جواد طباطبایی

سال و محل تولد: 1324 تبريز
تحصيلات: دکتری فلسفه سياسی از دانشگاه سوربن فرانسه

سوابق  علمی- اجرايی:
عضور شورای عالی علمی مرکز دايرة المعارف بزرگ اسلامی از 1386 تاکنون (1393)
مدير بخش فلسفه دايرة المعارف بزرگ اسلامی ايران
عضو سابق هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
سردبير نشريۀ دانشکده حقوق دانشگاه تهران

تأليف:
الف) کتاب:
ابن خلدون و علوم اجتماعی: وضعيت علوم اجتماعی در تمدن اسلامی، تهران، طرح نو، 1374ش؛
تاريخ انديشه سياسی جديد در اروپا، تهران، نشر نگاه معاصر، 1382ش؛
تاملی در ترجمه متن‌های انديشه سياسی جديد: مورد شهريار ماکياولی، تهران، مينوی خرد، 1392ش؛
تأملی درباره ايران (ج 1: ديباچه‌ای بر نظريه انحطاط ايران؛ ج2: نظريه حکومت قانون در ايران)، تهران، نشر نگاه معاصر، 1380ش؛
تأملی دربارۀ ايران (بخش نخست از جلد 2، مکتب تبريز و مبانی تجددخواهی)، تهران، انتشارات ستوده، 1384ش؛
تأملی دربارۀ ايران (بخش دوم از جلد 2، مبانی نظريۀ مشروطه‌خواهی، تبريز)، تهران، انتشارات ستوده، 1386ش؛
خواجه نظام الملک، تهران، طرح نو، 1375ش؛ خواجه نظام‌الملک طوسی، گفتار در تداوم فرهنگی ايران، تهران، نشر ستوده، 1385ش؛
درآمدی فلسفی بر تاريخ انديشه سياسی در ايران، تهران، وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ايران، دفتر مطالعات سياسی و بين‌المللی، 1367ش؛
زوال انديشه سياسی در ايران، گفتار در مبانی نظری انحطاط ايران، تهران، انتشارات کوير، 1373ش؛
سقوط اصفهان به روايت کروسينسکی، تهران، نشر نگاه معاصر، 1381ش؛
مفهوم ولايت مطلقه در انديشه سياسی سده‌های ميانه، تهران، نشر نگاه معاصر، 1380ش؛
(ترجمه) تاريخ فلسفه‌ء اسلامی، اثر هانری کربن، تهران، کوير؛ انجمن ايرانشناسی فرانسه در ايران، 1373ش؛
(ترجمه) "تحرير و اصالت رسالهء حی بن يقظان" از هانری کربن، ضمن کتاب حی بن يقظان ابن سينا به تصحيح هانری کربن (Avicenne et leorecit Visionnaire)، تهران، مرکر نشر دانشگاهی، 1366ش؛
(ترجمه) فلسفه اسلامی از مرگ ابن رشد تا زمان حاضر، اثر هانری کربن، تهران، کوير، انجمن ايرانشناسی فرانسه، 1370ش؛ (Histoire de la philosophie Islamique (deuxieme partie))
(ترجمه) فلسفه ايرانی و فلسفه تطبيقی، اثر هانری کربن، تهران، انتشارات توس، 1369ش؛ (Philosophie Iranienne et philosophie comparee)
 تاريخ انديشه سياسی جديد در اروپا (از 1500-1789م)، تهران، نشر ثالث، 1382ش؛

مقاله:
"بساط کهنه و طرح نو"، بازتاب انديشه، بهمن 1384، شماره 70؛
"سه روايت فلسفه سياسی هگل"، نشر دانش، فروردين و ارديبهشت 1365، شماره 33؛
"نخستين بحث‌های نظری دربارۀ ضرورت اصلاحات"، اطلاعات سياسی اقتصادی، سال 24، مرداد و شهريور 1389، شماره 11 و 12؛
"منحنی تحول انديشه سياسی غزالی"، معارف، آذر و اسفند 1365، شماره 9؛
"تجديد معطلی در مفهوم سنت"، بازتاب انديشه، بهمن 1386، شماره 94؛
"اشارات نابهنگام"، خردنامه همشهری، اسفند 1384، شماره 1؛
"مفهوم عدالت در انديشۀ سياسی ابن خلدون"، معارف، 1368، شماره 16 و 17؛
"بساط کهنه، طرح نو"، بازتاب انديشه، 1384، شماره 70؛
"ماکياولی و بنياد گذاری انديشه سياسی جديد"، کيهان فرهنگی، دی 1366، شماره 46؛
"انديشه سياسی امام فخر رازی"، سياست خارجی، مهر و آذر 1366، شماره 4؛
"قرائتهای مقدمه ابن خلدون"، کيهان فرهنگی، مهر 1365، شماره 31؛
(ترجمه) "اديان ايرانی از نظر فخر رازی"، از گی موتو، معارف، فروردين- تير 1365، شماره 7؛
"نگاهی به اصطلاحات فلسفه هگل"، نشر دانش، مرداد و شهريور 1364، شماره 29؛
"مقدمه بر تاريخ انديشه سياسی در ايران"، معارف، مرداد- آبان 1364، شماره 5؛

مصاحبه و سخنرانی:
"تجددی ديگر"، بازتاب انديشه، مرداد 1382، شماره 40؛
"مفهوم سنت، نگاه وارونه"، نقد و نظر، تابستان و پاييز 1378، شماره 19 و20؛
"گفت‌وگو دربارۀ دين و هگل"، نقد و نظر، تابستان و پاييز 1374، شماره 3 و4؛
ميزگرد: "بحران هويت (باطن بحرانهای معاصر)"، نامه فرهنگ، 1372، شماره 9؛
"دانش، سياست و روابط بين الملل"، مهرنامه، ارديبهشت 1389، شماره 2؛
"گفتاری پيرامون انديشه سياسی" (متن سخنرانی)، پژوهشنامه متين، زمستان 1379، شماره 9؛

جوايز و افتخارات:
دريافت جايزه نخل طلايی از دولت فرانسه
مدال نقرهٔ تحقیقات در علم سیاست از دانشگاه کمبریج

 

مداخل نوشته شده

نام پروژه علمی عنوان مقاله
دائرة المعارف بزرگ اسلامی ابن ازرق، شمس الدین - جمال‌الدین اسدآبادی - جمهوری - جامع الحکمتین - جاویدان خرد - تهذيب الاخلاق - ابو الحسن عامری - اخلاق ناصری - حکمت - حکومت -
دائرة المعارف الاسلامیة الکبرى أخلاق ناصري -
دانشنامۀ ایران آشتیانی، جلال الدین -

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما