جداول نجومیه مشاهده نسخه

در حال حاضر تنها صفحات ابتدا و انتهای نسخه قابل نمایش است.

ناشناخته، بی‌دیباچه و خاتمه ‏ای.
بخشبندی نشده با سربندهای در خور: مدخل سنی الروم و شهورها، مدخل سنی  العرب و شهورها، مدخل سنی الفرس و شهورها، مدخل سنی الیهود و شهورها، السنون المبسوطة المشتركة، استخراج التواریخ احدها من الآخر.
آغاز:   بسمله. رب تمم بالخیر. مدخل سنی الروم و شهورها.
انجام:   الرطب.
444،   نسخ خوش، سدۀ 10ق. 102 گ. (عكس).    شمث‍ 320794
اصل نسخه:   ملك، ش 3615 (ملك، 148/1). 
 

خرید فایل اسکن

اشتراک گذاری:

مشخصات