عنوان :لب التواریخ

از امیر یحیی بن عبداللطیف حسینی قزوینی (885 -962ق/ 1481- 1555م). در سالهای 944-957ق، به دستور ابوالفتح بهرام میرزا پسر شاه اسماعیل صفوی، در چهار «قسم» نگاشته است. قسم یكم، پیامبر و امامان، دو فصل: (1. پیامبر، 2. امامان). قسم دوم، پادشاهان پیش از اسلام، چهار فصل: (1. پیشدادیان، 2. كیانیان، 3. ملوك الطوایف، 4. اكاسره، ساسانیان).
قسم سوم، پادشاهان پس از اسلام، در 3 مقاله: (1. چهار خلیفه، 2. امویان، 3. عباسیان).
آنگاه شش باب. باب یكم، ایرانیان همروزگار عباسی، در یازده فصل:(1.طاهریان، 2. صفاریان، 3. سامانیان، 4. غزنویان، 5. غوریان، 6. خاندان بویه، 7. سلجوقیان، 8. خوارزمشاهیان، 9. اتابكان، 10. اسماعیلیان، دو شعبه، 11. قراختائیان كرمان).
باب دوم، مغولان. باب سوم، ملوك الطوایف پس از مغولان، 5 فصل. باب چهارم، تیموریان، باب پنجم تركان (قراقوینلو، آق قوینلو). قسم چهارم صفویان، كه مقصود اصلی این نگارش است.


آغاز:   حمد و سپاس خدای را كه سلاطین جهان بر آستانۀ عظمتش... اما بعد، این مختصری است در بیان احوال حضرت مصطفی و ائمۀ هدا.

انجام:   بر سبیل ایجاز، و دعای دوام دولت روز افزون مسكنة الختام گردانید. به دستخط...

منابع دیگر:   ذریعه 9/1310 كه مرگ او را 910 نوشته، همانجا 18/285 كه مرگ و تاریخ نگارش را بگونۀ دیگر آورده؛ نسخه‌ها 6/4186- 4188 (31 نسخه)؛ مشترك 11/1395 برای منابع و نسخه‌های بیشتر؛ استوری 1239؛ برگل 2/572-577؛ مشار، 4/4364 كه نشانی چاپ 1314خ را داده.

1458،   نستعلیق تحریری پخته، ذوالفقار علی، 27 ذیحجۀ 1280ق، به دستور حاج الحرمین محمدرضا، در سواد لكهنو هند، سربند و نشان شنگرف.

175 گ، 17 س، 19×10 سم‍ ، 5/24×5/13 سم‍ ، كاغذ نخودی، جلد مقوا گوشه و ته تیماج قهوه‌ای روشن.

نگارنده: امیر یحیی قزوینی

تاریخ نگارش:1280 قمری

موضوع: تاریخ,

زبان متن: فارسی

نوع خط: نستعلیق پخته تحریری

نوع جلد: مقوایی

نوع کاغذ: نخودی

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما