عنایت الله فاتحی نژاد

 

زندگینامه
عنایت‌ الله فاتحی نژاد - دکترای زبان و ادبیات عرب - استادیار پایه 8 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سوابق اجرایی و علمی
سابقه تدریس: تدریس در دانشگاه تهران (دانشکده الهیات) و دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1370ش. 
سابقه تحقیق و پژوهش: مؤلف و ویراستار دایرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی از سال 1367ش تا کنون 
شرکت در سمینارها
1. سمینار زبان فارسی و نقد آثار ایران‌شناسان روسی، روسیه، دانشگاه سنت پترزبورگ، تاریخ برگزاری 7 و 8 آبان‌ماه 1378ش، ایراد سخنرانی تحت عنوان: ضرورت احیای مکتب ایران‌شناسی قازان. 
2. سمینار شرق‌شناسی، جمهوری تاتارستان، دانشگاه قازان، اکتبر، 1999م 
3. کنگره ابن سکیت، اهواز، دی‌ماه 1372ش، ایراد سخنرانی تحت عنوان: نقش ابن سکیت در جمع‌آوری و تدوین روایات 
فعالیتهای علمی تحقیقی خارج از کشور
1. تدریس زبان فارسی (برای استادان و دانشجویان دانشگاه قازان(، دانشکده خاورشناسی دانشگاه قازان ـ جمهوری تاتارستان ـ اکتبر تا دسامبر 1999م. 
2. عضو کمیته مشترک فهرست‌نویسی نسخه‌های خطی فارسی و عربی کتابخانه دانشگاه قازان ـ تاکنون 2500 نسخه خطی عربی و فارسی فهرست نشده، آماده چاپ است.
تألیفات 
کتاب ها 
1. امهات المصادر العربیۀ ـ تألیف، چاپ اول بهار 1377ش، چاپ دوم تابستان 1380ش، سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی.
2. درآمدی بر مبانی ترجمه (تألیف با همکاری دکتر بابک فرزانه)، انتشارات آیه، تهران، پاییز 1380ش. 
3. آیین ترجمه، تألیف، انتشارات محبوب، تهران، زمستان 1377ش. 
4. اطلس تاریخ اسلام، ترجمه از عربی (همکاری با دکتر آذرتاش آذرنوش)، سازمان جغرافیای نیروهای مسلح، تهران، بهمن 1375ش (این اثر در سال 1376ش به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است).
5. صحیفه نور ـ ترجمه بیانات امام خمینی به عربی، همکاری در ویرایش، تهران، 1369ش. 
مقاله ها 
1. بدیع‌الزمان همدانی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 11، تهران 1381 
2. برزال، بنی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 11، 1381ش 
3. بازار در عصر جاهلی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، ج 11، 1381ش 
4. امالی ادبی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 10، 1380ش. 
5. تاریخ اندلس (شامل: پیشینه تاریخی، فتح اندلس به دست مسلمانان، بررسی حوادث تاریخی خلال 8 قرن حکومت مسلمانان بر این شبه جزیره)، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 10، 1380ش 
6. انبار (شهری کهن در غرب ایران و نخستین پایتخت خلافت عباسی)، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 10، 1380ش 
7. نگاهی به حوزهﻹ فرهنگی تاتارستان، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، سال دوم، شماره دوم، 1379ش 
8. اصمعی، راوی عصر عباسی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 9، 1379ش 
9. تاریخ شمال افریقا، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 9، 1379ش 
10. اضداد در زبان عربی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٩، 1379ش 
11. اعمی تطیلی، زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 9، 1379ش 
12. اساف و نائله، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 8، 1377ش 
13. اسامۀ بن منقذ، زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 8، 1377ش 
14. اسحاق ادیب، زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 8، 1377ش 
15. اسکندریه (شامل: تاریخ و جغرافیای تاریخی قبل و بعد از اسلام، موفقیت علمی و فرهنگی قبل و بعد از اسلام، آثار تاریخی)، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 8، 1377ش 
16. اسماعیل صبری، ادیب معاصر عرب، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 8، 1377ش 
17. اشبیلیه در اندلس (شامل: پیشینه تاریخی، بررسی حوادث تاریخی در دوره اسلامی تا سقوط این شهر به دست مسیحیان)، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٨، 1377ش 
18. ادبیات تطبیقی، نقد و بررسی، مجله مقالات و بررسیها، دانشکدهﻹ الهیات دانشگاه تهران، دفتر 62، سال سی‌ام، 1376ش 
19. راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی، نقد و بررسی، نامه فرهنگستان، سال دوم، شماره 3، 1375ش 
20. احوص، شاعر غزل‌سرای عصر اموی، بررسی زندگی و اشعار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٧، 1375ش 
21. اخطل، شاعر عصر اموی، بررسی زندگی و آثار و اشعار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 7، 1375ش 
22. اخفش نحوی، بررسی زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 7، 1375ش 
23. اذواء، لقب پادشاهان یمن، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٧، 1375ش 
24. اریحا، پیشینه تاریخی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٧، 1375ش 
25. ابوعلی فارسی، نحوی ایرانی تبار، بررسی زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 6، 1373ش 
26. ابوالنجم عجلی، زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٦، 1373ش 
27. ابونواس، شاعر معروف ایرانی تبار، بررسی زندگی، عقاید و اشعار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 6، 1373ش 
28. ابویعقوب یوسف بن عبدالمؤمن، دومین هلیفه سلسله موحدون در اندلس، بررسی زندگی وی با نگاهی به تاریخ اندلس و حوادث تاریخی در آن دوره، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 6، 1373ش 
29. ابویوسف یعقوب، سومین خلیفه موحدون، زندگی‌نامه و بررسی حوادث تاریخی دورهﻹ حکومت وی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 6، 1373ش 
30. ابیوردی، شاعر و ادیب ایرانی، زندگی‌نامه و بررسی آثار و اشعار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٦، 1373ش 
31. مهیار دیلمی، شاعر ایرانی‌نژاد در دوره آل بویه، بررسی زندگی و اشعار وی، کتاب گیلان، جلد ٢، 1373ش 
32. نقش راویان در ادبیات کهن عرب، کیهان فرهنگی، دی‌ماه 1373ش 
33. ابن هانی، شاعر اندلسی، بررسی زندگی‌نامه و اشعار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 5، 1372ش 
34. ابن هرمه، شاعر مدیحه‌سرای عرب، بررسی زندگی و اشعار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 5، 1372ش 
35. ابن هشام، مؤلف مغنی البیب، بررسی زندگی و شرح آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٥، 1372ش 
36. ابواحمد عسکری، ادیب و لغت‌شناس ایرانی تبار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٥، 1372ش 
37. ابوالبیدا ریاحی، شاعر سدهﻹ 2ق، زندگی‌نامه و اشعار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٥، 1372ش 
38. ابوحیان غرناطی، نحوی معروف اندلسی، بررسی زندگینامه و آثار و آراء نحوی وی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٥، 1372ش 
39. ابودلف عجلی، شاعر و امیر برجسته عصر عباسی، بررسی اشعار وی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 5، 1372ش 
40. ابودلامه، شاعر عصر اموی و عباسی، شرح زندگی و بررسی اشعار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٥، 1372ش 
41. ابودهبل جمحی شاعر عصر اموی، بررسی زندگی و اشعار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٥، 1372ش 
42. ابوزید انصاری، راوی و لغت‌شناس دورهﻹ عباسی، زندگی‌نامه و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 5، 1372ش 
43. ابوصخر هذلی، شاعر عصر اموی، بررسی زندگی و اشعار او، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 5، 1372ش 
44. ابوعبیده معمر بنی مثنی، راوی شعر و لغت و ادب در عصر عباسی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 5، 1372ش 
45. ابن شبه، ادیب، شاعر و راوی اخبار، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٤، 1370ش 
46. ابن شجری، مؤلف الحماسۀ الشجریۀ، شرح زندگی و بررسی آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٤، 1370ش 
47. ابن شهید اندلسی، خاندان، بررسی زندگی‌نامه و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٤، 1370ش 
48. ابن صائغ، محمدبن حسن، نحوی و شاعر مصری، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٤، 1370ش 
49. ابن صائغ، محمد بن عبدالرحمان، نحوی و لغوی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٤، 1370ش 
50. ابن صیرفی، فقیه و مؤلف مصری، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٤، 1370ش 
51. ابن ظفر، محمد بن عبداللـه، ادیب، لغوی و شاعر، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٤، 1370ش 
52. ابن عبدالملک، محمد بن محمد، شاعر و ادیب مراکشی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٤، 1370ش 
53. ابن عصفور، ابوالحسن علی، نحوی و ادیب مراکشی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٤، 1370ش 
54. ابن عفیف تلمسانی، محمد بن سلیمان، معروف به شاب الظریف، شاعر و ادیب مصری، شرح زندگی، آثار و اشعار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٤، 1370ش 
55. ابن غنّام، حسین بن ابی‌بکر، مؤرخ و ادیب، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٤، 1370ش 
56. ابن فورّجه، محمد بن حمد بروجردی، شاعر و ادیب ایرانی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٤، 1370ش 
57. ابن قارح، علی بن منصور حلبی، فقیه و ادیب عصر عباسی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٤، 1370ش 
58. ابن قلاقس، نصراللـه بن عبداللـه، ادیب و شاعر، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٤، 1370ش 
59. ابن لبانه، ادیب و شاعر اندلسی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٤، 1370ش 
60. ابن ماءالسماء، عبادۀ بن عبداللـه انصاری، ادیب و موشح‌سرای اندلسی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٤، 1370ش 
61. ابن مالک، صاحب الفیه، بررسی زندگی‌نامه و شرح آثار نحوی او، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٤، 1370ش 
62. ابن مشطوب، احمد بن علی، از امیران ایوبی، شرح زندگی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٤، 1370ش 
63. ابن مضاء قرطبی، نحوی اندلسی، شرح زندگی و بررسی کتاب وی: الرد علی النحاۀ، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٤، 1370ش 
64. ابن معطی، یحیی، نحوی مغربی، شرح زندگی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 4، 1370ش 
65. ابن میّاده، شاعر اواخر عصر اموی، شرح زندگی و مضامین شعری او، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٤، 1370ش 
66. ابن حزم ندلسی، خاندان، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٣، 1369ش 
67. ابن حمدون، خاندان، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٣، 1369ش 
68. ابن خطیب داریا، ابوالمعالی، شاعر و ادیب، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٣، 1369ش 
69. ابن خیران، حسین بن صالح، فقیه شافعی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٣، 1369ش 
70. ابن دیزیل، ابراهیم بن حسین، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٣، 1369ش 
71. ابن رشیق قیروانی، ادیب و ناقد مغربی، صاحب کتاب العمده، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٣، 1369ش 
72. ابن زبیر، احمد بن ابراهیم ثقفی، محدث و نحوی اندلسی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 3، 1369ش 
73. ابن سراج، ابوبکر، نحوی و شاعر بغدادی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٣، 1369ش 
74. ابن سراج، ابوالحسین، ادیب و شاعر اندلسی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٣، 1369ش 
75. ابن سکیت، راوی و شاعر اهوازی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 3، 1369ش 
76. ابن سناءالملک، شاعر عصر ایوبی، نویسنده کتاب دارالطراز فی عمل الموشحات، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٣، 1369ش 
77. ابن سیده، ادیب، لغوی و نحوی اندلسی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٣، 1369ش 
 
 

مداخل نوشته شده

نام پروژه علمی عنوان مقاله
دائرة المعارف بزرگ اسلامی ابن شبه - ابن شجری - ابن شهید - ابن حزم (خاندان) - ابن حمدون - ابن خطیب داریا - ابن خیران - ابن دیزیل - ابن رشیق، ابو علی - ابن زبیر، ابوجعفر - ابن سراج، ابوبکر - ابن سراج، ابو الحسین - ابن سکیت - ابن سناء الملک - ابن سیده - ابن صائغ، ابو عبدالله - ابن صائغ، شمس الدین - ابن صیرفی، نور الدین - جمیل بثینه - جن - ابن ظفر - ابن عبدالملک - ابن عصفور، ابو الحسن - ابن عفیف تلمسانی - جاحظ - جوهری، ابونصر - ابن غنام، حسین - ابن فورجه - ابن قارح - ابن قلاقس - ابن لبانه - ابن ماء السماء، ابوبکر - ابن مالک، ابو عبدالله جمال الدین - ابن مراغی - ابن مشطوب - ابن مضاء - ابن معطی - ابن میاده - جهور، بنی - حارث بن عباد بن ضبیعه - حارثة بن بدر غدانی - حارث بن حلزه - حارث بن خالد مخزومی - ابو علی فارسی - ابو کبیر هذلی - ابو النجم عجلی - ابو یعقوب - ابو یوسف یعقوب - ابیوردی - تجارب‌الامم - امالی - انباری، ابومحمد - انبار - اندلس - ابن هانی، ابو عبدالله - ابن هشام، ابو عبدالله - ابن هرمه - ابن هشام، ابو محمد جمال الدین - ابو احمد عسکری - ابو البیداء ریاحی - ابوحیان غرناطی - ابودلامه - ابودلف عجلی - ابودهبل جمحی - ابوزید انصاری - ابوصخر هذلی - ابو عبیده - بازار - حریری - حسان بن ثابت - حسن رماح - حسن مثنی - احوص - بحیر بن ورقاء صریمی - بدیع الزمان همدانی - برزال، بنی - اخفش - اخطل - بشار بن برد - بصره - بلی - بنی امیه - اذواء - اریحا - اساف و نائله - اسامة بن منقذ - اسحاق، ادیب - اسکندریه - اشبیلیه - اشمونین - اصمعی - اضداد - اعمی تطیلی - آفریقا - حکم بن عبدالرحمان بن محمد - حطیئه - حکم بن هشام بن عبدالرحمان الداخل - حماد عجرد - حماد راویه - حمزه اصفهانی - حمود، بنی - حیره - خالد بن ولید بن مغیره - خزاعه - خلف احمر -
دائرة المعارف الاسلامیة الکبرى ابن حزم، أسرة - ابن حمدون، أسرة - ابن خطیب داریا - ابن خیران - ابن دیزیل - ابن رشیق - ابن الزبیر، ابوجعفر - ابن السراج، ابوبکر - ابن سراج، ابوالحسین - ابن السکیت - ابن سناء الملک - ابن سیدة - ابن شبة - ابن الشجري - ابن الشهید - ابن الصائغ، ابوعبدالله - ابن الصائغ، شمس الدین - ابن الصیرفي، نورالدین - ابن ظفر - ابن عبدالملک - ابن عصفور - ابن العفیف التلمساني - ابن غلبون، ابوالطیب - ابن القارح - ابن فورجة - ابن قلاقس - ابن اللبانة - ابن ماء السماء - ابن مالک، الجیاني - ابن المراغي - ابن المشطوب - ابن معطي - ابن مضاء - ابن میادة - ابن هانئ، ابو عبدالله - ابن هشام، ابو عبدالله - ابن هرمة - ابن هشام، ابومحمد جمال الدین - ابو احمد العسکري - أبوالبیداء الریاحي - أبو دلامة - أبوحیان الغرناطي - أبودلف العجلي - أبودهبل الجمحي - أبوزید الانصاري - أبوصخر الهذلي - أبوعبیدة معمر بن المثني - أبوعلي الفارسي - أبوکبیر الهذلي - أبوالنجم العجلي - أبو نواس - أبو یوسف یعقوب - أبو یعقوب - الأبیوردي - أریحا - أسامة بن منقذ - اساف و نائلة - اسحاق، أدیب - الاسکندریة - اسماعیل صبري - اشبیلیة - الأشمونین - الأصمعي - الأضداد - الأعمی التطیلي - أفریقیا - الأحوص - الأخفش، اسم - الأخطل - الأذواء -
دانشنامۀ ایران اُسامة بن مُنقذ - اِساف و نائله - اسکندریه - اسماعیل صبری - اشمونین - اصمعی - اضداد - آفریقا -

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما