زاد المعاد مشاهده نسخه

در حال حاضر تنها صفحات ابتدا و انتهای نسخه قابل نمایش است.

از مجلسی دوم، ملامحمد باقر بن محمدتقی (1110ق/ 1699م) به نام شاه سلطان حسین صفوی، در رمضان 1107 ق، در شهر اصفهان، در 14 «باب» و «فصل»ها و 1 «خاتمه» در آداب و دعا، برای روزهای سال، به انجام رسانده است.
باب 1. در فضایل و آداب ماه رمضان، 5 «فصل»، 2. فضایل و اعمال ماه شعبان، 5 «فصل»، 3. فضایل و اعمال ماه رمضان، 8 «فصل»، 4. فضایل و اعمال ماه شوال و ذیقعده، 5. ماه ذیحجه، 5 «فصل»، 10. در اعمال رؤیت و دیگر اعمال هر ماه، 14. مجملی در احکام زکات و خمس و اعتکاف، 3 «فصل».
بارها چاپ شده است.
آغاز:   الحمدلله الذی جعل العبادة وسیلة لنیل السعادة فی الآخرة... اما بعد، بندۀ خاطی محمدباقر بن محمدتقی...
منابع دیگر:   ذریعه، 11/12؛ اعلام، 1967/3: مجلسی الثانی؛ طبقات، 95/12: محمدباقر؛ مشار، 2740/2: که نشانی 36 چاپ آن را داده.
1758،   نسخ زیبا، زیرنویس فارسی دعاها به نستعلیق نسبتاً ریز خوش، بی‌نام، ذیحجۀ 1131 (1031ق)، ابرو زرین، جدولبندی 5 راه، سربندها در کناره‌ها، رکابدارد، نام ماه‌ها بر فراز صفحه‌ها، آغاز برابر، انجام: به دعای رحمت و مغفرت این مستحق دعا را یاد کند. و تمت رسالة فی شهر شوال سنة 111 و الفراغ من تحریرها فی شهر ذیحجةالحرام سنة 131 (1031).
با یادداشتی به نستعلیق خوش که «از حضرت... میرزا حسینعلیخان امیرنظام شنیدم میرزا محمدحسین نامی بوده است اصفهانی خوش‌نویس [خاص]زادالمعاد نوشتن بود...» (ص 574). وقف نامه برای گروه شیخیان کرمان نوشتۀ 3 ع 1290/2 با نشان مهر گرد «زین‌العابدین کریم» (ص 1).
574 ص، 28 س، 9/5×18، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 251983
2070،   نسخ خوش، بی‌نام و بی‌تاریخ، سدۀ 11ق، آغاز برابر، انجام: هر سنتی است که مردم به آن عمل نمایند از ارشاد و هدایت خلق یا تصنیف کتب و مانند... ، با سرلوح ممتاز، کنارۀ 2 رویۀ آغازین گل و برگ اسلیمی، میانۀ سطرهای همۀ کتاب دندان‌موشی، جدولبندی چند راه، کمند 2 راه، سربندها در کناره در میانۀ منگول‌های زیبا، رکاب در پایین رویه‌‌های دست راستی، برخی دعاها با زیرنویسی فارسی به نستعلیق شکستۀ خوش.
399 ص، 20 س، 12×22/5، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252295
1747،   نسخ خوش، دعاها معرب، بی‌نام و بی‌تاریخ، سدۀ 12ق، آغاز برابر، انجام در انجامه چند عبارت افتاده: ملتمس از برادران ایمانی آن است که هر که از این رساله منتفع گردید در حال حیات یا بعد از وفات این شکسته را به دعای رحمت و مغفرت یاد کند.
جدولبندی چند راه و کمند 3 راه، افتادگی و اصلاح‌ها در کناره‌ها، صفحه شمار نداشته و اینکه دارد تازه است.
507 ص، 17 س، 9/5×16/5، 30×21 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 251972
1767،   نسخ خوش، دعاها معرب، بی‌نام و شاید ابوالقاسم، نویسنده می‌گوید آن را در طی دهسال در سفر بر و بحر نوشتم، پنجشنبه 4 محرم 1215ق. و در پایان نشان مهر بیضی «ابوالقاسم» که می‌تواند از نویسندۀ نسخه باشد. نشان مهر بیضی دیگر در (ص 2) و چهارگوش (ص 1). نمایۀ مطلب‌ها بر فراز رویه‌ها به خامۀ دیگر نوشته شده است.
455 ص، 21 س، 8×16/5، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 251992
1583،   نسخ زیبا، دعاها معرب، با زیرنویس فارسی به نستعلیق زیبا، بی‌نام و بی‌تاریخ، با یادداشت حاج محمد کریم خان قاجار که «کاتب این کتاب ملا حسین خوشنویس کرمانی است که در زمان مرحوم ابراهیم خان بوده، که جد اُمّی شیخ علیخان ابن عم است، محمد بن کریم» (ص 517). دو صفحۀ آغاز تمام زرین، سرلوح ممتاز، کناره‌های دو صفحۀ آغاز گل و بوته، میان سطرهای این دو صفحه آرایش داده شده، تمام کتاب جدولبندی 5 راه و کمند 2 راه، وقفنامه به تولیت محمدزمان خان بر گروه شیخیان مورخ 3 ع 1290/2ق با نشان مهر گرد سخت خوانا.
517 ص، 13 عربی + 13 زیرنویس دعا، 13×23، 21×30 سم‍ ، فتو.
شمث‍ 251808

 

خرید فایل اسکن

اشتراک گذاری:

مشخصات

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: