه تنگ و گل روی تو بسیار

گلچین بهار تو ز دامان گله دارد

کاوش‌های علمی وپژوهشی جناب آقای دکترمهدی محقق برای توسعه و ترویج فرهنگ و ادب، حاوی جنبه‌های گوناگون و متنوع می باشد. تخصص ایشان در رشته الهیات و زبان و ادبیات فارسی است،اما تصنیفات و تالیفات و مقالات این دانشمند فرزانه، فقط به این دو رشته محدود و محصور نمی باشد.

حقیقت آن است که آثارجناب محقق، تقریباً همۀ ارزش‌ها و موضوع‌های اصیل و مهم دانشوری را احاطه کرده و در کنارهم جا داداه است؛ مثل: تاریخ و تنقید و فلسفه و زبان شناختی و دستور و صرف و نحو و منطق و فقه ادیان و سبک شناسی و تفهیم و تشریح متون و مباحث لغوی و اخلاقی و هر منوتیکی و…..

همه این موضوعات، متقاضی مطالعه و تعمق و دقت نظری مخصوص به خود است. آقای دکتر محقق، مثل یک متخصص برجسته وارد این مباحث متنوع می‌شوند و با تجزیه و تحلیل جزئی و کلی مطالب، به مخ و معنای آن می پردازند و توضیح می‌دهند. خواننده از دقت نظری و معنی یابی ایشان، هم استفاده می کند و هم لذت می برد.

علاوه بر فارسی،آقای دکتر بر السنه مختلف مانند عربی و انگلیسی و بعضی از زبانهای اروپائی هم تبحر کامل دارند. تعداد کتابهای او اعم از تالیف وترجمه و تدوین و تصحیح متون ومجموعه مقالات فارسی و عربی و انگلیسی متجاوز بر صد وپنجاه می باشد.

مقالات وی، نه فقط در ایران، بلکه در مجلات علمی کشور‌های مختلف،از جمله هند و انگلستان و فرانسه و آمریکا و ایتالیا و هلند و ترکیه و افغانستان و مصر و آسیای میانه و پاکستان، چاپ و منتشر شده است. بعضی از آثار وی عبارتند از :

*صرف و نحو و قرائت عربی سه مجلد

*پانزده قصیده از ناصر خسرو

*تحلیل اشعار ناصر خسرو

*لسان التنزیل- فهرست الفبای قرائت

*الشکوک علمی جالینوس بامقدمه عربی و انگلیسی و فارسی

*دیوان ناصر خسرو

*ترجمه انگلیسی شرح غرر الفراید بامقدمه فارسی و انگلیسی منطق و مباحث الفاظ

*هزارو پانصد یادداشت درمباحث لغوی و ادبی و تاریخی و فلسفی وکلامی و تاریخ علوم و….

*هفت مجموعه «بیست گفتار» در مباحث‌ علمی وادبی و فلسفی وغیره.

از عناوین بالا کاملاً مشحون و هویدا می شود که صحنه کارهای تحقیقی و ادبی و علمی – پژوهشی آقای دکتر محقق چقدر وسیع و گسترده است و با بررسی و مطالعه آثار تحقیقی ایشان،چه بسا که راههای تازه در شناخت فرهنگ و ادب ایران وتاریخ و فکر اسلامی گشوده می شود.ایشان می کوشند تا موجبات آگاهی از تمدن اسلامی و شعر و ادب فارسی را برای جهانیان فراهم سازند و آثار وی، واسطه تعاملِ افکار و تبادل اطلاعات گران ارج علمی و ادبی می باشد و نشانگر عشق و وابستگی ایشان به مظاهر پرافتخار ملی و فرهنگی است که برای حیات و جاویدانی بودن فضایل و برگزیدگی‌های هر کشور وملت لازم است.

آقای دکترمهدی محقق، سمت‌های متعدد ومهم،از جمله سرپرستی انجمن مفاخر و آثار فرهنگی ایران، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران، رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، مدیر مؤسسات مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل، کانادا(ادامه دارد)، مدیر عامل بنیاد دائرة المعارف اسلامی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لندن، استاد ممتاز فلسفه اسلامی مالزی، ریاست میراث فرهنگی ایران وغیره را به عهده داشته اند.

بنده با کمال خوشحالی و عرض ارادت می‌خواهم عرض کنم سالهاست که افتخار ملاقات و آشنایی با جناب آقای دکتر مهدی محقق را داشته ام و ایشان همیشه برمن لطف می فرمایند و تشویق می کنند:

شاد باد آن کس که یاد از دوستداران می کند

آنچه باران با زمین تشنه کرد آن می کند

انجمن استادان فارسی سراسر هند که بنده ریاست این انجمن را به عهده دارم، مدیون منت و مرحمت‌های آقای دکتر محقق می باشد. از وقتی که انجمن استادان فارسی بنا شده، ایشان همواره ما را راهنمایی فرموده و همت سرخوردۀ ما را برمی‌انگیخته‌اند و برای شرکت در کنفرانس بین المللی انجمن که سالیانه برگزار می‌شود، تشریف آورده اند.

سخنرانی‌های فاضلانه ایشان برای تمامی شرکت کنندگان، موجب استفاده و بهره مندی می باشد. باید تذکر داده شود که هدف از برگزاری همایش انجمن استادان فارسی هند، ترویج و گسترش زبان و ادبیات فارسی و احیای آتیه درخشان آن در کشور هند بوده و هست. علت غایی و مقصد نهایی ما از تشکیل کنفرانس انجمن، جلب توجه عموم مردم هند، نه فقط اساتید و پژوهشگران فارسی، به اهمیت و ارزش و سهم این زبان شیرین و غنی در علوم و ادبیات و السنه و فرهنگ و تاریخ هند است.

بنابراین، ما سعی می کنیم همایش سالانه انجمن، نه فقط در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های شناخته شده و معروف و در شهر‌های بزرگ مثل دهلی و حیدرآباد و بمبئی وغیره برگزار شود، بلکه در قصبه‌ها و شهر‌های کوچک مانند بیجاپور و مرشد آباد و رامپور وغیره نیز تشکیل داده شود. دیهی است که بعضی از این شهرهای کوچک، هتل‌های پنج ستاره ای مجهز با وسائل لازم برای میهمانان گرامی مثل آقای دکتر محقق ندارد و امکان مسافرت با هوا پیما هم به این شهر‌ها نیست.

جناب آقای دکتر محقق باوجود این زحمت‌ها که اصلاً به آن عادت ندارند، با کمال میل و خوشنودی در کنفرانس شرکت می نمودند و غذا‌های تند و پر از فلفل هند را صرف می فرمودند، در اتاق‌های بدون کولر و شوفاژ می خوابیدند و زمستان پرسوز و گرمای سوزنده هند را تحمل می کردند، اما هیچ وقت از ما گلایه نفرمودند. وجود مسعود و با برکت ایشان موجب افتخار و تشویق همۀ شرکت کنندگان است و سخنرانی‌های پر مایه ایشان پایه علمی کنفرانس را بالا می برد.

وقتی که بنده با کمک دولت هند و راهنمایی دوستداران فارسی در هند وایران، مرکز تحقیقات فارسی را در دانشگاه اسلامی علیگر بنا نهادم که باعنایت خداوند متعال حالا یکی از مراکز مهم و شناخته شده پژوهش و مطالعات فارسی می باشد، آقای دکتر مهدی محقق بسیار خوشحال شدند و به بنده تبریک و شادباش گفتند و تشویق فرمودند و چندین مرتبه از مرکز تحقیقات فارسی بازدید نمودند.

دوستان گرامی باید خدمتتان عرض کنم که بین دهلی و علیگر ما جاده ای داشتیم پر از گود وگودال که جناب آقای دکتر حداد عادل آن را به «اژدهای دهن باز» تشبیه کرده بودند! (خدا را شکر حالا اوضاع عوض شده و به جایش یک بزرگراه پهن و خوب درست شده است.) باوجود این، آقای دکتر محقق با بزرگ منشی و خرد نوازی که غریزۀ طبیعی ایشان می باشد، هیچ وقت دعوت بنده را برای شرکت در سمینار بین المللی مرکز تحقیقات فارسی رد نکرده و مرتباً به عنوان میهمان ویژه در سمینار ما شرکت کرده اند و نطق کلیدی را ارائه داده اند.

قبول این زحمت‌ها، نه فقط نشانه بارز از تواضع و مرحمت و رفتار نجیب و علو فطرت ایشان است، بلکه حاکی از عشق وعلاقه فوق العاده ایشان به حفظ و ترویج مآثر قومی خود و زبان وادبیات فارسی است:

رشته‌ا‌ی در گردنم افکنده دوست

می برد هر جاکه خاطر خواه اوست

ایشان بیشتر از پنجاه کتاب خود را به کتابخانه مرکز تحقیقات فارسی اهدا نموده اند که ما آنها را عزیز و گرامی می داریم و اساتید و دانشجویان و پژوهشگران، نه فقط از زبان و ادبیات فارسی، بلکه از رشته‌های مختلف، مرتباً از آنها استفاده می کنند. اسامی بعضی از کتاب‌ها چنین است :

*دیوان ناصر خسرو

*اشتر نامه منسوب به شیخ فرید الدین عطارنیشابوری

*ابن هندو پزشک وفیلسوف طبرستانی و کتاب مفتاح‌الطب او

*شرح بیست و پنج مقدمه در اثبات باری تعالی

*دیوان اشعار حکیم ناصر خسرو قبادیانی

*مجموعۀ متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران

*جرّاحی و ابزارهای آن

*آرام نامه ،مجموعه مقالات علمی و ادبی تقدیم شده به استاد احمد آرام

*شرح غررالفراید معروف به شرح منظوم حکمت

* و………….

ما افتخار داریم که یکی از مقاله‌های بسیار پرارزش جناب آقای دکتر مهدی محقق با عنوان: «مقام علمی بیرونی و عنایت او به هند» را در مجموعه سخنرانی‌های سمینار مرکز تحقیقات فارسی به چاپ رسانیده ایم. در این مقاله، ایشان وارد بحث‌های بسیار دقیق و فاضلانه می شود؛ مثل فلسفه‌های یونانی وهندی؛ایرادات ابوریحان بیرونی بر معاصران خود و پرسش‌ها وپاسخ‌های میان او و ابن سینا مبنی بر ایراداتی که بیرونی بر کتاب السماء والعالم ارسطو دارد و مشتمل بر ده پرسش است،بحث مسئله آن و زمان از بیرونی بر پایۀ اندیشه هندیان ومقایسه عقاید هندیان با فکر حکمای هفت گانه یونان، عقیده تناسخ و بت‌پرستی هندوان و یونانیان، آداب و رسوم و علوم هند به ویژه ریاضیات و نجوم آنان وغیره.

دکتر محقق، نه فقط آراء و افکار بیرونی را بیان می‌کند، بلکه مانند یک فیلسوف اندیشمند و فاضل متبحر، به تشریح و تفسیر و نقد و تحلیل مفصل آراء و افکار و عقاید مختلف فلسفیانه و دینی و تاریخی می پردازد.

چند سال پیش، مرکز تحقیقات فارسی خطبۀ توسیعی جناب آقای دکتر مهدی محقق،روی موضوع «روابط فرهنگی و ادبی بین هند و ایران» را برای استادان و دانشجویان دانشگاه اسلامی علیگر ترتیب داد. آقای دکتر در نطق دانشمندانه و فاضلانه خود فرمودند که پیوند‌های قدیمی و ناگسستنی و بسیار بسیط و پربار بین دو کشور همسایه ومتمدن از بدو تاریخ وجود دارد که کم نظیر یا شاید بی نظیر باشد و این پیوند‌های روحی و فکری و فرهنگی و ادبی و لسانی دست‌آوردهای مهم و پرمایه را نشان می دهد و منجر شده است به ایجاد یک فرهنگ مشترک و انسان دوست که مارا برای نیل به حصول اهداف اعلای بشریت و ادار می سازد.

ایشان توضیح دادند که عرفان و تصوف ایرانی با افکار «باگتی» هند مخلوط شده و شعرا و صوفیان هند از این آمیخته فکری و فرهنگی استفاده کرده، هزاران هزار آثار و تالیفات را به زبان فارسی به وجود آورده اند. آقای دکتر اشاره کردند که بدون آشنایی با زبان فارسی و توسل به متون و مآخذ فارسی، مردم نمی توانند با تاریخ و فرهنگ هند اطلاعات معتبر به دست بیاورند. کتب تاریخ مثال تاج المآثر و تاریخ فیروزشاهی و طبقات ناصری و آئین اکبری و تاریخ فرشته و منتخب التواریخ و سیر المتاخرین و شاه جهان نامه و چچ نامه وصد‌ها کتاب تاریخ، اساس و مدار تحقیق و پژوهش در احوال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و فکری و ادبی هند محسوب می شود.

برای اخذ اطلاعات دربارۀ تاریخ قرون وسطای هند، مؤرخین و مستشرقین سراسر جهان ازمنابع فارسی یا تراجم آن استفاده می کنند. ایشان شرح دادند که بسیاری از کتب‌ دینی هندوان هم به زبان فارسی ترجمه شده است؛ مانند اپانشد و رامائن و باگوت گیتا و مهابارتا و اتهربن و جوگ بشست.

دکترمحقق در سخنرانی خود، ویژگی‌های سبک هندی را هم بیان نمودند و اظهار داشتند که سبک هندی از اختلاط نتیجۀ تعامل فکری و لسانی و فرهنگی ایران و هند صورت گرفته است.

مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسلامی علیگر (هند)افتخار دارد که در سال ۲۰۰۹میلادی، مطابق با ۱۳۸۷شمسی،به پاس خدمات پر ارج جناب آقای دکتر مهدی محقق، تقدیرنامه و لوح یادبود خدمت ایشان تقدیم نمود. لوحه یادبود و سپاسنامه را رئیس دانشگاه اسلامی علیگر در حضور مقامات علمی دانشگاه و اساتید و شرکت کنندگان همایش بین المللی مرکز تحقیقات به عنوان«نقش زبان و ادبیات فارسی در میراث مکتوب هند» به آقای دکتر تقدیم کردند. متن تقدیر نامه و عکس از آن موقع پیوست است.

در آخر، پیشنهاد بنده این است که مسؤلین مربوط با کمک و راهنمایی مقامات عالیه دولت جمهوری اسلامی ایران، به تاسیس یک صندلی ویژه در دانشگاه با بودجه ای مخصوص برای مطالعات و بررسی و تحقیقات در زمینه آثار و کارهای پژوهشی جناب آقای دکتر مهدی محقق اقدام نمایند و با چاپ‌های عدیده ای از تالیفات و تصنیفات ایشان، وسائل تحقیقات را کاملتر

سازند.

از طرف خودم و از طرف انجمن استادان فارسی سراسر هند و همه اعضای مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسلامی علیگر، توفیق بی شمار ایشان را با درازی عمر و صحت و سلامتی و خوشی و تندرستی از درگاه خداوند متعال مسالت می نمایم.

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

که هرچه بر سر ما می‌رود ارادت اوست

 

* پروفسور آذرمیدخت صفوی؛ رئیس انجمن استادان فارسی سراسر هند و مشاور اعزازی و بنیانگذار مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسلامی علیگر- هند

 

منبع: روزنامه اطلاعات

نظر دهید
نظرات کاربران

کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.

گزارش

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: