برچسب : فتوت

جوانمردی و فتوت / دکتر محمد استعلامی – بخش سوم و پایانی | ۸:۱۰,۱۳۹۸/۹/۱۳|

مراسم کمربستن یا شَدّ پس از چهل روز خدمت در تکیه یا لنگر جوانمردان صورت می‌گیرد و در آن، فرزند باید آب نمکی را که بسیار شور است، بنوشد و توجیه نوشیدن آب نمک هم این است که شوری ضد گوارایی است و سالک راه جوانمردان باید نشان دهد که برای تحمل بار مجاهدت، توانایی و بردباری دارد و نیز حق نمک و محبت پیر و یاران را همیشه خواهد شناخت.

جوانمردی و فتوت / دکتر محمد استعلامی - بخش دوم | ۸:۲۶,۱۳۹۸/۹/۱۰|

از منابع قدیم که بگذریم، در مقدمة مهران افشاری بر مجموعة فتوت‌نامه‌ها و رسائل خاکساریه، خلاصة آنچه جوانمردان در رساله‌های خود آورده‌اند فراهم شده، که باز نقل تمام آن بیرون از گنجایش این مقاله است؛ اما خطوط اصلی آن خلاصه را می‌توان بازگفت که جوانمردی شامل نامجویی، شکیبایی در برابر آزار دیگران، پاکدامنی، انصاف دادن و حرف حق را تصدیق کردن، نیکوکاری و خوش‌خُلقی و خوش‌رفتاری و مهرورزی، فداکاری برای دیگران و از خودگذشتگی و ایثار و دادن حق خود به دیگری، بخشندگی و سخاوت، میهمان‌نوازی بی‌تکلف که میهمان را شرمنده نکند، نادیده‌گرفتن خطای دیگران، وفاداری و وفای به عهد و پیمان، رازداری و نیز اینکه فقر راز حق است و راز حق را بر زبان نباید آورد

جوانمردی و فتوت / دکتر محمد استعلامی - بخش اول | ۱۰:۶,۱۳۹۸/۹/۲|

جوانمرد در لغت به معنای بخشنده، بلندنظر، باگذشت و فداکار است، و در ترجمه واژه‌های عربی جواد و سخی و کریم و فتی به کار رفته؛ اما از قرن چهارم و پنجم هجری در تاریخ اجتماعی ایران، جوانمرد و جمع آن جوانمردان، به گروه خاصی اطلاق شده است که پایبند آدابی و مسئولیت‌هایی هستند و در زندگی دیگران و خاصه طبقة محروم جامعه تأثیر مثبت دارند و شهرت دیگر آنها «فتیان» و «اصحاب فتوّت» است.

پیوند تصوف با فتوت / عباس کی منش | ۸:۵۹,۱۳۹۶/۱۱/۷|

گارنده بر آن است که پیوند میان تصوف را با فتوت بیابد. و پیام جهانی این دو مکتب را بررسی نماید. اگرچه هر دو مکتب ریشه در ایران باستان دارند و با تصوف هندی ‘ بودایی ‘ مسیحیت و سایر ادیان و فلسفه ها گره خورده اند.

طرحی برای بررسی خاستگاه ها و ریشه های فتوت در ایران | ۱۰:۴۴,۱۳۹۶/۸/۱۴|

فتوت یکی از عوامل اثرگذار در حیات معنوی، سیاسی و اجتماعی فرهنگ و تمدن ایران و جهان اسلام بوده است. توجه به ریشه ها و خاستگاههای این پدیدۀ مهم در تمدن اسلامی ما را در شناخت بهتر آن یاری می رساند.

فتوت در عصر ایلخانی / سمیرا بهزادی | ۸:۳۴,۱۳۹۶/۸/۳|

معنی لغوی فتوت، « بخشندگی، بخشش، مروت، جوانمردی و مردانگی» است. در اصطلاح اهل حقیقت آن است که خلق را به دنیا و آخرت از خویش نرنجانی. کف نفس از آزار رساندن به خلق، بخشش موجود، ترک شکایت از فقد موجود باشد.

زوال صوفی، افول جوانمرد | ۱۰:۴۹,۱۳۹۶/۶/۱۳|

فتوت و تصوف در گذر تاریخ ایران چه سرنوشتی یافتند

فتوت ایرانی در دوره ایلخانی / سمیرا بهزادی | ۸:۹,۱۳۹۶/۵/۳|

از جنبه‌های بسیار مهم تاریخ اجتماعی ایران، رواج آیین جوانمردی و تشکیل جمعیت‌های جوانمردان یا فتیان است. بنیاد این آیین و مسلک اجتماعی در ایران پیش از اسلام گذاشته شده و یادگار دوره‌ای است که امتیازات طبقاتی بر مردم سخت گران آمده و کسانی که ناکامی می‌کشیدند

بررسی و تحلیل گفتمان فتوّت در تاریخ اسلام از سدۀ چهارم تا سدۀ هشتم هجری قمری | ۱۳:۲۳,۱۳۹۶/۴/۳۱|

در تاریخِ اسلام، فتوّت در عرصۀ سیاسی- اجتماعی و بنا بر مقتضیات زمان و مکان، مفهومی سیال و گفتمان هایی متعدد داشته است. این مسئله اختلاف نظر مورخان و پژوهشگران را در مورد اهداف و مقاصد فتیان در پی آورده است.

فتوت به مثابه ساختار اجتماعی / کلود کاهن، ترجمه و تلخیص: علیرضا رضایت | ۸:۵۴,۱۳۹۶/۳/۱۷|

فتیان در دوران پیشا اسلامی و سده های نخستین اسلامی ، اصطلاح فتوت درزبان عربی وجود نداشت و فقط فتی ، آنهم به شکل مفرد بکار می رفت ، یعنی این واژه به (تک تک )افراد اطلاق می شد و نه گروه ها .

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما