دانشنامه تهران بزرگ

نمایش تا از مورد
نتیجه جستجو برای :
 • امیرکبیر، مجسمه ها | امیرکبیر، مجسمه‌ها \ mojassamehā-ye amīr kabīr\ ، دو پیکرۀ برنزی و تمام قد از میرزا تقی خان امیرکبیر، یکی در بوستان ملت، و دیگری در بوستان قیطریه.
 • اندیشه، بوستان | ‌اندیشه، بوستان \ būstān-e andīše\ ، بوستانی محلی در جنوب شرقی الٰهیه. این بوستان که به بوستان عظیمی نیز شهرت دارد، با 000‘6 مـ2 مساحت در محلـۀ الٰهیه، در خیابان شریعتی، در شمال خیابان عظیمی و جنوب خیابان الٰهیه در حریم ناحیۀ 7، محلۀ 11، منطقۀ 1 شهرداری تهران واقع است (نک‍ : اطلس ... ، 14).
 • اندار، مزرعه | اندار، مزرعه \ mazraʾe-ye endār\ ، نام زمینهایی حاصلخیز در فاصلۀ تقریبی 000‘6 متری شمال روستای برگ جهان. این زمینها در °51 و ´5/ 43 طول شرقی، و °35 و ´52 عرض شمالی و در ارتفاع متوسط 000‘ 3 متری از سطح دریا واقع است. این مزرعه دارای شیب نسبتاً ملایم و تپه‌ماهورهای متعددی است که قابلیت بسیار خوبی برای کشت دیم د...
 • اندرزگو | اندرزگو \ andarz-gū\ ، سید علی (1317-1357 ش/ 1938- 1978 م)، از روحانیان مبارز پیش از انقلاب اسلامی ایران. او در طول اختفای خود طی دو دهۀ 1340 و 1350 ش مدتی را در محلۀ چیذر شمیران گذراند.
 • اوسون، دره | اوسون، دره \ darre-ye ūsūn\ ، دره‌ای از انشعابات اصلی درۀ بزرگ پس‌قلعه، واقع در سمت ‌چپ آن. این دره در حد فاصل یال کناری و غربی دیوارۀ اوسون از یک‌ سو و امتداد یال اسپیدکمر در سوی دیگر واقع شده است. جهت این دره شمال به جنوب است. دره در ناحیۀ میانی دچار شکستگی می‌شود و شکل ‌مارپیچ به خود می‌گیرد. آب رودخانۀ سو...
 • اوک، کوه |
 • اوین، باغ ـ دره |
 • اورجین، کوه | اورجین، کوه \ kūh-e ūrjīn\ ، یا گِلوکان، کوهی واقع در شرق شهر اوشان. این کوه با ارتفاع 933‘2 متر از سطح دریا در ˚51 و ´33 طول شرقی، و ˚35 و ´54 عرض شمالی جای دارد و از شمال به جاده و گردنۀ امامه به فشم، از جنوب به روستای گلوکان، از شرق به روستای امامه و از غرب به اوشان منتهی می‌شود.
 • ایرا، رود | ایرا، رود \ rūd-e īrā\ ، از شاخه‌های رودخانـۀ دماوند واقع در شمال‌ غربی شهر رودهن.
 • اودریون، تنگه | اودریون، تنگه \ tange-ye oderiyūn\ ، یا دوآب، تنگه‌ای واقع در انتهای مسیر روستای آهار به شکرآب.
 • اوراز، دره | اوراز، دره \ darre-ye orāz\ ، دره‌ای واقع در غرب درۀ اوسون میان یال اسپیدکمر و یال دیوارۀ اوسون. این دره به درازای حدود 300 متر از غرب به شرق کشیده شده و شیب آن به سمت درۀ اوسون است. این دره از غرب به گردنۀ اسپیدکمر در محل تلاقی آن با درۀ گداهک و از جنوب به درۀ اوسون در منطقۀ بالای لش‌ملک منتهی می‌شود.
 • اوسون، هتل | اوسون، هتل \ hotel(l-e) ūsūn\ ، هتلی در منطقۀ کوهستانی اوسون واقع در شمال پس‌قلعه. کار ساخت این هتل به همت فردی زردشتی به نام سروش اُم از کوهنوردان قدیمی و عضو کانون کوهنوردان تهران در سال 1350 ش، در زمینهای وسیعی که به او تعلق داشت، آغاز شد؛ اما کمبود منابع مالی و دیگر دشواریها مانع از آن شد تا او بتواند به ...
 • ایگل، آبشار | ایگل، آبشار \ āb-šār-e īgel\ ، آبشاری در انتهای روستای ایگل، واقع در بخش رودبار قصران. رسیدن به این آبشار از طریق صعود به تنگه‌پارو امکان‌پذیر است. آبشار ایگل دائمی است و آب آن از چشمه‌های زیر قله‌های اطراف پیازچال تأمین می‌شود. این آبشار دارای دو بخش است که فقط یک بخش آن به ارتفاع 4 متر قابل رؤیت، و بخش دیگر...
 • ایگل، دره | ایگل، دره \ darre-ye īgel\ ، دره‌ای واقع در شمال‌ شرقی قلۀ توچال، حد فاصل کوههای سیاه‌بند و لزون غربی. این دره در جهت جنوب به شمال کشیده شده، و شیب آن به سمت رودخانۀ آهار است. درۀ ایگل از غرب به کوههای سیاه‌بند، لارکرور و لزون، و از شمال به روستای ایگل ختم می‌گردد.
 • ایوبی، گسل | ایوبی، گسل \ gosal-e ayyūbī\ ، از گسلهای منطقۀ شمیران.
 • اوینی |
 • ایس کمر، کوه | ایس‌کمر، کوه \ kūh-e īs-kamar\ یا اسبی‎کمر، اسپیدکمر، سپیدکمر، سفیدکمر، کوهی سنگی واقع در شمال منطقۀ اوسون. این کوه با بلندی حدود 200‘ 3 متر از سطح دریا در °51 و ´25 طول ‌شرقی، و °35 و ´52 عرض ‌شمالی واقع است.
 • ایگل، رود | ایگل، رود \ rūd-e īgel\ ، از شاخابه‌های اصلی رود جاجرود.
 • ایران زمین، مدرسه بین المللی | ایران‌زمین، مدرسۀ بین‌المللی \ madrese-ye beyn-o(a)l-melalī-ye īrān-zamīn\ ، مـدرسـه‌ای آمریکایی واقع در شهرک غرب، خیابان ایران‌زمین، که در سالهای پیش از انقلاب اسلامی به فعالیت می‌پرداخت.
 • اوین | اوین \ evīn\ ، سابقاً روستایی در دامنه‌های جنوبی رشته‌کوه البرز در شمیران و امروزه محله‌ای در شمال غربی کلان‌شهر تهران واقع در منطقۀ 1 شهرداری تهران.
 • اوخره، آبشار | اوخره، آبشار \ āb-šār-e owxore\ ، آبشاری در غرب روستای جیرود در بخش لواسان.
 • اوسون | اوسون \ ūsūn\ ، منطقه‎ای در میانۀ شیب تند دامنۀ جنوبی توچال.
 • ایگل | ایگل \ īgel\ ، از آبادیهای دهستان رودبار قصران. این آبادی در˚35 و ´54 عرض شمالی، و˚51 و ´29 طول شرقی و در ارتفاع 049‘2 متری از سطح دریا، در فاصلۀ 5/ 4 کیلومتری غرب اوشان و در سمت جنوب جادۀ ارتباطی اوشان به آهار و رودخانۀ آهار، و در دو سوی دره‌ای به‎نام تنگه‌پارو جا دارد. این دره از میانه‌های سینه‌کش شمالی قلۀ...
 • اوین، هتل | اوین، هتل \ hotel(l-e) evīn\ ، هتلی چهارستاره واقع در جنوب اوین در منطقۀ 2 شهرداری تهران.
 • اوشان | اوشان \ ūšān\ ، شهری در رودبار قصران. این شهر در °51 و´32 طول شرقی، و °35 و´54 عرض شمالی در ارتفاع 862‘1 متری از سطح دریا، و در فاصلۀ 15 کیلومتری شمال غرب لشکرک، در محل تقاطع رودخانه‌های فشم و آهار جای دارد.
 • ایرا | ایرا \ īrā\ ، از آبادیهای دهستان لواسان بزرگ. این آبادی در منتها‌الیه شرق شهرستان شمیران، در ˚35 و ´48 عرض شمالی، و ˚51 و ´50 طول شرقی، در ارتفاع 206‘2 متری از سطح دریا، و در فاصلۀ دوکیلومتری شرق گردنۀ سیرک‌سر، و فاصلۀ 3 کیلومتری غرب روستای جورد، در دامنۀ جنوب غربیِ سیاه‌کوه و جنوب شرقی نرده‌کوه واقع است.
 • ایران شناسی، بنیاد | ایران‌شناسی، بنیاد \ bonyād-e īrān-šenāsī\ ، مؤسسه‌ای علمی ـ پژوهشی، آموزشی و فرهنگی (آغاز فعالیت: 1378 ش).
 • انیس الدوله | انیس‌الدوله \ anīs-od-dowle\ ، فاطمه (ح 1258- 1314 ق/ 1842-1896 م)، از زنان محبوب و بانفوذ ناصرالدین شاه قاجار.
 • انقلاب، مجموعه ورزشی | انقلاب، مجموعۀ ورزشی\ majmūʾe-ye varzešī-ye enqelāb\ ، سابقاً باشگاه شاهنشاهی، از مهم‌ترین مجموعه‌های ورزشی موجود در ایران که در شمال غربی تهران در بزرگراه چمران، تقاطع بلوار سئول و نیایش واقع شده است. درِ جنوبی این مجموعه به خیابان ولیعصر جنب بوستان ملت، و درِ شمالی آن به خیابان سئول جنب نمایشگاه بین‌المللی ...
 • اوین، مسجد جامع و حسینیه | اوین، مسجد جامع و حسینیه \ masjed(d-e) jāmeʾ va hoseyniy(yy)e-ye evīn\ ، مسجد و حسینیه‌ای قدیمی در محلۀ اوین که در خیابان شهید کچویی، کوچۀ حسینیه در کنار یکدیگر واقع شده‌اند.
 • اوین، باغها | اوین، باغها \ bāqhā-ye evīn\ ، باغهایی سرسبز و خرم که تا پیش از دهۀ 1350 ش، از تفرجگاهها و تابستانگاههای مردم تهران به شمار می‌رفت، اما با گسترش شهر تهران به سمت شمال، اندک‌اندک از گسترۀ آنها کاسته شد. امروزه بسیاری از این باغها در اثر ساخت و سازهای بی‌رویه و گسترش خیابانها و بزرگراهها نابود شده‌اند، شماری از...
 • بادام، کوه | بادام، کوه \ kūh-e bādām\ ، کوهی در شمال رودخانۀ سیاه‌سنگ، در جنوب غربی روستاهای گلخندان و زردستان.
 • باغ چال | باغ‌چال \ bāq-čāl\ ، یکی از کشتزارها و باغهای پیشین جنوب آبادی اوین و موازی با رودخانۀ درکه (ستوده، 1/ 121، 127).
 • باغ دربند، مجتمع فرهنگی، آموزش و رفاهی |
 • باغ چنار | باغ‌چنار \ bāq-čenār\ ، یا چنارستان، باغی واقع در شمال روستای بومهن و متصل به خانه‌های آن، در فاصلۀ حدود 200 متری غرب رودخانۀ سیاه‌رود، و حدود 300 متری جنوب شرقی دره‌ای موسوم به «قاسم‌دره‌سی»، در ارتفاع 800‘1 متری از سطح دریا.
 • باغچه خلیل | باغچه‎ خلیل \ baqče-xalīl\ (سریونجه)، نام محلی در انتهای درۀ دارآباد، بعد از آبشار چال‎مگس و هفت‌حوض دارآباد.
 • باغ پرندگان تهران |
 • باستی | باستی \ bāstī\ ، سابقاً نام آبادی کوچکی در دهستان لواسان کوچک، امروزه نام محله‎ای در شهر لواسان. این آبادی در دامنۀ جنوب شرقی کوه ورجین، در شرق مزرعۀ نوشانی و توک‌مزرعه، در شمال آبادیهای کوچک احمدآباد و شورکاب، و در غرب محلۀ جائیج و نجارکلا و باغ نظام‎السلطان و جادۀ لواسان به روستاهای ناصرآباد، بوجان، کُند با...
 • باغ تنگه | باغ‌تنگه \ bāq-tange\ ، تنگه‎ای در شمال شرقی روستای امامۀ بالا و متصل به آن. این تنگه در ابتدای راه امامه به روستای راحت‌آباد ــ در دامنۀ جنوب غربی کوه سای یا سیاه‌کوه ــ واقع است و در ابتدای دهانۀ آن بخشی از باغهای اهالی امامه قرار دارد.
 • باغ ـ دره، قلعه باستانی | باغ ـ دره، قلعۀ باستانی \ qalʾe-ye bāstānī-ye bāq-darre\ ، قلعه‌ای باستانی در موقعیت جغرافیایی °35 و ´49 و ´´56 عرض شمالی، و°51 و ´39 و ´´47 طول شرقی و ارتفاع 863‘1 متر از سطح دریا که در فاصلۀ حدود 600 متریِ ضلع شمال محلۀ ناران و بر بلندیِ منتهاالیه سمت جنوب شرقیِ کوه کند ــ که در مجاورت و جبهۀ شرقی دره یا تن...
 • باستی، مزرعه | باستی، مزرعه \ mazraʾe-ye bāstī\ ، سابقاً مزرعه‎ای واقع در شهر لواسان و در انتهای دامنۀ جنوبی کوه ورجین. این مزرعه در انتهای جنوبی کوه ورجین که به شهر لواسان ختم می‌شود و در حد فاصل توک‌مزرعه و محلۀ شورکاب و در سمت شمال محلۀ احمدآباد و بلوار امام‌خمینی (خیابان اصلی و شرقی ـ غربی) شهر لواسان، و در موقعیت جغراف...
 • باغ ـ دره، کوه | باغ ـ دره، کوه \ kūh-e bāq-darre\ ، نام کوه و دره‌ای در منتهاالیه شمال شرقی شهر لواسان و در شمال محلۀ ناران، در ابتدای راه لواسان به روستاهای هنزک، انباج و افجه.
 • باستان شناسی، مؤسسه |
 • باغ ـ دره اوین | باغ ـ درۀ اوین \ bāq-darre-ye evīn\ ، یکی از دره‌های پرآب و اصلی دامنۀ جنوبی توچال.
 • بابایی (شهید)، بزرگراه | بابایی (شهید)، بزرگراه \ bozorg-rāh-e šahīd bābāyī\ ، یکی از بزرگراههای شمال و شرق تهران. این بزرگراه به طول 16 کمـ از میدان نوبنیاد واقع در منطقۀ 1 شهرداری تهران آغاز، و به بزرگراه تهران ـ پارچین در حریم منطقۀ 13 شهرداری تهـران ختم می‎شود. مسیـر ایـن بزرگراه شـرقی ـ غـربـی و غـربـی ـ شـرقـی است و در حوزۀ منط...
 • بابونه | بابونه \ bābūne\ ، گیاهی یک یا چندساله، کوچک و معطر با خاصیت دارویی. این گیاه بیشتر به صورت خودرو در چمنزارها و زمینهای شنی، در شهرستان شمیران و در دامنۀ کوهها تا ارتفاع 000‘ 3متری از سطح دریا می‌روید.
 • باغ کامران، بوستان | باغ کامران، بوستان \ būstān-e bāq-e kāmrān\ ، بوستانی محلی در محلۀ ازگل.
 • بالادژ |
 • باقلی زار، دره | باقلی ‎زار، دره \ darre-ye bāq(e)lī-zār\ ، دره‎ای واقع در انتهای یال تلهرز حد فاصل درۀ ازگل و درۀ شن‌سیاه. این دره به درازای حدود 900‘1 متر از شمال‎ شرق به جنوب غرب کشیده شده و شیب آن به سمت دره و رودخانۀ دارآباد است.
 • باغک | باغک \ bāqak\ ، منطقه‌ای در فاصلۀ 250متری غرب روستای آهار، در سمت شمال رودخانۀ شکرآب و در دامنۀ جنوبی کوه آروش.

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: