مسعود جلالی مقدم

سال و محل تولد: 1330 تهران
تحصيلات: دکتری اديان و عرفان تطبيقی از دانشگاه تهران/ دکتری معارف اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی ايران

سوابق علمی- اجرايی:
عضو شورای عالی علمی دايرة المعارف بزرگ اسلامی: از 1386 تاکنون (1393)
مدير بخش اديان، اساطير و عرفان دانشنامه ايران
مدیر گروه ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر ری)
مدیر بخش ادیان دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
عضو شورای علمی مرکز گفتگوی ادیان

تأليف:
الف) کتاب:
آيين زروانی در ايران باستان، تهران، اميرکبير، 1384ش؛
(ترجمه) تاريخ اجمالی اديان جهان، اثر جوليان هاکسلی، انتشارات سخن، 1387ش؛
تاريخجۀ اديان و مذاهب در ايران، تهران، شرکت سهامی کتابهای جيبی- اميرکبير، 1385ش؛
تنها بازماندگان خوارج، جستاری در تاريخ و معتقدات اباضيه، انتشارات نگاه سبز، 1379ش؛
درآمدی به جامعه‌شناسی دين و آراء جامعه‌شناسان بزرگ دين، تهران، نشر مرکز، 1379ش؛
سه گام کيهانی، رساله در آيين ويشنوپرستی دين هندويی، تهران، نشر مرکز، 1380ش؛
فرهنگ چيست ؟، تهران، شرکت کتابهای جيبی، 1385ش؛
کرانه های هستی انسان درپنج افق مقدس: تحقيق تطبيقی در انسانشناسی پنج دين بزرگ، تهران، اميرکبير، 1384ش؛
(ترجمه) درسهائی از بینش روانی، نشر یاران شید، 1268
نماز در فرهنگ دوم، مرکز تحقیقات، مطالعات… صدا و سیمای جمهوری اسلامی، 1376؛
اسلام، پژوهشی تاریخی و فرهنگی (تألیف گروهی) سازمان چاپ وزارت ارشاد؛
(ترجمه) هاله انسانی، رنگهای کوکبی و صور فکری اثر سوامی پانچا داسی، تهران، گوتنبرگ، بی‌تا؛

ب) مقاله:
"تجلی نماز در اعتقادات عامه"، فرهنگ مردم ايران، زمستان 1383 و بهار 1384، شماره‌های 5 و 6؛
"دين و دانش، ضرورت توافق دو شاکلۀ ذهنيت انسان"، اطلاعات حکمت و معرفت، خرداد 1391، شماره 74؛
"اسطوره، رؤيا، راز، از نگاه نقد"، نشر دانش، مرداد و شهريور 1374، شماره 89؛
"بازگشت جاودانی، مروری بر نظريات فرجام شناسی دو دين هندويی و بودايی"، مقالات و بررسیها، تابستان 1381، شماره 71؛
"دايرة المعارف دين‌های جهان"، مقالات و بررسيها، زمستان 1380، شماره 70؛

مصاحبه و گفتگو:
"دين پژوهی در يک نگاه"، اطلاعات حکمت و معرفت، بهمن 1392؛
"جای دانشنامه در خانه‌هاست"، مرکز دايرة المعارف بزرگ اسلامی، مرداد 1392؛
 

 

مداخل نوشته شده

نام پروژه علمی عنوان مقاله
دائرة المعارف بزرگ اسلامی اِباضیه - ابتریه - ابراهیم بن محمد بن ابی یحیی - ابراهیمیه (فرقه) - ابن ابی العوجاء - ابن حرزهم - ابن حوشب - ابن عاشر، ابو العباس - ابن کرامه - ابو قره - احمد بدوی - اهل حق - ابوحاتم رازی، احمد - ابو الحسین بصری - ابوزکریا ورجلانی - بابافرج تبریزی - احمد عبدالحق ردولاوی - احمد کاسانی - اشرف جهانگیر - اسلام - آسوریان - آفتاب پرستی -
دانشنامۀ ایران اَبوالْهول‌ - اَپِپى‌ - آتش - آتمَن - اَحبار - اسلام - آسوریان - اسیریس - اسیریون - آفتاب پرستی - آفرینش -
دائرة المعارف الاسلامیة الکبرى الآسوریون - الإباضیة - الأبتریة - ابراهیم بن محمدبن أبي یحیي - الابراهمیة - ابن أبي العوجاء - ابن حرزهم - ابن حوشب - ابن عاشر، ابوالعباس - أبوحاتم الرازي، احمد - أبوالحسین البصري - أبوزکریا الورجلاني - أبو قرة، اسقف - الأحبار - الاسلام - أشرف جهانگیر - أحمد البدوي - أحمد عبدالحق الردولوي - أحمد الکاساني -
دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران آتش - آسوریان - آفرینش -

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما