برچسب : عبدالحسین-آذرنگ

به مناسبت سالگرد مشروطیت: چرا مشروطه، مشروطه نشد؟! / عبدالحسین آذرنگ | ۱۳:۳۵,۱۳۹۷/۴/۱۶|

کسانی که با تاریخ سر و کار حرفه‌ای‌تری دارند، معمولاً برای شناختن رویدادها تا جایی پیش می‌روند که تارهای فرعی تر ریشه‌ها هم دیده شود، به نظر بعضی جنبش، به گمان عده‌ای انقلاب، و به تفسیر برخی دیگر آمیزه‌ای از جنبش و انقلاب است. جدا از همه‌ی تعبیر و تفسیرها در این باره، مشروطیت نه تنها از مهم‌ترین وقایع تاریخ صد و سی و چند ساله‌ی قاجار، بلکه از مهم‌ترین رویدادهای سراسر تاریخ ایران از آغاز تا کنون است.

از تجربۀ نشر ژاپن چه می توان آموخت؟ / عبدالحسین آذرنگ | ۱۲:۵۶,۱۳۹۶/۱۰/۶|

نشر ژاپن از هویّتی بهره مند است که از تاثیر هویّت فرهنگی آن سرزمین برکنار نیست. اگر ویژگی های سیاسی ـ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تاریخی سرزمینی را از نظر دور بداریم که تمدنی کهن سال و تاریخی پرماجرا و پرافت و خیز دارد، نمی توان موضوعی را که در این جا در دست بررسی داریم درست شناخت.

پیوند صنعت چاپ با دگرگونی‌های نوین جامعه ایران | ۱۱:۲۴,۱۳۹۶/۵/۲۵|

ورود صنعت چاپ به ایران عصر قاجار، همزمان با شکل‌گیری اندیشه‌های نو در ایران، دگرگونی‌هایی مهم پدید آورد. چاپ بدین‌ترتیب نقشی برجسته در تاریخ معاصر ایران به‌ویژه در نیروبخشی به جریان آگاه‌سازی بخش‌هایی از جامعه داشته است.

عبدالحسین آذرنگ در نمایشگاه کتاب از بنیان‌گذاران ویرایش در ایران گفت | ۱۱:۷,۱۳۹۶/۲/۱۶|

عبدالحسین آذرنگ در نشست ویرایش گفت: ویراستاری ترجمه از ده سی در انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب نیل و فرانکلین و با همت بزرگانی نظیر ابوالحسن نجفی، سیروس پرهام، منوچهر انور و نجف دریابندی و شروع شد.

زوایایی از تاریخ نشر گویی بخشی از تاریخ مخفی است / عبدالحسین آذرنگ | ۹:۲۰,۱۳۹۵/۱۱/۵|

از میان ناشران بزرگ کشور، که این روزها شمارشان از دست همه در رفته است، تنها یک اثر تفصیلی از ناشری با تجربه انتشار یافته است (در جستجوی صبح، به قلم عبدالرحیم جعفری، تهران، روزبهان، 1383، فعلاً در دو جلد) که تاریخچه مؤسسه انتشاراتی خودش، خاطراتش را از نشر و گاه دیدگاه‌ها و داوری‌هایش را در این باره، در باب شماری از ناشران وعده بسیاری از همکاران نشر و پدیدآوران، بیان کرده است

ویرایش در ایران، نگرش، یا فروکاستن به روش؟ / عبدالحسین آذرنگ | ۱۱:۲,۱۳۹۵/۱۰/۱۸|

می توانم مطمئن باشم که از خواندن این آگهی تبلیغاتی تعجب نمی کنید: «آموزش تایپ و ویرایش در کوتاه ترین مدت». چه جای تعجب؟ در راستۀ رو به روی دانشگاه تهران می توان عده ای تابلو به دست را دید که برای نوشتن پایان نامه های دانشگاهی در سطوح مختلف و نگارش مقاله برای «مجله های معتبر» داخلی و خارجی بی پرده تبلیغ می کنند

ساختار نشر و تاثیر آن بر ویرایش و آموزش / عبدالحسین آذرنگ | ۸:۱۳,۱۳۹۵/۹/۲۹|

پیش از هر چیز از خوانندگان می خواهم پنداشت رایج در بارۀ ویرایش و ویراستار را در جامعۀ ما از ذهن خود دور ، و تعریف این دو را به زمانی موکول کنند که پس از بررسی تعریف ها می توانند به داوری بنشینند. پیش داوری های بسیار در این زمینه از عامل های عمده در دور شدن از اصل موضوع است.

نشر و تمدن / عبدالحسین آذرنگ – بخش اول | ۱۲:۴,۱۳۹۵/۹/۱|

در این نوشتۀ دنباله دار کوشش خواهد شد تا پیوندهای میان نشر کتاب و رشد و توسعۀ تمدن و فرهنگ بررسی و تاثیرهای متقابل آنها بر هم شناخته شود. نشر کتاب چرا و چگونه بر تمدن و تغییر مسیر و روند آن تاثیر گذاشته و چرا و چگونه از آن تاثیر گرفته است؟

چتری به نام پراگماتیسم نو / عبدالحسین آذرنگ | ۸:۴۹,۱۳۹۵/۸/۲۶|

شمار کتابها و مقاله‌هایی که در سالهای اخیر دربارة پراگماتیسم1 انتشار یافته است و به بازاندیشی دربارة این مکتب و بررسی شاخة جدا شده‌ای از آن با نام پراگماتیسم نو2 یا نو پراگماتیسم پرداخته‌اند، رقم در خور توجهی را تشکیل می‌دهد. همچنین اندیشمندانی که از سنتهای دیگر فلسفی در جامعه‌های دیگر هم به پراگماتیسم و پراگماتیسم نو توجه نشان می‌دهند، یا به بحث دربارة جنبه‌هایی از آن می‌پردازند، رو به افزایش‌اند. در این مقاله ما به بررسی این رویکرد و نحوه گذر از پراگماتیسم به پراگماتیسم نو خواهیم پرداخت.اندیشمندانی از آمریکا، زادگاه اصلی پراگماتیسم، که به احیا، نقد و اصلاح، یا ایجاد بحثها و گفتمانهای تازه‌ای در آن پرداخته‌اند، پرشمار شده‌اند، به عکس چند دهة پیش که از تنها سنت فلسفی خود روی برمی‌تافتند و به فلسفه‌های اروپایی توجه نشان می‌دادند.

اخلاق در ویرایش و نشر / عبدالحسین آذرنگ | ۱۱:۲۷,۱۳۹۵/۷/۲۸|

یکی از تعریف هایی که برای ویراستاری(ادیتور) ذکر می کنند،تیغ به دست یا قیچی به دست است؛ مقصود آنکه با تیغ یا قیچی،حواشی و زواید را می برد وکنار می گذارد. در این بریدن ها ،پاره کردن ها و کنار گذاشتن ها، که ظاهرا همه قصد بهبود نوشته ها و رسانیدن درست پیام نویسندگان به خوانندگان و همراهی و همکاری باصاحبان و همراهی و همکاری با صاحبان آثار است، آیا ممکن است جز حواشی و زواید چیز دیگری به عمد،به سهو یابه تصادف بریده شود

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما