غلامحسین ابراهیمی دینانی

غلامحسین ابراهیمی دینانی

سطح تحصیلات

دکتری فلسفه دانشگاه تهران 1353

سال و محل تولد

1313 دينانِ اصفهان

زندگی نامه

متولد 5 دی ماه سال 1313 در روستای دینان حومه شهر اصفهان پس از پایان تحصیلات ابتدائی در همان روستا براساس انگیزه‌های دینی به حوزه علمیه اصفهان رفتم و در مدرسه نیم آورد که از مدارس قدیمی و معروف آن شهر است به تحصیل عاوم دینی از قبیل صرف، نحو، منطق، معانی بیان، اصول و فقه اشتغال پیدا کردم بعد از آن برای تکمیل تحصیلات به شهر قم وارد شدم و در محضر اساتید بزرگ آن شهر به تحصیل فقه و اصول دادامه دادم.
در همان ایام ضمن این که در درس‌های خارج فقه و اصول شرکت می‌کردم در درس‌های فلسفه علامه طباطبائی نیز حضور پیدا می‌کردم. علاوه بر درس‌های روزانه خود که غالباً تدریس کتاب اسفار ملاصدرا و شفای ابن‌سینا را شامل می‌شد جلسه‌های خصوصی تدریس فلسفه در شب‌های پنج‌شنبه و جمعه را به‌عهده داشت که بنده نیز در آن جلسات شرکت فعال و مداوم داشتم علامه طباطبائی در هر سال چند ماه نیز در شب‌های جمعه به تهران می‌رفتند و با پرفسور هانری کرسی فرانسوی در موضوعات مختلف دینی و فلسفی به گفتگو می‌پرداختند این بنده به همراه مرحوم علامه به تهران می‌رفتم و در آن جلسات شرکت می‌کردم پس از وفات آیۀاللـه بروجردی که رئیس حوزه علمیه قم بود بنا به عللی قم را ترک کردم و با ورود به شهر تهران از طریق کنکور به دانشگاه تهران وارد شدم و تا اخذ درجه دکتری در رشته فلسفه به تحصیلات خود ادامه دادم پس از اخذ درجه دکتری به دانشگاه فردوسی شهر رفتم و در آنجا به تدریس فلسفه اسلامی مشغول شدم در سال 1362 به دانشگاه تهران منتقل شدم و تا هم اکنون در گروه فلسفه آن دانشگاه به تدریس فلسفه اشتغال دارم

سوابق علمی-اجرایی

عضو شورای عالی علمی مرکز دايرة المعارف بزرگ اسلامی از 1372 تاکنون
مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1375 تا 1379
عضو هیت علمی دانشگاه تهران سال ۱۳۶۲ و بازنشسته در سال ۱۳۸۷.
عضو ثابت انجمن فلسفه و حکمت ايران
استاد دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد تا ۱۳۶۱.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
عضو موسس، هیئت امناء و مدیربخش فلسفه اسلامی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

تالیفات

الف) کتاب:
اسماء و صفات حق تبارک و تعالی، تهران، اهل قلم، 1375ش؛
پرتو خرد، تهران، مهر نيوشا، 1385ش؛
جلال‌الدين دوانی، فيلسوف ذوق التاله، تهران، هرمس، 1390ش؛
حرکة الفکر الفلسفی فی العالم الاسلامی، قم، دارالهادی، 1422ق/2001م؛
درخشش ابن رشد در حکمت مشاء، تهران، طرح نو، بی‌تا؛
دفتر عقل و آيت عشق، تهران، طرح نو، 1380ش؛
شعاع انديشه و شهود در فلسفۀ سهروردی، تهران، انتشارات حکمت، 1364ش؛
عقلانيت و معنويت، تهران، مؤسسۀ تحقيقات و توسعۀ علوم انسانی، 1382ش؛
فلسفه و ساحت سخن، تهران، انتشارات هرمس، 1389ش؛
قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، تهران، انجمن فلسفه ايران، 1360ش؛
ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، تهران، طرح نو، 1376ش؛
معاد از ديدگاه حکيم مدرس زنوزی، تهران، انتشارات حکمت، 1368ش؛
منطق و معرفت در نظر غزالی، تهران، اميرکبير، 1370ش؛
نصيرالدين طوسی، فيلسوف گفتگو، تهران، هرمس، 1386ش؛
نيايش فيلسوف (مجموعه مقالات)، مشهد، دانشگاه رضوی، 1377ش؛
وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1362ش؛
تحليل انتقادی آراء ابتکاری حکيم موسی آقاعلی مدرس طهرانی در حکمت متعاليه، (مؤلف همکار با:) محسن کديور، تهران، 1377-1378ش؛
جايگاه علوم عقلی و تجربی در مثنوی مولوی، (مؤلف همکار با) حميده طهرانی حائری، تهران، 1381ش؛
فيلسوفان يهودی و يک مسألۀ بزرگ، تهران، هرمس، 1389ش؛
سخن ابن سينا و بيان بهمنيار، تهران، مؤسسۀ حکمت و فلسفۀ ايران، 1392ش؛
معمای زمان و حدوث جهان، تهران، مؤسسۀ حکمت و فلسفۀ ايران، 1393ش؛
دُرّ سخن، تهران، انتشارات نور دانش، 1393ش؛
ب) مقاله:
"عقل و استدلال در تفکر ابن جوزی"، مقالات و بررسيها، تابستان 1376، شماره 61؛
"ابداء يا ابتداء"، مقالات و بررسيها، زمستان 1375، شماره های 59 و 60؛
"اعتبار انديشه و معتبر بودن نوشته در کارهای ابوالبرکات"، کتاب ماه فلسفه، آذر 1387، شماره 15؛
"اتحاد عاقل و معقول"، خردنامه صدرا، تابستان 1379، شماره 20؛
"فلسفه يعنی گفت‌و گو"، خردنامه همشهری، خرداد و تير 1388، شماره 30 و 31؛
"ارزيابی تفسير ابوالبرکات از عقل"، کتاب ماه فلسفه، خرداد 1388، شماره 21؛
"پژواک سخنان فخر رازی و شهاب‌الدين سهروردی در آثار ابن کمونه"، کتاب ماه فلسفه، آبان 1387، شماره 14؛
"فلسفه برای زندگی"، خردنامه همشهری، بهمن 1386، شماره 23؛
"تفاوت روش سهروردی و ملاصدرا در ابطال تناسخ"، (مؤلف همکار اسکندر اسفندياری)، پژوهشنامه فلسفه دين، پاييز و زمستان 1386، شماره 10؛
"کدام عقل" (گذری بر تاريخ ستيز با فلسفه)، خردنامه همشهری، تير 1386، شماره 16؛
"فرق بين عالم خيال متصل و منفصل"، هنر، زمستان 1385، شماره 70؛
"فرهنگ و هنر"، هنر، بهار 1385، شماره 67؛
"عقل و عشق در محقق ترمذی"، فلسفه، بهار و تابستان 1381، شماره 4 و 5؛
"وجود رابط"، خردنامه ملاصدرا، تابستان 1380، شماره 24؛
"مفهوم زمان در فلسفه برگسن"، (مؤلف همکار محمدجواد پيرمرادی)، مدرس علوم انسانی، زمستان 1379، شماره 17؛
"اتحاد عاقل و معقول"، خردنامه ملاصدرا، تابستان 1379، شماره 20؛

تصحیح و گردآوری

ترجمه ها

سخنرانی ها

مجموعه پياپی درسهای فلسفه و عرفان اسلامی در برنامه معرفت شبکه چهار صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران؛
"ماجرای فکر ماجراجو، بررسی آثار فرهنگی يک فيلسوف"، سورۀ انديشه، دی و بهمن 1391، شماره‌های 66 و 67؛
"عقل و تجربۀ دينی"، بازتاب انديشه، آبان و آذر 1383، شماره های 55 و 56؛
"فلسفه و ساخت سخن"، کتاب ماه فلسفه، مهر 1390، شماره 49؛
"خردورزی و معناگرايی بر ستيغ تفسير و تأويل"، گلستان قرآن، پاييز 1383، شماره 192؛
"گفتگويی در باب فيلسوف گفتگو"، کتاب ماه فلسفه، دی 1391، شماره 64؛
"وضعيت فلسفۀ معاصر در ايران"، کتاب ماه فلسفه، تير 1391، شماره 58؛
"تأليف و نشر کتاب در ايران" (ميزگرد)، دانشگاه تهران، آبان 1374، شماره 2، ويژۀ کتاب و کتابخوانی؛
"فلسفۀ هگل در بوتۀ نقد"، خردنامه صدرا، پاييز 1381، شماره 29؛
"معنا و امکان فلسفه اسلامی از نگاه دو فيلسوف"، کتاب ماه فلسفه، مهر 1386، شماره 1؛
"فلسفه و فرهنگ"، نامه فرهنگ، بهار 1383، شماره 51؛
"يهوديان و ميراث ابن رشد"، خردنامه همشهری، مرداد 1388، شماره 32؛
"عقلانيت و معنويت در اسلام"، هفت آسمان، زمستان 1382، شماره 20؛
"جهان امروز نور است؛ تأملی در جايگاه انديشه شيخ اشراق"، (متن سخنرانی در مرکز نشر ميراث مکتوب، تير 1383)، ضميمه خردنامه همشهری، 15 مهر 1383، شماره 3؛

جوایز و افتخارات

چهره ماندگار: 1384ش
تقدير از تأليف کتاب دفتر عقل و آيت عشق، در جايزه کتاب سال 1384
تقدير از تأليف کتاب درخشش ابن رشد در حکمت مشاء، در جايزه کتاب سال 1385
تقدير از تأليف کتاب فلسفه و ساحت سخن، در جايزه کتاب سال 1389

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

عضویت در خبرنامه.

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: