حسن انصاری

سال و محل تولد:  1349 تهران
تحصيلات: دروس عالی حوزوی؛ دکتری فلسفه از مدرسه کاربردی سوربن.

سوابق علمی- اجرايی:
عضو شورای عالی علمی مرکز دايرة المعارف بزرگ اسلامی از 1393ش
عضو مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی: از 1368ش
عضو هيئت عالی علمی مدرسه مطالعات تاريخی مؤسسه مطالعات پيشرفته پرينستون از 2013م تاکنون (2015)
پژوهشگر ارشد و دانشيار مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلين: 2009-2013م
پژوهشگر مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلين: 2005-2007م

تأليف:
الف) کتاب:
گنج پنهان، شرح احوال و آثار علامه مرحوم سيدعبدالعزيز طباطبائی يزدی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور فرهنگی، 1374ش؛
(مقدمه‌نگار فارسی) التجريد فی اصول فقه (کتابی در اصول فقه از مکتب معتزليان خوارزم در اوائل سده ششم قمری)، چاپ نسخه برگردان بر اساس نسخه کتابخانه بادليان، مقدمه نگار انگليسی زابينه اشميتکه، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی؛ برلين: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد، 1390ش؛
(مصحح همکار) ‌تحفة المتکلمين في‌الرد علی الفلاسفه اثر ابن ملاحمی، تصحيح ويلفرد مادلونگ، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ايران؛ برلين، آلمان: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلين، 1387ش؛
(مصح همکار) خلاصةالنظر، تصحيح زابينه اشميتکه، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ايران؛ برلين، آلمان: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد، 1385ش؛
بررسی های تاريخی در حوزه اسلام و تشيع (مجموعه مقالات)، تهران، مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1390ش؛
(تصحيح) التفصيل لجمل التحصيل، اثر سليمان بن عبدالله خراشی، (با همکاری يان تيله) مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ايران، 1389ش؛
(تصحيح) شرح المقدمة فی الکلام، اثر ابوالقاسم عبدالرحمان بن علی حسينی، (با همکاری زابينه اشميتکه)، تهران، مرکز پژوهشی ميراث مکتوب، 1392ش؛

ب) مقاله:
"دين و دولت در سدۀ پنجم قمری، زمينه‌های دينی و تاريخی کتابهای احکام و سير سلطانی"، کتاب ماه دين، آبان و آذر 1384، شماره 97 و 98؛
"جايگاه علمی و مذهبی کلينی در ميان اماميه"، کتاب ماه دين، شهريور 1387، شماره 130 و 131؛
"گذر از اخوان الصفای اسماعيلی به زيديه از مسير اماميه"، کتاب ماه دين، مهر، آبان و آذر 1386، شماره‌های 120، 121 و 122؛
"حاکم جشمی و کتاب السقيفة الجامعة"، کتاب ماه دين، ارديبهشت و خرداد 1384، شماره 91 و 92؛
"از ابوالقاسم کوفی تا نويسندۀ عيون المعجزات و چند نکتع دربارۀ اربعين ابن ابی الفواری، الفضائل شاذان و کتاب الروضة فی الفضائل"، کتاب ماه دين، خرداد و تير و مرداد 1386، شماره‌های 117، 118، 119؛
"نور الحقيقة و نور الحديقة: کتابی از دانشمندی اشعری مذهب (بررسی ابتدايی يک فرضيه)"، کتاب ماه دين، اسفند 1385 و فروردين و ارديبهشت 1386، شماره‌های 114، 115 و 116؛
"ابوبکر باقلانی و معاصرانش (جدل شيعی سنی و کتاب تازه‌ای درباره امامت)"، کتاب ماه دين، شهريور و مهر و آبان 1385، شماره‌های 107، 108، 109؛
"دين و دولت در دولتهای آل زنگی و ايوبيان: درآمدی بر ادبيات سياسی اسلامی"، کتاب ماه دين، خرداد و تير و مرداد 1385، شماره‌های 104 تا 106؛
"اعتزال پس از عبدالجبار: کتاب مسائل الخلاف فی الاصول ابورشيد نيشابوری"، پيام بهارستان، سال چهارم، پاييز 1390، شماره 13؛
"کتابی کلامی از ضرار بن عمرو"، کتاب ماه دين، اسفند 1383 و فروردين 1384، شماره 89 و 90؛
"نهاد علما و نهاد قدرت در حکومت عثمانی"، کتاب ماه دين، مهر و آبان 1381، شماره 60 و 61؛
”روايتی تازه از ابن عقده و کتابی دربارۀ ابوحنيفه"، کتاب ماه دين، مهر و آبان 1381، شماره 60 و 61؛
"چالش‌های فيلسوفان و متکلمان در تمدن اسلامی: به مناسبت انتشار کتاب تحفة المتکلمين از ابن ملاحمی"، کتاب ماه دين، سال دوازده، خرداد 1388، شماره 140؛
"نهج البلاغة پيش از نهج البلاغة"، نشر دانش، سال نوزدهم، بهار 1381، شماره 1؛
"مجموعۀ طاووس يمانی، نماد حضور ايران در يمن"، کتاب ماه دين، دی و بهمن 1380، شماره‌های  51 و 52؛
"جايگاه تاريخی و دينی بيت المقدس"، کتاب ماه دين، ارديبهشت 1380، شماره 43؛

 

مداخل نوشته شده

نام پروژه علمی عنوان مقاله
دائرة المعارف بزرگ اسلامی ابن جحام - ابن عبدک - ابن عبدون، ابو عبدالله - ابن غصائری، احمد - ابن فهد حلی - ابن قولویه - ابن مردویه - ابن مقری، ابوبکر - ابو علی صولی - ابوالقاسم تیمی - ابو منصور عجلی - ابو نعیم اصفهانی - ابو هاشم، عبدالله - ابو یعلی جعفری - ابو یوسف قزوینی - احمدبن حنبل - امامت - امت - ابن نجار، ابو الحسن - ابن نجار، ابو عبدالله - ابن ندیم - ابن نوح سیرافی - ابن همام اسکافی - ابو البرکات زیدی - ابو الجیش بلخی - ابو الخطاب - ابوسهل نوبختی - احمدبن عیسی بن زید - احمدبن محمدبن عیسی - بزیغیه - بنا، حسن - اسعد بن احمد طرابلسی - اصحاب اجماع - اصلاح طلبی -
دائرة المعارف الاسلامیة الکبرى ابن بطة القمي - ابن الجحام - ابن عبدک - ابن فهد الحلي -
دانشنامۀ ایران اسماعیلی،احمد -

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما